Ministerstvo uvolnilo 150 milionů na podporu sociálního začleňování v Praze

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) 150 milionů korun na podporu sociálního začleňování na území hlavního města Prahy. Výzva č. 095 umožňuje žadatelům získat dotaci na projekty, které pomáhají lidem s duševním onemocněním, neformálním pečovatelům či poskytovatelům domácí hospicové péče.

Čtěte více

MPSV vypíše dotační výzvu na rozvoj inovativních služeb pro děti a jejich rodiny

Frustraci z odebrání z péče rodiny, chybějící informace, osamocenost v řešení problémů ve škole, obavy ze ztráty blízkých, ale i světlé okamžiky a setkání s lidmi, kteří jim v těžkých chvílích pomohli. To byly nejčastější zkušenosti, které mladí lidé, jenž vyrůstali mimo rodinu, sdíleli během série společných setkání realizovaných ve spolupráci s neziskovou organizací Lumos.

Čtěte více

MMR vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Čtěte více

Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností (dále jen „Metodika“) vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádný termín dotačního řízení, a to v termínu 4.

Čtěte více

Experti v Senátu: Neziskový sektor potřebuje stabilní financování a právní jistotu

Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace (NNO) v odhadované výši 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně financí Alena Schillerová, nejsou správnou cestou. Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor.

Čtěte více

Zaměstnavatelé: Někteří politici mají o neziskovkách zkreslené představy

Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) se ohradila proti názorům části politiků a veřejnosti, podle kterých jsou neziskové organizace a jejich činnost nežádoucí a nepotřebné. Podle unie mají o těchto organizacích zkreslené názory, což má negativní dopad na neziskový sektor v ČR. Neziskové organizace jsou přitom klíčovým poskytovatelem veřejných, zejména sociálních služeb.

Čtěte více

MMR hlásí nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), zaznamenalo nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení. Už nyní je zřejmé, že dojde k převisu žádostí. Možnost jejich podávání totiž končí až 18. září 2018, respektive 29.

Čtěte více

Ministr Krčál chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce.

Čtěte více