Ministr Krčál chce urychlit vyplácení zpožděných dotací

Ke zdržení výplaty dotací u národních dotačních titulů „Rodina 2018“ a „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“ pro rok 2018 došlo vlivem probíhajících kontrol a interního auditu zadaných na pokyn bývalé ministryně Jaroslavy Němcové. Zdržení se v tuto chvíli odhaduje na tři až čtyři měsíce.

Čtěte více

Nová výzva má postavit základ deinstitucionalizace psychiatrické péče v Česku

Ministerstvo zdravotnictví v pátek 23. března vyhlásilo Výzvu k předkládání žádostí o dotaci na vznik prvních pěti Center duševního zdraví. V průběhu příštího roku budou vypsány další výzvy na podporu vzniku 16 a posléze ještě 9 dalších Center duševního zdraví. Do roku 2021 by mohlo podle Ministerstva zdravotnictví vzniknout celkem 30 center, v dalších letech síť až stovka rovnoměrně rozmístěných center po celé České republice.

Čtěte více

MMR vypsalo dvě výzvy na podporu sociálního bydlení

Ministerstvo pro místní rozvoj dne 8. března 2018 vyhlásilo 79. výzvu „Sociální bydlení II.“ a 80. výzvu „Sociální bydlení pro sociálně vyloučené lokality II.“, v rámci kterých je možné podávat žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu(IROP), specifického cíle “2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi”. 

Čtěte více

Ministerstvo školství dá dětem ze sociálně znevýhodněným rodin 30 milionů na školní obědy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyčlenilo 30 milionů korun na školní obědy pro sociálně znevýhodněné děti. Příjemci dotačního programu budou v roce 2018 opět neziskové organizace, které následně zajistí úplatu za školní obědy žákům základních škol, jejichž rodiče nemají na obědy peníze.

Čtěte více

Ministerstvo práce rozdělí krajům na obědy pro děti v sociální nouzi 50 milionů

Ministerstvo práce a sociálních věcí pokračuje v podpoře dětí, jejichž rodiče si nemohou dovolit platit jim obědy ve školní jídelně. Aktuálně vyhlásilo výzvu „Potravinová pomoc dětem ve vážné sociální nouzi“, která se vztahuje na školní rok 2018/2019. O peníze mohou požádat kraje, které je pak přeposílají jednotlivým školám.

Čtěte více

O příspěvek na dojížďku do konce července 2017 požádaly 4 tisíce zájemců. Činí většinou 500 Kč

Pilotní projekt příspěvek na dojížďku Úřad práce ČR poskytuje od dubna 2016. Nejvíce v Moravskoslezském (1 188), Olomouckém (977), Jihomoravském (423) a Ústeckém (344) kraji. Jen v červenci Úřad práce ČR přijal 239 žádostí. S 2 521 žadateli už uzavřel dohodu o poskytnutí příspěvku (se 190 z nich v červenci).

Čtěte více

Dlouhodobé ošetřovné má od července 2018 pomoci hlavně v krizových situacích

Poslanci schválili dlouhodobé ošetřovné. Pomůže při péči o člena rodiny Poslanci schválili návrh Ministerstva práce a sociálních věcí na zavedení dlouhodobého ošetřovného. Nová dávka nemocenského pojištění pomůže od poloviny příštího roku rodinám ve výjimečných nebo krizových situacích s péčí o člena rodiny.

Čtěte více

IROP navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání

Integrovaný regionální operační program (IROP) navrhuje Evropské komisi převést další tři miliardy do vzdělávání.

„Jedná se o další vstřícný a logický krok vůči žadatelům v Integrovaném regionálním operačním programu. Přesuny alokovaných částek mezi aktivitami programu a změny v hodnotících kritériích jednak pomohou urychlit čerpání dotací a zároveň se dostane na více kvalitních projektů na podporu vzdělávání a ekologické dopravy, na které by nestačila původně stanovená alokace,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová.

Čtěte více

MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun.

Čtěte více