EP: Země by měly uznat minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na Romech, černošském obyvatelstvu a osobách jiné barvy pleti

V naší společnosti není místo pro rasismus ani diskriminaci, zdůraznil v pátek Evropský parlament a vyzval celou Unii, aby se pevně a rozhodně postavila proti násilí a nespravedlnosti. Evropský parlament prostřednictvím nelegislativního usnesení, které plénum schválilo poměrem hlasů 493 (pro): 104 (proti): 67 (zdrželo se hlasování), důrazně odsoudil hrůznou smrt George Floyda ve Spojených státech amerických a podobné případy zabíjení kdekoliv na světě. Poslanci vyslali vzkaz, že diskriminaci a policejní brutalitu nelze tolerovat. Debatu vyvolaly masivní protesty po zabití George Floyda v Minnesotě. Afroameričan George Floyd zemřel na konci května během zatýkání na ulici v americkém městě Minneapolis. Jeho smrt – spolu s dalšími – vyvolala vlnu jak poklidných, tak násilných protestů proti rasismu a policejnímu násilí. Demonstrace se v uplynulých týdnech z americké půdy rozšířily do celého světa.

Instituce a země EU by podle europoslanců měly oficiálně uznat minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na Romech, černošském obyvatelstvu a osobách jiné barvy pleti. Schválený text dodává, že mezi zločiny proti lidskosti patří i otroctví.

Europoslanci uctili George Floyda minutou ticha

Europoslanci uctili George Floyda při zahájení plenárního zasedání minutou ticha. Poté se slova ujala jedna z nich, německá poslankyně za Zelné Pierrette Herzberger-Fofana, sama černé pleti. Šokovaným kolegům popsala, jak se obětí policejního násilí stala ona sama – a to přímo v Belgii, když na jednom z bruselských nádraží na telefon natáčela zásah policie proti dvěma černošským mladíkům. „Musíme zakročit. Přijmout taková opatření, která před násilím ze strany policie ochrání všechny, kdo se sami bránit nemohou,“ řekla.

Europoslanci vyzvali orgány USA, aby přijaly opatření k řešení strukturálního rasismu a nerovností v zemi. Zákonodárci odsoudili zásahy policie ve Spojených státech proti klidným demonstrantům a novinářům, kritizovali také výhrůžky prezidenta USA Donalda Trumpa týkající se nasazení armády a jeho rétoriku, kterou označili za „vyhrocenou“.

Parlament podpořil nedávné masové protesty proti rasismu a diskriminaci, které se konaly po celém světě, a odsoudil jakékoliv projevy nadřazenosti bílé rasy. Poslanci vyjádřili solidaritu s pokojnými protesty a zároveň však kritizovali případy rabování, žhářství, vandalismu a ničení veřejného a soukromého majetku, kterých se dopouštějí někteří agresivní demonstranti. Evropskou unii a její členské státy zároveň vyzvali, aby veřejně odsoudily nepřiměřené používání síly a rasistické tendence při vymáhání práva, bez ohledu na to, kde a kdy k nim dojde.

Sílu lze používat vždy pouze zákonným, přiměřeným a nezbytným způsobem a jako krajní možnost

Donucovací orgány by měly používat sílu vždy pouze „zákonným, přiměřeným a nezbytným způsobem a jako krajní možnost“, uvádí se v usnesení, které zároveň zdůrazňuje, že nadměrné použití síly proti davu je v rozporu se zásadou přiměřenosti. Poslanci v této souvislosti požadují, aby případy policejní brutality a porušování občanských práv nezůstaly nepotrestané. Připomínají též, že občané mají právo na pořízení záznamu policejního násilí, který lze použít jako důkaz.

Konec rasového a etnického profilování, větší rozmanitost v rámci policejních složek

Evropský parlament vyzval EU a její členské státy, aby při prosazování trestního práva, v boji proti terorismu či při imigračních kontrolách nepoužívaly žádnou formu rasového ani etnického profilování. Donucovací orgány by měly využívat nové technologie navržené tak, aby nevzniklo riziko diskriminace rasových či etnických menšin, dodávají poslanci.

Usnesení zdůrazňuje, že policejní složky a další donucovací orgány prosazování práva musí jít v boji proti rasismu a diskriminaci příkladem. Parlament v této souvislosti navrhuje kromě jiného i posílení odborné přípravy příslušníků policie a přijetí opatření ke zvýšení rozmanitosti v rámci policejních orgánů členských států.

Minulé zločiny proti lidskosti

Instituce EU a země Unie by podle europoslanců měly oficiálně uznat minulé křivdy a zločiny proti lidskosti spáchané na Romech, černošském obyvatelstvu a osobách jiné barvy pleti. Schválený text dodává, že mezi zločiny proti lidskosti patří i otroctví.

Boj proti diskriminaci ve všech oblastech musí být pro EU prioritou, zdůrazňují poslanci. Parlament v této souvislosti vyzval Radu (ministrů) EU, aby okamžitě přistoupila k jednáním o horizontální směrnici o nediskriminaci, kterou členské státy zablokovaly ihned po jejím předložení Evropskou komisí v roce 2008.

Rasismus a xenofobie nespadají pod svobodu projevu

Usnesení připomíná, že svoboda projevu se na rasistické a xenofobní verbální projevy nevztahuje. Parlament v této souvislosti odsoudil skutečnost, že se extremistické a xenofobní politické síly na celém světě stále více uchylují k překrucování historických, statistických a vědeckých fakt a používají symboly a rétoriku, které mají některé aspekty shodné s totalitní propagandou, mj. rasismus, antisemitismus a nenávist vůči menšinám.

Rasismus v Evropě

„Realitě musíme čelit, a musíme jí čelit jako celá společnost,“ pronesla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen s tím, že rasismus v Evropě existuje. „S rasismem a diskriminací musíme neúnavně bojovat. I s formami, které nejsou patrné na první pohled. V soudním systému, na trhu práce, na trhu s bydlením, v přístupu ke vzdělání i ke zdravotní péči, v politice i v migraci.“

Podle španělského poslance ze skupiny Evropských konzervativců a reformistů Hermanna Tertsche současné debaty o rasismu démonizují Spojené státy americké. Varoval ale, že rasismus je mnohem blíž, i v Evropě.

Poslankyně za Zelené ze Švédska, Alice Kuhnke, souhlasila. „Potřebujeme sice vyslat jasný signál Spojeným státům, zároveň si ale musíme uklidit na vlastním dvorku. Je na Parlamentu a Komisi, aby nastavili pravidla, jak utvářet společnost, ve které si budou všichni rovni. Na rasismus a diskriminaci nemáme místo.“

„Evropská historie se od nepaměti potácela mezi civilizací a barbarstvím. Od dobývání území, přes otroctví a kolonizaci až po holokaust.“ Těmito slovy francouzský poslanec Younous Omarjee ze skupiny Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice volal po opatřeních, která by rasovou a společenskou nerovnost v Evropě ukončila.

Italská poslankyně ze skupiny Identity a demokracie odsoudila to, že některé protesty přerostly v rabování a ničení historických památek. „Svět kromě rasismu sužuje i další věc, a to je nevzdělanost a hloupost těch, kdo se snaží vymazat svou vlastní historii.“

Starají se o rozmanitost Evropské unie řádně samy její nejvyšší instituce, ptal se poslanec ze skupiny Renew Europe, Rumun Dacian Cioloş. „Jedině když sami půjdeme příkladem, můžeme stejné chování vyžadovat po ostatních.“

 

Zdroj: Evropský parlament