Slovenské ministerstvo odhalilo závažná pochybení a podvody v denních stacionářích

Zaměstnanci slovenského Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny realizovali od začátku roku 124 kontrol u 76 poskytovatelů sociálních služeb. Navštívili 52 denních stacionářů, z toho v sedmi byli opakovaně. Mnohá zařízení zákon neporušují, avšak u některých bylo zjištěno výrazné a záměrné porušování zákona.

Čtěte více

Reforma psychiatrie: Souhrnná zpráva k používání omezovacích prostředků

V rámci probíhající Reformy péče o duševní zdraví vznikla souhrnná zpráva zaměřená na problematiku používání omezovacích prostředků v psychiatrických zařízeních. Je základní analýzou současného stavu, na niž naváže zpřesnění a standardizace způsobů, jakými mohou být pacienti v odůvodněných případech omezeni.

Čtěte více

MMR: Na sociální služby, deinstitucionalizaci, sociální bydlení a komunitní centra půjdou z IROP celkem 10,3 miliardy korun

Celkovou částkou 10,3 miliardy korun podpoří Integrovaný regionální operační program (IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, během let 2014 – 2020 projekty infrastruktury sociálních služeb, deinstitucionalizace sociálních služeb, sociálního bydlení, komunitních center a polyfunkčních komunitních center.

Čtěte více

MPSV: Sociální služby budou dofinancovány dle dohody s Asociací krajů ČR

Vláda na svém jednání dne 17. června 2019 schválila další postup v oblasti dofinancování sociálních služeb. Tento postup respektuje dohodu mezi MPSV, MF a Asociací krajů ČR, která je založena na kalkulaci dofinancování, kterou Asociace krajů předložila na začátku května 2019 MPSV a Sociálnímu výboru PČR.

Čtěte více

APSS ČR a Charita ČR: MPSV na sociální služby posílá pouze miliardu, miliarda z evropských zdrojů je pro tento rok iluzorní

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová společně s ministryní financí Alenou Schillerovou oznámila v minulém týdnu zažehnání kolapsu sociálních služeb v ČR. Jednu miliardu korun pošle Ministerstvo práce a sociálních věcí (polovinu z vlastní kapitoly, polovinu obdrží od Ministerstva financí) a druhou miliardu korun zajistí pokračováním individuálních projektů z evropských zdrojů.

Čtěte více

Přehledová zpráva: Vývoj politiky dlouhodobé péče v ČR

Síť pro dlouhodobou péči CEQUA zveřejnila zprávu o trendech v rámci politiky dlouhodobé péče v České republice s názvem “Czech Republic: Emerging policy developments in long-term care“. Zpráva v úvodu podává přehled systému dlouhodobé péče v ČR a zaměřuje se na následující oblasti: 1) Hlavní směry politiky v dlouhodobé péči, 2) Politika prevence závislosti na péči, 3) Podpora neformální péče, 4) Informační systémy a využívání nových technologií a 5) Koordinace služeb dlouhodobé péče.

Čtěte více

Na sociální služby a sociální práci mají jít další 2,5 miliardy. Krizová situace se ale může příští rok opakovat

Z rozpočtu MPSV, státní rozpočtové rezervy a z evropských peněz má jít krajům a obcím na dofinancování sociálních služeb a sociální práce v roce 2019 celkem 2,5 miliardy korun. Až 1,5 miliardy přitom mohou kraje získat z Operačního programu zaměstnanost.

Čtěte více

Ministerstvo financí: Neexistuje reálný důvod pro vynětí sociálních služeb z EET

Poslanci dnes přes nesouhlas ministerstva financí vyřadili z povinnosti elektronicky evidovat tržby sociální služby. Taková výjimka je podle resortu financí nesystémová a zbytečná. Již nyní jsou totiž z povinnosti osvobozeny organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace.

Čtěte více