NKÚ: Podpora prevence kriminality měla jen obecné cíle. Co konkrétně přinesla, nejde většinou vyhodnotit

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil peníze, které v letech 2015 až 2018 poskytovaly Ministerstvo vnitra (MV), Ministerstvo spravedlnosti (MSp) a Ministerstvo obrany (MO) na prevenci kriminality. Celkem šlo v těchto letech ze státního rozpočtu přes 295 milionů korun na 1 230 projektů.

Čtěte více

Domácí násilí v Praze se stále častěji týká i velmi mladých lidí

V odhalování případů domácího násilí patří Praha mezi kraje s nejvyšším počtem. I když se v minulém roce za období prvních čtyř měsíců mohlo zdát, že se tento počet daří pomalu snižovat (49 případů), letos se za stejné období vrátil k předcházejícím létům na 66 vykázání.

Čtěte více

Každý rok se pohřešuje několik tisíc dětí. Jejich osudy připomíná „Pomněnkový den“, který připadá na 25. května

Dne 25. května si celý svět připomíná Mezinárodní den pohřešovaných dětí. Takzvaný „Pomněnkový den“ připomínající osud pohřešovaných dětí se zrodil v USA, Česká republika se zapojila poprvé v roce 2004. Symbolem je pomněnka (slovensky „nezábudka lesná“, německy „das Vergissmeinnicht“ a anglicky „forget-me-not“ – poslední dva doslovně „Nezapomeň-na-mne“).

Čtěte více

Počet odhalených případů domácího násilí v Praze neklesá, za první čtvrtletí bylo vykázáno padesát násilníků

Počet odhalených případů domácího násilí v Praze neklesá. Za první čtvrtletí tohoto roku skončilo vykázáním 50 případů. Každoročně se v posledních letech zvyšuje počet kontaktů Intervenčního centra Praha. Za první tři měsíce zaznamenali jeho zaměstnanci 1548 kontaktů od ohrožených osob.

Čtěte více

Na podporu lidských práv, inkluzi Romů a potírání násilí na ženách půjde z Norských fondů přes půl miliardy

Zcela nový program Norských fondů s názvem „Lidská práva, inkluze Romů a domácí a genderově podmíněné násilí“ byl dnes oficiálně zahájen na konferenci v Praze. Během programového období Norských fondů 2014 – 2021 bude mezi žadatele o grant rozděleno přes půl miliardy korun na projekty zaměřené na ochranu lidských práv v ČR, začleňování a posilování postavení romské menšiny ve společnosti a na prevenci domácího a genderově podmíněného násilí a ochranu jeho obětí.

Čtěte více

Stres a šikana jsou na pracovištích stále přehlíženy

Více než polovina všech zaměstnanců považuje stres při práci na svém pracovišti za obvyklý. Ukázal to průzkum Evropské agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci realizovaný v rámci Evropského podnikového průzkumu nových pracovních rizik (European Survey of Enterprises on New and Emerging Risks – ESENER), který se tentokrát zaměřoval také na psychosociální rizika jako jsou stres, šikana a obtěžování, tedy na faktory, o nichž se sice často hovoří, ale v mnoha podnicích jsou jako bezpečnostní rizika stále přehlíženy.

Čtěte více

V Praze bylo letos vykázáno více než 100 násilných osob. Praha pomáhá nejen obětem, ale i pachatelům

Praha už dlouhodobě patří mezi kraje s největším počtem odhalených případů domácího násilí. Jenom v letošním roce je to přes 100 případů, které skončily vykázáním násilných osob z domácností. Nabízí pomoc ohroženým osobám, ale i samotným násilníkům.

Čtěte více

Linka pomoci obětem domácího násilí funguje již 17 let

Před sedmnácti lety šokovala svět zpráva o útoku na světové obchodní centrum v New Yorku. A v tentýž den roku 2001 shodou okolností zahájila svůj provoz nonstop DONA linka. V době, kdy neexistoval zákona na ochranu před domácím násilím, otevřela tato linka dveře a nabídla pomocnou ruku všem ohroženým osobám. 

Čtěte více