Lidé, kteří se ocitnou v nenadálé finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem nedostatku prostředků ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Čtěte více

Česko dává na sociální ochranu menší podíl HDP než Polsko, Maďarsko nebo Slovensko

Sociální ochrana představovala v roce 2018 ve všech členských státech EU nejdůležitější oblast veřejných výdajů. Poměr vládních výdajů na sociální ochranu k HDP se v jednotlivých členských státech EU pohybuje od 9 % v Irsku až po téměř čtvrtinu ve Finsku a Francii (24 %).

Čtěte více

CVVM: Podle dvou pětin obyvatel sociální systém zneužívá většina příjemců sociálních dávek

Do prosincového šetření CVVM byly zařazeny otázky týkající se sociální politiky, které zjišťovaly například názory české veřejnosti na to, zda mají za sociální zabezpečení odpovídat občané nebo stát, názory na spravedlnost systému sociálního zabezpečení nebo názory na zneužívání systému sociálního zabezpečení.

Čtěte více

Rodičovský příspěvek se zvýší automaticky. Případnou změnu částky je třeba řešit s úřadem práce

Navýšení celkové částky rodičovského příspěvku na 300 tisíc Kč (u vícerčat 450 tisíc Kč) se bude týkat všech aktivních příjemců této dávky. Těmto příjemcům bude celková suma rodičovského příspěvku navýšena automaticky, o toto zvýšení tedy příjemci dávky nebudou muset žádat Úřad práce.

Čtěte více