MMR se distancuje od koncepce sociálního bydlení, kterou schválila vláda

Vláda dne 12.10. přijala Koncepci sociálního bydlení, kterou předložila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Ministerstvo pro místní rozvoj se proti Koncepci sociálního bydlení ohradilo a nepodpořilo její schválení, protože nebyly reflektovány připomínky Ministerstva pro místní rozvoj jako spolugestora.

„Skutečnost, že se MMR vymezilo proti Koncepci sociálního bydlení však neznamená, že by snad rezignovalo na svoji odpovědnost. Právě naopak, ministerstvo je připraveno soustředit svou pozornost na kvalitní zpracování zákona o sociálním bydlení, ve kterém bude chtít hájit principy bytové politiky,“ uvedla náměstkyně pro řízení sekce regionálního rozvoje Klára Dostálová. 
 
Přijatá Koncepce sociálního bydlení se nedostatečně zabývá vazbami na existující sociálně ekonomické prostředí včetně stávajících nástrojů sociální a bytové politiky.  Neposkytuje jednoznačnou informaci o záměrech v oblasti sociálních dávek na bydlení, což je mimo jiné i oblast, se kterou nesouhlasí ani Svaz měst a obcí ČR.
 
Přínos materiálu lze bezpochyby vidět ve shromáždění rozsáhlého objemu faktografického a analytického. MPSV se však nepodařilo prokázat realizovatelnost a udržitelnost návrhu. Celkové pojetí materiálu je takové, za něž MMR, vzhledem ke své kompetenci v oblasti bydlení, nemůže nést spoluodpovědnost.
 
Ministerstvo pro místní rozvoj se podílelo na přípravě Koncepce sociálního bydlení účastí svých zástupců v pracovních skupinách, poskytnutím mnoha podkladů nebo průběžnými připomínkami při tvorbě návrhu. Bohužel vynaložené úsilí MMR se ve výsledném návrhu neodrazilo.

 

Zdroj: MMR