Ministerstvo zdravotnictví nesouhlasí se závěry kontroly NKÚ. Výsledky výzkumu jsou podle resortu využitelné v praxi

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil účelovou podporu na aplikovaný zdravotnický výzkum, kterou vyplatilo Ministerstvo zdravotnictví v letech 2015 až 2019. Za tuto dobu šlo na projekty 4,2 miliardy korun. Prostředky měly pomoci zlepšit zdraví české populace, zabezpečit aktuální potřeby zdravotnictví a zajistit mezinárodně srovnatelnou úroveň výzkumu. Kontrola ale ukázala, že ministerstvo nesledovalo ani nevyhodnocovalo přínos vyplacené podpory. Navíc programy na tuto podporu nastavilo tak, že větší důraz se kladl na počet projektů a výstupů než na jejich kvalitu. Podpora měla směřovat především na výzkum využitelný v praxi, většina výstupů byly ale články a publikace, uvedl NKÚ v závěrech z kontroly.

Nastavený způsob komunikace mezi ministerstvem a Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR podle NKÚ vedl k administrativní náročnosti, časovým prodlevám a dalším nedostatkům. Agentuře, kterou ministerstvo založilo v roce 2014, resort podle NKÚ jasně nestanovil odpovědnost. Kvůli komunikaci mezi ministerstvem a agenturou docházelo k průtahům při uzavírání smluv a jejich dodatků s příjemci nebo při vyplácení podpory. Na agenturu také ministerstvo zdravotnictví v roce 2017 převedlo povinnost provádět finanční kontrolu u příjemců. Do té doby ministerstvo samo, i když mu to ukládá zákon, příjemce vůbec nekontrolovalo.

Příjemci podpory jsou většinou fakultní nemocnice a veřejné vysoké školy. NKÚ prověřil 16 vybraných a ukončených projektů za téměř 180 milionů korun. Všichni příjemci plnili podmínky podpory a nepoužili prostředky v rozporu se zákonem. Pět projektů nebylo podle kontrolorů zcela účelných a efektivních.

Ministerstvo se závěry kontroly nesouhlasí. Výsledky jsou podle resortu využitelné v praxi

Ministerstvo zdravotnictví závěry kontroly NKÚ odmítlo, protože podle resortu úřad nevzal v potaz veškeré důležité skutečnosti a kontroloval program na podporu aplikovaného zdravotnického výzkumu v době, kdy probíhalo zhodnocení přínosu výstupů a jejich využitelnosti v praxi. Agentura pro zdravotnický výzkum tak v době kontroly nemohla mít zhodnocení programu k dispozici, uvedlo k závěrům kontroly ministerstvo zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví se ohradilo také proti výhradě NKÚ, že výstupy výzkumu zahrnují zejména články a publikace, a nejsou proto využitelné v praxi. Přínos výstupů aplikovaného výzkumu v biomedicíně je podle resortu zdravotnictví standardně posuzován na základě publikací. “Tím se výzkum v biomedicíně liší například od průmyslového výzkumu. Teprve z celosvětově zhodnocených výstupů v odborných publikacích jsou vytvářeny nové léčebné postupy a metodiky pro široké klinické využití, nikoliv naopak”, uvedl resort v tiskové zprávě.

Lepší léčba malého vzrůstu, rakoviny, schizofrenie nebo leukémie

Ukončené výzkumné projekty započaté v roce 2015, které NKÚ kontroloval, mají podle ministerstva jednoznačný a prokazatelný výstup do klinické medicíny. Díky jim například vznikly nové možnosti léčby achondroplazie (nemoc způsobující malý vzrůst), započal vývoj nových nízkomolekulárních protinádorových léčiv, byla zahájena příprava kandidátních molekul ke zlepšení účinné léčby a zkvalitnění života pacientů se schizofrenií, bylo možné v rozsáhlé mezinárodní studii prokázat u pacientů s leukémií lepší prognózu při léčeni lymfoidními léčebnými protokoly a například díky dalšímu projektu mají lékaři možnost zablokovat odhojovací reakce u nemocných po transplantaci ledviny od žijících dárců.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví, NKÚ