Pomáhat! Ale jak? Vzdělávací kurz pro pečující nejen z Jihomoravského kraje

Organizace Girasole, sdružení pro pomoc a rozvoj, z. s. zve na vzdělávací kurz Pomáhat! Ale jak? pro pečující, kteří se starají o blízkého člověka v jeho domácím prostředí. Kurz je určen pro pečující primárně z Jihomoravského kraje, v případě volných míst z celé České republiky.

Čtěte více

Komise pro spravedlivé důchody navrhla možnosti, jak ocenit ty, kteří pečovali o děti

Komise pro spravedlivé důchody se na svém 6. jednání v pátek 6. září 2019 zabývala problematikou posílení důchodů pečujících osob. Zejména ženy, které během svého života pečovaly o své děti nebo nemocné a nemohoucí blízké, jsou za tuto péči v důchodu v podstatě trestány nižšími důchody.

Čtěte více

Stále více zaměstnanců pečuje o blízkou osobu. Projekt „Starám se a pracuji” jim nabízí podporu a pomoc

Jedna pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti (nejčastěji rodiče), další musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu řešit péči o další osoby blízké. Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na přibližně 500 000 osob. Polovinu osob pečujících tvoří tzv. osoby blízké. Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří se musí starat a pracovat, se ocitají pod obrovským tlakem. Přibývá také tzv. sendvičových pečujících, tedy lidí, kteří pečují současně o své rodiče i nezletilé děti. Čtěte více

Nová příručka poradí praktickým lékařům, jak pomoci onkologicky a dlouhodobě nemocným

Pro ty praktické lékaře, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Udržet si přehled v rychle se měnícím prostředí sociální práce totiž není jednoduché a mnohdy ani reálné.

Čtěte více