NKÚ: Praha evropské peníze na boj proti chudobě vynakládala neefektivně. Nedostatečně podporuje sociální bydlení

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) prověřil evropské prostředky rozdělované hlavním městem Prahou na boj s chudobou a na sociální začleňování v letech 2014 až 2017 (viz kontrolní závěr). Jednalo se o jednu z prioritních os operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Čtěte více

Míra příjmové chudoby skrývá rostoucí regionální a sociální rozdíly v ČR

Česká republika má stále jednu z nejnižších měr chudoby v EU. I přesto v sociální oblasti narůstají problémy, kterými jsou zejména otázka bydlení pro nízkopříjmové skupiny a narůstající bezdomovectví. Více než 50 000 lidí žije v nájemních bytech, kde výdaje na nájem překračují 65 % příjmů.

Čtěte více