Dotace na výstavbu sociálních a dostupných bytů možná budou moci čerpat i developeři nebo neziskové organizace

Stání fond podpory investic (SFPI) dosud přijal 67 žádostí o dotace či nízkoúročený úvěr na výstavbu sociálních a dostupných bytů v objemu 688,5 milionu korun, z toho 59 žádostí o dotaci na sociální byty v celkové výši 558,1 milionu korun a 8 žádostí o úvěr na dostupné byty v celkové výši 130,4 milionu korun. O dotace a úvěry mohou žádat obce, které díky programu získají finance na výstavbu sociálních bytů například pro seniory či samoživitelky s nízkým příjmem, nebo na dostupné nájemní byty pro domácnosti veřejně prospěšných profesí. V případě sociálních bytů je poskytována dotace ve výši až 100 % způsobilých výdajů, na dostupné byty je poskytován dlouhodobý nízkoúročený trvale fixovaný úvěr ve výši až 100 % způsobilých výdajů.

Dotaci možná budou moci čerpat i developeři nebo neziskové organizace

„Program Výstavba pro obce je k dispozici už třetím rokem, příjem žádostí však ovlivnila pandemie, kvůli které se zastupitelé měst a obcí nemohli scházet. Obce jako příjemci finančních prostředků pozastavily přípravu a jsem proto ráda, že už se zájem o náš program opět zvyšuje. SFPI má zaevidováno žádosti za zhruba 700 milionů korun a postupně uvolňuje finanční prostředky. Zvažujeme také rozšíření programu směrem k dalším možným příjemcům, jako jsou developeři, neziskové organizace, charity a podobně,“ říká ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Podmínky by byly téměř shodné s tím rozdílem, že v sociální části by byl kladen větší důraz na spolupráci s obcí. Mimo jiné i proto, že o výběru sociálně potřebných domácností by vždy musel rozhodovat sociální pracovník obce. Měkčí možností by bylo pouze schválení výběru provedeného investorem a kontrola správnosti nájemních smluv. V případě dostupných bytů by mohl být limit minimálně místně obvyklého nájemného motivačním impulsem pro výstavbu nájemních bytů.

Od roku 2003 byla podpořena výstavba 24 tisíc nájemních bytů

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) jen za poslední rok na dotačních programech v oblasti bydlení vyplatilo zhruba půl miliardy korun a v předchozích letech jsou to podobné částky. Jednu miliardu pak poskytl Státní fond podpory investic. MMR společně s Fondem od roku 2003 podpořilo dotacemi výstavbu více jak 24 tisíc nájemních bytů pro sociálně slabší domácnosti, seniory a mladé s garantovaným nájemným.

Město Vrchlabí například využilo finance z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na rekonstrukci neobývaného bytového domu, ve kterém bylo vybudováno osm sociálních bytů pro mladé dospělé opouštějící institucionální výchovu, pěstounskou péči, osoby vstupující do samostatného života a rodiče s dětmi, kteří se ocitli v obtížné sociální situaci. Nové sociální byty vznikly například i v obci Tatenice, v Buštěhradě či Nymburku.