MMR vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Čtěte více

Mimořádné kolo dotačního řízení MPSV pro rok 2018 v oblasti poskytování sociálních služeb

V souladu s Metodikou Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytování dotací ze státního rozpočtu poskytovatelům sociálních služeb a posouzení žádosti o dotaci ze státního rozpočtu v oblasti podpory poskytování sociálních služeb s nadregionální či celostátní působností (dále jen „Metodika“) vyhlašuje ministerstvo práce a sociálních věcí mimořádný termín dotačního řízení, a to v termínu 4.

Čtěte více

Experti v Senátu: Neziskový sektor potřebuje stabilní financování a právní jistotu

Plánované úspory v dotacích pro nestátní neziskové organizace (NNO) v odhadované výši 3 miliardy Kč, s nimiž přišla ministryně financí Alena Schillerová, nejsou správnou cestou. Shodla se na tom místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Miluše Horská a členové expertní pracovní skupiny pro neziskový sektor.

Čtěte více

Zaměstnavatelé: Někteří politici mají o neziskovkách zkreslené představy

Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) se ohradila proti názorům části politiků a veřejnosti, podle kterých jsou neziskové organizace a jejich činnost nežádoucí a nepotřebné. Podle unie mají o těchto organizacích zkreslené názory, což má negativní dopad na neziskový sektor v ČR. Neziskové organizace jsou přitom klíčovým poskytovatelem veřejných, zejména sociálních služeb.

Čtěte více

MMR hlásí nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), zaznamenalo nebývalý zájem o výzvy na sociální služby a sociální bydlení. Už nyní je zřejmé, že dojde k převisu žádostí. Možnost jejich podávání totiž končí až 18. září 2018, respektive 29.

Čtěte více

Ministr Krčál chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce.

Čtěte více

Nová výzva má postavit základ deinstitucionalizace psychiatrické péče v Česku

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na vznik prvních pěti Center duševního zdraví. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 dalších Center duševního zdraví. Do roku 2021 by mohlo podle Ministerstva zdravotnictví vzniknout celkem 30 center, v dalších letech síť až stovka rovnoměrně rozmístěných center po celé České republice.

Čtěte více

MMR vypsalo dvě výzvy na podporu sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 8. března 2018 vyhlásilo 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu(IROP), specifického cíle “2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi”. 

Čtěte více