VZP ČR: Skokové navýšení nebylo možné. Domácí péče je klíčová, v jednáních chceme pokračovat

V návaznosti na tiskové prohlášení segmentu domácí péče je Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR nucena jasně deklarovat, že tento segment považuje za klíčový v zajištění komplexní zdravotní péče pro své klienty. V rámci Dohodovacího řízení VZP i ostatní zdravotní pojišťovny intenzivně vnímaly požadavky zástupců tohoto segmentu a snažily se jim nabídnout takové řešení, které by zajistilo lepší financování a další navýšení úhrad podporující stabilizaci a rozvoj péče v domácím prostředí.

Čtěte více

KDU-ČSL vyzvala ministra zdravotnictví k navýšení úhrad za domácí péči

Domácí zdravotní péče se vinou zdravotních pojišťoven nachází v bezvýchodné situaci. Její dlouhodobé podfinancování je již za hranou schopnosti a dobré vůle poskytovatelů ji vůbec provozovat. Jen pro představu, např. Charita ČR se stará o 37 400 klientů, kteří domácí péči využívají.

Čtěte více

Charita ČR: Peníze ze zdravotního pojištění patří do zdravotnictví, nikoli pojišťovnám

Ačkoliv je nedostatečné financování zdravotní péče v ČR zcela evidentní, na účtech zdravotních pojišťoven se nachází přes 50 miliard korun. Tyto peníze pocházejí ze zákonem stanovených odvodů na zdravotní pojištění, tedy patří všem, kdo se na kumulaci těchto prostředků podílejí.

Čtěte více

Východiska pro systémovou změnu financování a další úpravy sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo Východiska pro systémovou úpravu financování a další návrhy na úpravu sociálních služeb (verze 10. června 2019). Tento dokument má sloužit jako podklad pro debatu o zlepšení systému financování sociálních služeb se všemi relevantními aktéry.

Čtěte více

Ministryně Maláčová a ministr Vojtěch se shodli na opatřeních k většímu propojení sociálních a zdravotních služeb při poskytování dlouhodobé péče

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) se na jednání dne 5. června 2019 dohodli na společném postupu obou rezortů v oblasti dlouhodobé péče, péče o ohrožené děti do tří let a reformy péče o duševní zdraví.

Čtěte více

Přehledová zpráva: Vývoj politiky dlouhodobé péče v ČR

Síť pro dlouhodobou péči CEQUA zveřejnila zprávu o trendech v rámci politiky dlouhodobé péče v České republice s názvem “Czech Republic: Emerging policy developments in long-term care“. Zpráva v úvodu podává přehled systému dlouhodobé péče v ČR a zaměřuje se na následující oblasti: 1) Hlavní směry politiky v dlouhodobé péči, 2) Politika prevence závislosti na péči, 3) Podpora neformální péče, 4) Informační systémy a využívání nových technologií a 5) Koordinace služeb dlouhodobé péče.

Čtěte více