Ministryně Schillerová: Za nedostatek peněz pro obce může MPSV. Má špatně nastavené priority a nepředložilo včas “úhradovou vyhlášku”

Ministerstvo financí se v tiskové zprávě ohradilo “proti snaze o přehazování zodpovědnosti za financování sociální práce”. Sociální práce je činnost vykonávaná v přenesené působnosti a jako taková je financována z příspěvku na výkon státní správy. „Aktivní kroky směřující k uklidnění situace primárně očekávám od Ministerstva práce a sociálních věcí. Chtěla bych jasně deklarovat, že pro příští rok se s žádným krácením prostředků na sociální služby nepočítá,“ říká ministryně financí Alena Schillerová. MPSV podle Schillerové nepředložilo, na co jsou peníze na služby vydávány, neprovedlo revizi systému sociálních dávek a nepředložilo včas novelu “úhradové vyhlášky” stanovující limity úhrad za jednotlivé služby.

MPSV obdrželo v roce 2019 na dotace pro poskytovatele sociálních služeb rekordních 15,73 mld. Kč. To je o 800 mil. Kč více než v roce předešlém. Dotace státního rozpočtu pro poskytovatele sociálních služeb přitom ještě v roce 2015 představovaly 8,57 mld. Kč, za poslední 4 roky se tak zvýšily o více než 7 mld. Kč. Podíl dotací ze státního rozpočtu na financování sociálních služeb zároveň jen mezi roky 2015 a 2017 vzrostl z 26,7% na 29,7 %. Vzhledem k tomu, že sociální služby jsou a mají být financovány z více zdrojů – z územních rozpočtů, úhrad za stravu a pobytové služby v zařízeních, příspěvku na péči – nelze očekávat, že všechny potřeby bude sanovat pouze státní rozpočet. Proto Ministerstvo financí požádalo také o přípravu změny, která zajistí podílově vyvážené a předvídatelné financování sociálních služeb s tím, že je připraveno na mezirezortní spolupráci.

“Za důvod aktuální situace považujeme skutečnost, že rezort MPSV nebyl schopen od roku 2014 upravit úhradovou vyhlášku a zásadním způsobem tak aktualizací úhradových limitů pomoci provozovatelům sociálních služeb, a také jeho selhávání v naplnění celospolečenského požadavku na důslednou revizi systému sociálních dávek tak, aby sloužil skutečně potřebným”, uvádí Ministerstvo financí. 

 

Aktualizováno 29. května 2019

 

Zdroj: Ministerstvo financí ČR