Lidovci z Vysočiny vyzvali kraj, ať nehazarduje a přidá na sociální služby 57 milionů

„Dovoluji si naléhavě požádat radu kraje, aby urychleně připravila materiál k plnému dofinancování sociálních služeb na Vysočině ve výši 57 milionů Kč, a to ještě na jednání zastupitelstva 10. září. To je minimální částka, která poskytovatelům pro letošek chybí po dodatečné dotaci státu ve výši 53 miliónů Kč,“ vybídl v otevřeném dopise hejtmana a radu kraje lékař a poslanec Vít Kaňkovský, kterého podpořili i ostatní lidovečtí zastupitelé kraje.

Čtěte více

Zážitky i poznání přinesou dny otevřených dveří projektů podpořených z fondů EU

Ministerstvo pro místní rozvoj v příštích týdnech pořádá napříč republikou dny otevřených dveří sedmi projektů podpořených z fondů EU. Návštěvníci se tak budou moci na vlastní oči přesvědčit, kde evropské fondy pomáhají – své dveře otevře například hřebčinec v Písku či zlínská expozice filmu.

Čtěte více

MPSV vyčlenilo 400 milionů na podporu sociálního podnikání. První výzva bude vyhlášena do konce září 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí nově alokovalo 400 mil. Kč. z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ)  pro sociální podnikatele, kteří budou díky zvýhodněnému úvěru a poradenství moci rozšířit aktivity svých podniků. Podporu MPSV zajistilo ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB).

Čtěte více

MPSV vyčlení 22 milionů na dofinancování zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Současně připraví novelu zvyšující příspěvky krizovým zařízením na 28 200 na dítě a měsíc

Vláda dnes vyslovila souhlas s návrhem ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) na vyčlenění 22 milionů korun pro zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na rok 2019. Tyto prostředky mají sloužit jako dočasné řešení před tím, než resort připraví novelu zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí, která by měla příspěvek státu krizovým zařízením navýšit o 5400 Kč ze současných 22800 na 28200 korun na měsíc na jedno dítě. Příspěvek pro krizová zařízení pro děti nebyl valorizován od roku 2013, ačkoliv se reálné náklady na péči o děti průběžně navyšují, uvedla k tomu Maláčová. Čtěte více

MPSV: Žádost o peníze z evropských fondů na dofinancování sociálních služeb podalo zatím sedm krajů

Kraje budou mít na účtech slíbenou miliardu nejpozději v pondělí 29. července, uvedlo Ministerstvo práce a sociálních věcí. „Sociální služby jsou pro mne priorita. Bojovala jsem za to, aby kraje potřebnou částku ze státního rozpočtu dostaly, a snažila jsem se, aby jim peníze na dofinancování platů, mezd a zvláštního příspěvku za směnnost přišly co nejdříve.

Čtěte více

MPSV zveřejnilo, kolik dá krajům a obcím na dofinancování sociální práce pro rok 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes vyhlásilo výsledky dofinancování dotačního titulu na výkon sociální práce. Výši příspěvku státu na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) Praze, krajům, obcím s rozšířenou působností a obcím s pověřeným obecním úřadem pro rok 2019 uvádí tabulka.

Čtěte více

Dotace na protidrogovou politiku budou od roku 2020 převedeny z ministerstev pod úřad vlády

Vláda dnes schválila změnu systému financování adiktologických služeb, která zvýší transparentnost financování protidrogových projektů. Vláda projednala také změnu systému financování adiktologických služeb, kterou navrhla Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky. Financování a správa dotačních titulů budou od příštího roku převedeny z ministerstev školství, zdravotnictví a spravedlnosti na Úřad vlády ČR.

Čtěte více