Vít Kaňkovský (KDÚ-ČSL): Navrhujeme zvýšení příspěvku na péči i ve třetím stupni závislosti

Sněmovna dnes poslala do dalšího čtení senátní návrh novely zákona o sociálních službách, u jehož zrodu sehráli významnou roli senátorky a senátoři za KDU-ČSL. Například senátorka Šárka Jelínková, místopředsedkyně Senátu Miluše Horská či senátor Lumír Kantor. Byli to oni, kteří hráli významnou roli v přípravě a podpoře návrhu bohužel již zesnulého senátora Vladimíra Plačka.

Čtěte více

VZP: Počet pacientů s Alzheimerem rychle roste, náklady na léčbu poprvé přesáhly miliardu

Více než 1,1 miliardy korun vyčerpali v loňském roce na svoji léčbu klienti VZP, jimž lékaři diagnostikovali Alzheimerovu chorobu. Je to vůbec poprvé, co náklady největší zdravotní pojišťovny na tuto nemoc přesáhly jednu miliardu. Ještě v roce 2013 to nebylo ani 700 milionů korun.

Čtěte více

Má praktický lékař povinnost navštívit starého prakticky nepohyblivého pacienta?

Má praktický lékař povinnost vykonávat návštěvní službu u starého prakticky nepohyblivého pacienta v případě jeho zdravotních obtíží? Co dělat, když to lékař odmítne? Odpověď: Praktický lékař má vykonat návštěvu u pacienta, který se nemůže sám dostavit a jehož zdravotní stav vyžaduje kontrolu lékařem.

Čtěte více

Britové afrického původu mají vyšší riziko vzniku demence, ukazuje studie

Černoši ve Velké Británii mají vyšší riziko onemocněním demence než obyvatelé z jiných etnických skupin, přitom však mají současně menší naději, že u nich bude nemoc včas diagnostikována a získají přístup k podpoře, terapii a službám. Ukazují to výsledky studie, která byla publikována v časopise Clinical Epidemiology.

Čtěte více

Jak zjistím, který domov pro seniory poskytuje zdravotní péči hrazenou pojišťovnou?

Jak zjistím, který domov nebo jiné zařízení pro seniory je skutečně oficiální zařízení sociálních služeb a kde v případě potřeby dostane klient pojištěný u VZP i zdravotní péči? Může mi pomoci pojišťovna? Zdravotní pojišťovna hradí klientům v pobytových zařízeních sociálních služeb z prostředků veřejného zdravotního pojištění jak potřebnou lékařskou péči, například péči praktických lékařů a ambulantních specialistů (stejně jako klientům v domácím prostředí), tak i lékařem indikovanou ošetřovatelskou zdravotní péči poskytovanou všeobecnými sestrami v sociálních službách.

Čtěte více

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích pokračuje

Práce na projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, jehož první fáze byla spuštěna počátkem letošního roku, úspěšně postupují kupředu. Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

Čtěte více

Dochází k útlumu domácí péče. Sestry požadují jednání s ministerstvem

Asociace domácí péče ČR, z.s. podporuje stávkovou pohotovost zdravotníků jakožto nástroj, který ukazuje na kritickou situaci financování domácí zdravotní péče a dovede Ministerstvo zdravotnictví a poskytovatele k jednacímu stolu, uvádí to Asociace domácí péče ČR v tiskovém prohlášení. Cílem je akutní řešení současné kritické situace.

Čtěte více

Větší kompetence nelékařů?

MZ ČR v červenci 2018 oslovilo Českou asociaci sester (ČAS), aby se svými členy, odborníky ve svých profesích a specializacích, zpracovala návrhy na rozšíření kompetencí sester a dalších nelékařských zdravotnických pracovníků. Koncept Asociace vychází z již fungujících a osvědčených vzorů vyspělých zemí, nicméně je ušit přímo na míru českému prostředí. 

Čtěte více

Charita: Domácí péče kvůli neudržitelnému financování kolabuje

Finanční zajištění domácí zdravotní péče ze systému veřejného zdravotního pojištění je dlouhodobě nedostatečné. Jednotlivé Charity musí tuto službu dotovat z jiných zdrojů, například z výnosu Tříkrálové sbírky. Situace je nadále neudržitelná. „Domácí zdravotní péče poskytovaná celostátně Charitou Česká republika kolabuje. Proto se připojujeme ke stávkové pohotovosti zdravotníků a požadujeme okamžitou stabilizaci domácí zdravotní péče podle návrhu, který jsme v rámci segmentu domácí zdravotní péče před třemi měsíci předložili ministerstvu zdravotnictví.

Čtěte více