Počet příjemců příspěvku na péči se meziročně zvýšil na 362 tisíc

Příspěvek na péči v březnu 2019 pobíralo 362,1 tisíc příjemců, tj. o 3,1 tisíc více než v březnu 2018. Příjemci s I. stupněm závislosti tvořili 30 % příjemců, s II. stupněm 32 %, III. stupněm 24 % a osoby se IV. stupněm závislosti 14 % příspěvků (viz tabulka níže). Čtěte více

MPSV spustí nový integrovaný portál 28. června. Umožní lepší orientaci v dávkách a elektronické podání žádostí

Ministerstvo práce a sociálních věcí postoupilo při budování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) o další významný krok. 28. června spustí nový web – součást projektu Jednotného portálového řešení práce a sociálních věcí – a splní tak první ze čtyř klíčových milníků, ke kterým se zavázalo po nástupu ministryně Maláčové v souvislosti s dokončením přechodu na nové informační systémy.

Čtěte více

Lidé bez domova mohou v mrazech požádat o peníze na nocleh

Lidé bez přístřeší a finančních prostředků, kterým bezprostředně hrozí vážné poškození zdraví, nebo jsou v ohrožení života, si mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci, například na úhradu jednorázového výdaje spojeného se zaplacením noclehu v zařízení, kde mohou přečkat mrazivou noc.

Čtěte více

KDU-ČSL prosadila, aby se rozšířil okruh zdravotně postižených s nárokem na příspěvek na kompenzační pomůcky

Podle KDU-ČSL v současné době mnoho zdravotně postižených nedosáhne na příspěvek na nákladnější kompenzační pomůcky, který by jim mohl zásadně zlepšit životní situaci. Důvodem je nastavení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením – podle něj totiž ve výčtu velmi těžkých postižení znemožňujících pohyb chybí některé závažné diagnózy.

Čtěte více