Ministerstvo financí spustilo rejstřík osob vyloučených z hazardních her. Již nyní mohou osoby požádat o dobrovolný zápis

Česko má moderní a funkční reformu hazardu. Jejím dovršením je spuštění rejstříku vyloučených osob. Ten zamezí osobám zapsaným v tomto rejstříku účastnit se hazardních her, což přispěje k ochraně ohrožených osob před negativními následky hraní hazardu.

Čtěte více

Osoby se závislostmi obtížně dodržují protiepidemická opatření. Využít mohou mapu pomoci nebo linku pro odvykání

V současné situaci karanténních a dalších protiepidemických opatření namířených proti COVID-19 je potřeba si uvědomit specifika osob, které užívají intenzivně návykové látky nebo které trpí závislostí na návykových látkách nebo tzv. nelátkovými závislostmi. Podívejte se, jakým problémům mohou čelit a kam se mohou obrátit s žádostí o pomoc. Čtěte více

Ministerstvo zdravotnictví připravilo nový koncept adiktologických ambulancí

Plán Ministerstva zdravotnictví počítá s vybudováním páteřní sítě adiktologických ambulancí napříč republikou. Cílem je zajistit stabilní dostupnost specializovaných služeb pro klienty a pacienty se závislostním chováním. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v rámci dnešního zahájení konference Alkohol a tabák v ČR vyjádřil podporu všem existujícím ambulantním službám a zdůraznil především potřebu provázanosti s páteřními provozy, kterou si nová koncepce klade za cíl.

Čtěte více

Začíná klubová sezóna. Terénní pracovníci upozorňují na rizika “tanečních drog”

S podzimem ožívá klubová scéna. A s ní podle odborníků přibývá také případů užívání tanečních drog. Zkušenost s nelegálními drogami má až třetina Čechů. Nová kampaň České asociace streetwork “Pozor, nebezpečí pádu” veřejnost vyzývá: „Podejme ruku těm, kteří nezvládli svou zvědavost nebo nezkušenost.

Čtěte více