Konference a publikace “Neformální péče v teorii a praxi”

Na odborné konferenci “Neformální péče v teorii a praxi” (viz program), která se koná online 27. dubna 2021 od 12 do 16 hodin pod záštitou předsedkyně senátního Výboru pro sociální politiku senátorky Mgr. Miluše Horské, bude mimo jiné představen také zcela nový recenzovaný sborník odborných statí o neformální péči. Tématem letošní konference je proměna práce sociálního pracovníka v době pandemie na konkrétních příkladech a změna práce s klienty v současné době.

Pod konferencí i sborníkem je podepsána organizace Alfa Human Service, z. s., která podporuje pečující už 20 let.

Podle kvalifikovaných odhadů se neformální péči v České republice věnuje nyní více než 1,3 milionu lidí. Přitom doposud neexistuje zákonná definice pečující osoby.

„Neformální pečující jsou v našem systému nezastupitelní a jejich „neviditelná práce“ je přínosem pro celou společnost, ať už z hlediska hodnotového, nebo čistě finančního, neboť šetří společné prostředky za ústavní či jinou péči,“ říká jedna z editorek sborníku a vedoucí psychoterapeutka Alfa Human Service Martina Chmelová.

Nový recenzovaný sborník odborných statí Neformální péče v teorii a praxi vůbec poprvé nabízí ucelený pohled na problematiku neformální péče. Sborník v příspěvcích jednotlivých autorů, kteří čerpají ze své dlouholeté praxe a zkušeností, přibližuje aktuální stav dlouhodobé péče o klienty v České republice. Definuje neformální péči, její možnosti i limity. Zároveň teorii ilustruje příběhy pečujících osob, které jejich situaci přibližují i laickým čtenářům.

Sborník bude představen v rámci stejnojmenné online konference 27. dubna 2021, která navazuje na několik předchozích setkání v letech 2017–2020 na půdě Senátu Parlamentu ČR i online.

Alfa Human Service, z. s. již o 20 let podporuje ty, kteří dlouhodobě pečují o své blízké v domácím prostředí, děti či dospělé se zdravotním postižením, partnery dlouhodobě nemocné či po úraze nebo seniory. Poskytuje jim psychoterapeutickou podporu, konzultace a poradenství a zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz. Konference o neformální péči byla podpořena v rámci Operačního programu Zaměstnanost ESF, projektu Psychoterapeutická podpora, edukace a specifické poradenství pro neformální pečovatele CZ.03.2.X/0.0/0.0/16_134/0008175.