Ministři EU jednali o budoucnosti sociální Evropy po roce 2020

Ve čtvrtek 15. března 2018 se uskutečnilo řádné zasedání Rady EU pro zaměstnanost, sociální politiku, zdraví a ochranu spotřebitele (EPSCO), Českou republiku zde zastoupila ministryně práce a sociálních věcí Jaroslava Němcová. Hlavními tématy debaty byla „Budoucnost sociální Evropy po roce 2020“ a „Snižování genderových rozdílů v odměňování“.…

Čtěte více

Konference k diverzitě, rovným příležitostem a začleňování (11. – 13. června, Bilbao)

Řešíte problémy s bezpečným veřejným prostorem ve vašem městě/obci, chcete podpořit zapojení občanů do veřejného života na místní úrovni, zajímá vás výměna zkušeností se začleňováním a zajištění veřejných služeb v této oblasti? Pokud jste na jakoukoliv z výše uvedených otázek odpověděli kladně, pak neváhejte a zaregistrujte se na Konferenci k diversitě, rovným příležitostem a začleňování, kterou organizuje Rada evropských obcí a regionů (CEMR) ve dnech 11.…

Čtěte více

1 z 5 domácností s potřebou péče v EU využívá domácí péči, v ČR je to více než polovina

V roce 2016 pětina domácností v EU s osobou, která potřebuje pomoc a péči kvůli dlouhodobým zdravotním problémům, využívala profesionální (formální) služby domácí péče. Nejvyšší podíl domácností, které využívají odbornou domácí péči je v Lucembursku (88 %), České republice (58 %) a Dánsku (54 %), naopak nejnižší podíl byl v Bulharsku (5 %), Estonsku a Rumunsku (shodně 6 %). …

Čtěte více

České republice patří 87. místo v žebříčku nejlidnatějších států světa

Česko je 87. nejlidnatějším státem světa. V rámci EU se stále řadíme mezi země s nejnižší kojeneckou úmrtností a nejnižším podílem osob ohrožených příjmovou chudobou či sociálním vyloučením. Naopak náležíme mezi státy, v nichž obyvatelstvo nejvíce trpí nadváhou. Evropský průměr přesahujeme také z hlediska podílu kuřáků v populaci.…

Čtěte více

Česká republika má čtvrtou nejvyšší zaměstnanost v Evropské unii

Česká republika je na čtvrté příčce s nejvyšší mírou zaměstnanosti ve věku 20-64 let. Podle strategie Evropa 2020 je cílem dosáhnout míry zaměstnanosti 20-64letých v zemích EU28 v průměru 75 %. Ve 3. čtvrtletí 2017 cílovou hranici 75 % dosáhlo již celkem deset sledovaných států Evropy – Švédsko, Německo, Estonsko, Česká republika, Spojené království, Nizozemsko, Dánsko, Litva, Rakousko a přibylo i Lotyšsko.…

Čtěte více

Na sociální ochranu dáváme výrazně méně než Francie nebo skandinávské země

Co se týče podílu výdajů na sociální ochranu, jako jsou důchody, nemocenská, rodinné dávky nebo bydlení, dává Česká republika významně méně než země původní evropské patnáctky, tedy země vyspělejší západní a severní Evropy. Zatímco EU vydává na sociální ochranu téměř třetinu svých výdajů (29 % v roce 2015), v České republice je to jen pětina (viz tabulka níže). 

Čtěte více

OECD: Délka života roste. Problémem jsou ale duševní a chronické nemoci

Zdravější životní styl, vyšší příjmy a lepší vzdělávání přispěly ke zvýšení délky života v posledních desetiletích. K jejímu růstu podle OECD přispěla také lepší zdravotní péče. Problémem je ale růst duševních a chronických onemocnění. Uvádí to nová souhrnná zpráva OECD Health at a Glance 2017. …

Čtěte více

Na částečný úvazek v ČR pracuje pětina žen, v EU téměř třetina

Prakticky ve všech zemích EU kromě  Rumunska častěji na částečný úvazek pracují ženy než muži. Podle Eurostatu na částečný úvazek v roce 2016 pracoval každý patnáctý muž (7 %) a téměř každá třetí žena (30 %) ve věku 25-49 let. V České republice to byla každá pátá žena s alespoň jedním dítětem mladším šesti let.…

Čtěte více