Sedm z deseti Čechů vnímá míru zadlužení obyvatel jako závažný problém

Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva za vysokou. Sedm z deseti Čechů přitom vnímá míru zadlužení běžných občanů ČR jako závažný problém. Pro čtvrtinu (25 %) lidí je zadlužení běžných občanů dokonce problém „velmi závažný“, podle další poloviny (46 %) Čechů jde o problém „závažný“.

Čtěte více

Vězeňská služba zahájila projekt zaměřený na práci se zadluženým klientem ve výkonu trestu a po propuštění

Od 1. února 2019 započala realizace dvouletého projektu Kontinuální práce se zadluženým klientem ve výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění, který se zaměřuje na vytvoření metodických postupů při práci se zadluženým klientem, jenž využívá služeb sociální práce v době výkonu trestu odnětí svobody a po propuštění.

Čtěte více

Organizace vyzývají senátory: Přijměte takovou podobu insolvenčního zákona, která skutečně pomůže!

Návrh novely insolvenčního zákona, který mají teď senátoři na stole, předluženým lidem nepomůže. Organizace Charita Česká republika, Člověk v tísni, Česká asociace streetwork, Asociace občanských poraden, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, Platforma pro sociální bydlení, RUBIKON Centrum, Armáda spásy, Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR, DROM a Sekce sociálních kurátorů SSP ČR zaslaly senátorům prohlášení, v němž je vyzývají ke změnám tohoto sněmovního návrhu.

Čtěte více

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje vyšší odměny pro pracující vězně. Chce tak přispět k řešení jejich zadluženosti

Ministerstvo spravedlnosti si uvědomuje, jak složitá může být situace v rodinách s dětmi, jejichž rodiče se nachází ve výkonu trestu. Prostřednictvím novel dvou právních předpisů proto chce zlepšit sociální situaci dětí osob ve výkonu trestu a zvýšit odměny pro pracující odsouzené.

Čtěte více

Dodavatelé energií po uplynutí 48 hodin vyhrožují exekucemi

Na Českou obchodní inspekci a Energetický regulační úřad se obracejí lidé, kterým byla vystavena sankce od dodavatele energií, či zprostředkovatelské společnosti, a kteří nyní čelí výhružným sdělení inkasních agentur. Agentury se přitom snaží vzbudit dojem, že pohledávku začnou vymáhat okamžitě po uplynutí 48 hodin formou exekuce.

Čtěte více