VZP vrátí doplatky za léky 266 tisícům pacientů, o 5 % více než loni

Všeobecná zdravotní pojišťovna vrátila svým klientům za prvních šest měsíců letošního roku 180 milionů Kč za doplatky, které vydali za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Tzv. ochranný limit překročilo 266 247 klientů VZP, což je o 5 % více oproti stejnému období loňského roku.

Do ochranného limitu se započítávají pouze částky započitatelných doplatků za léčivé přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Vše, co lidé zaplatí za započitatelné doplatky na léky navíc, jim VZP vrací. Výše ochranného limitu je 5 000 Kč za rok, u dětí mladších 18 let a u pojištěnců starších 65 let je tato hranice 1 000 Kč a pro seniory nad 70 let je limit nastaven na 500 Kč.

Od 1. 1. 2020 došlo navíc ke snížení limitu na 500 Kč u poživatelů invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně a u pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve druhém nebo třetím stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění. Tyto skutečnosti musí pojištěnci své zdravotní pojišťovně doložit. V případě nedoložení kopie rozhodnutí o invalidním důchodu, resp. kopie posudku o posouzení zdravotního stavu, se na pojištěnce automaticky vztahuje limit dle věku.

Od ledna do června 2019 dostalo peníze zpět 253 tisíc klientů VZP a vyplaceno jim bylo přes 162,3 milionu korun. V první polovině roku 2020 překročilo ochranný limit 266 tisíc klientů a pojišťovna jim vrátila více než 180 milionů korun. Z počtu 266 tisíc klientů, kterých se ochranný limit týká, jich bylo 237 712 starších 70 let a vráceno jim bylo 152,4 milionu korun. Průměrný přeplatek za prvních šest měsíců roku 2019 byl 641 Kč, ve stejném období roku 2020 to bylo 677 Kč.

Rozdělení klientů VZP, kteří překročili ochranný limit, dle věkových kategorií, a vrácená částka

Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
Věková skupina 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020
0–18 let 682 686 361 627 435 651
19–64 let 1 698 2 033 6 942 274 8 040 542
65–69 let 24 979 25 816 17 529 821 19 194 571
nad 70 let 225 751 237 712 137 483 200 152 482 451
CELKEM 253 110 266 247 162 316 922 180 153 215

Kolik klientů VZP překročilo ochranný limit a vrácená částka

Pojištěnci s přeplatkem Vrácená částka v Kč
1. pololetí 2019 1. pololetí 2020 1. pololetí 2019 1. pololetí 2020
Praha 33 550 35 276 23 510 727 25 662 756
Jihočeský kraj 15 088 15 880 10 137 388 11 174 660
Jihomoravský kraj 28 820 30 448 17 196 726 19 612 422
Karlovarský kraj  7 028  7 381 4 221 104 4 836 420
Kraj Vysočina 15 330 15 995 11 017 467 12 346 434
Královéhradecký kraj 12 884 13 248 7 578 526 8 176 639
Liberecký kraj 12 116 12 842 7 528 045 8 439 992
Moravskoslezský kraj 19 714 20 389 12 209 731 13 043 590
Olomoucký kraj 13 961 14 479 8 865 721 9 668 326
Pardubický kraj 14 846 15 284 8 972 602 9 798 975
Plzeňský kraj 14 647 15 755 9 756 829 11 405 175
Středočeský kraj 30 149 31 608 19 912 703 22 088 578
Ústecký kraj 19 215 20 856 11 827 451 13 455 314
Zlínský kraj 15 762 16 806 9 581 902 10 443 934
CELKEM 253 110 266 247 162 316 922 180 153 215

Klienti si o vrácení peněz žádat nemusí, VZP sleduje překročení ochranného limitu za ně. Přeplatky se vrací poštovní poukázkou nebo na bankovní účet. Klienti číslo bankovního účtu nahlásí VZP prostřednictvím Žádosti o zasílání částek překračujících limit na bankovní účet. Tuto žádost mohou klienti podat osobně na pobočce, zaslat písemně nebo také nově podat elektronickou formou (e-mailem, datovou schránkou či prostřednictvím aplikace Moje VZP/VZP Point). Částka překračující ochranný limit je vyplacena vždy do 60 kalendářních dnů po uplynutí kalendářního čtvrtletí, ve kterém byl limit překročen. V případě, že částka nepřesáhla 50 Kč, uhradí ji zdravotní pojišťovna do 60 kalendářních dnů po uplynutí posledního čtvrtletí v kalendářním roce.