Rada pro lidská práva vyzvala ke zpřesnění pojmů v novele zákona o hmotné nouzi a novelizaci insolvenčního zákona

Rady vlády pro lidská práva na jednání 26. října 2021 vyzvala Ministerstvo práce a sociálních věcí k vymezení pojmů v rámci novely zákona o hmotné nouzi. Novela zákona o hmotné nouzi umožňuje provádět srážky z dávek na úhradu pokut za vybrané přestupky. Podle Rady může mít novela od okamžiku své účinnosti od začátku roku 2022 významné dopady na lidská práva osob, které mají nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi.

Výklad pojmů „nevymožitelná pokuta“ a „způsobilost pachatele k nápravě“

Rada vyzvala Ministerstvo práce a sociálních věcí, aby v součinnosti s odborem pro sociální začleňování Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstvem financí, Ministerstvem vnitra a dalšími relevantními ministerstvy připravilo instrukci a metodický pokyn pro Úřad práce ČR, který zpřesní výklad neurčitých právních pojmů „nevymožitelná pokuta“ a „způsobilost pachatele k nápravě“, a tím minimalizuje možné nežádoucí dopady mj. i na rodiny s dětmi. Cílem je podle ní předejít nejednotnému výkladu zákona ze strany Úřadu práce ČR.

Snazší oddlužení a novelizace insolvenčního zákona

České právo by podle Rady mělo vytvořit prostředky, které umožní širokým vrstvám obyvatelstva přístup k oddlužení, a zajistit tak všem “poctivým dlužníkům” druhou životní šanci na opětovnou ekonomickou aktivitu.

Celkově by se insolvenční řízení mělo maximálně zjednodušit a zefektivnit, aby bylo připraveno na vlnu osobních bankrotů následujících koronavirovou ekonomickou krizi či současné problémy s inflací a zdražováním energií apod.

Součástí tohoto zjednodušení by mělo být i zavedení jednotné doby oddlužení v délce tří let, jak to předpokládá i současné právo Evropské unie. V tomto smyslu Rada doporučila vládě, aby uložila ministru spravedlnosti předložit co nejdříve novelu insolvenčního zákona, která by zpřístupnila oddlužení v délce tří let všem dlužníkům bez rozdílu.

V současné době je v České republice 750 000 osob v exekuci, navíc situace vyvolaná pandemií koronaviru tento stav ještě zhoršila, když se citelně promítla do snížení či úplného výpadku příjmů mnohých osob.