Zveme vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů” (Praha, Holiday Inn, 11. prosince 2018)

Zveme Vás na mezinárodní konferenci “Nejlepší praxe v podpoře pečujících a seniorů”, která se uskuteční v úterý 11. prosince 2018 od 9.30 hod. v hotelu Holiday Inn Prague Congress Centre v Praze (viz mapa níže). Konference se koná pod záštitou pana Václava Krásy, předsedy Národní rady osob se zdravotním postižením ČR a pana Jiřího Horeckého, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Čtěte více

Intenzivní péči poskytuje 400 tisíc Češek a Čechů. Většina lidí považuje domácí péči za veřejný problém

V České republice alespoň občas pomáhá někomu blízkému z důvodu stáří, dlouhodobé nemoci či zdravotního postižení každý pátý dospělý Čech (21,5 %). To představuje 1,8 milionu osob. Intenzivní dlouhodobou kompletní péči, která významně negativně dopadá i na jejich vlastní život, poskytuje 400 tisíc osob.

Čtěte více

MPSV: Žít doma je přirozené

Ministerstvo práce a sociálních věcí spustilo informační kampaň o právech osob se zdravotním postižením. Cílem kampaně je prohloubit vnímání široké veřejnosti o tom, že lidé s postižením mají stejná práva na samostatný život jako všichni ostatní. Stále se totiž u veřejnosti setkáváme s vyčleňováním osob s postižením z běžného života.

Čtěte více

Domov umožnil bývalé sestře, aby si sama aplikovala léky proti bolesti. Komise péči ohodnotila jako “vynikající”

Komise pro kvalitu péče (CQC) ohodnotila jako “vynikající” péči v domově pro seniory “Perry Manor” v anglickém hrabství Worcestershire, který svou klientku, bývalou zdravotní sestru, podporuje v tom, aby si sama aplikovala léky proti bolesti. Inspektoři ocenili personál domova za to, že díky individuálním plánům péče uživatelům poskytují podporu, která odpovídá jejich potřebám a která jim zvyšuje pocit hodnoty a sebeúcty. 

Čtěte více

BBC: Počet případů použití omezovacích prostředků v nemocnicích vzrostl. Ostudné a šokující, reagují odborníci

Počet případů použití omezovacích prostředků v anglických nemocnicích se podle BBC v letech 2016 až 2017 zvýšil o polovinu (50 %). V roce 2017 byly omezovací prostředky použity ve více než 22 tisících případech, tj. jednou za půl hodiny. V roce 2016 to bylo 15 000 případů. 

Čtěte více

Maláčová: Prostor pro další zvyšování důchodů existuje. Ve výdajích na důchody zaostáváme za průměrem Evropské unie

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v pondělí 1. října 2018 zahájila konferenci na téma Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí, která se zaměřila na dopad demografického stárnutí na důchodový a zdravotní systém, trh práce nebo poskytování rodinné a neformální péče.

Čtěte více

Zahraniční zkušenosti v integrovaných zdravotně sociálních službách

Růst počtu nejstarších seniorů s vyšší rizikem disability a křehkosti („frailty“) a sníženou soběstačností, růst prevalence neurodegenerativních onemocnění, prodlužování délky života s disabilitou a současně snižující se dostupnost péče v rámci rodiny a přání seniorů zůstat s omezením a nemocí co nejdéle ve vlastním prostředí – to jsou základní trendy, v důsledku kterých roste poptávka po integrovaných zdravotních a sociálních službách.

Čtěte více

Dlouhodobá péče v Evropě: Analýza národních politik 2018

Evropský pilíř sociálních práv (zásada 18) uvádí, že každý má právo na dlouhodobou péči v dobré kvalitě, a to zejména na služby poskytované v domácím prostředí a v komunitě (v místě, kde žijí). Publikace s názvem Challenges in Long-term Care in Europe – A Study of National Policies 2018, kterou zpracoval tým Evropské sítě pro sociální politiku (ESPN) poskytuje stručný popis hlavních rysů národních systémů dlouhodobé péče ve 35 evropských zemích (viz zpráva pro ČR). 

Čtěte více

Je čas zvýšit příspěvek na péči všem, kteří ji dostávají doma

Poslanecká sněmovna včera (21. září 2018) v prvním čtení schválila senátní návrh na zvýšení příspěvku na péči ve čtvrtém stupni z 13 200 na 19 200 korun měsíčně pro ty, kteří péči dostávají doma. Návrh bude nyní projednán ve sněmovních výborech.

Čtěte více