Češi hodnotí stav ekonomiky špatně, vlastní finanční situaci dobře

Češi se v hodnocení národní ekonomiky stali z největších nadšenců jedněmi z největších skeptiků. Zatímco před rokem hodnotilo situaci národní ekonomiky pozitivně 70 %, aktuálně to je jen 30 %. Celkem 86 % Čechů a Češek hodnotí finanční situaci domácnosti jako spíše nebo velmi dobrou (průměr EU je přitom 68 %). V boji s covidem-19 věří Češi nejvíce zdravotníkům. Zatímco důvěra v instituce EU vzrostla na nejvyšší úroveň od roku 2013, vládě věříme nejméně ze všech obyvatel v EU. Ukazuje to průzkum veřejného mínění mapující postoje k vybraným otázkám souvisejícím s Evropskou unií.

Zdravotní péče a státní dluh větší problém než zdražování a důchody

Zatímco ještě před rokem vnímali Češi jako hlavní problémy ČR zdražování či důchody, aktuálně se na první místo dostal jinak spíše okrajový problém zdravotní péče. Společně s obavami o zdraví také Češi vyjadřují obavy o výši státního dluhu. Několik let zpátky to přitom tradičně bylo zdražování či důchody. Dobře zatím vidí česká veřejnost situaci v oblasti zaměstnání. Krize spojená s pandemií covidu-19 tak zatím vnímání situace na trhu práce jako dobré neovlivnila.

V boji s covidem-19 věříme nejvíce zdravotníkům

V boji s pandemií důvěřují občané ČR nejvíce zdravotnickému personálu. Důvěra ve zdravotníky je zde jedna z největších v EU (92 %). Průměr EU je 80 %, přičemž nejvyšší je v Nizozemsku (97 %) a Dánsku (96 %) a nejnižší v Rumunsku (53 %).

Klíčové k zastavení pandemie je podle naprosté většiny dotázaných rychlé zajištění očkovacích látek.

Opatření veřejných orgánů v boji proti koronaviru považuje 68 % občanů ČR za oprávněná, což je méně než průměr EU (73 %) a o cca 20 p. b. méně než v zemích jako Švédsko, Irsko či Finsko.

Největší problém se zavedenými opatřeními mají častěji lidé ve středním věku, podnikatelé, ale současně také nezaměstnaní.

Vládě věříme nejméně v EU. Důvěra v EU naopak vzrostla

Vláda již nepožívá v české populaci takové důvěry jako před začátkem pandemie covidu19. Zatímco na počátku roku 2020 měla důvěru 40 % obyvatel, aktuálně to je 19 %, což Česko řadí na poslední místo mezi evropskými zeměmi (průměr 36 %). Důvěra v parlament je ještě nižší. Poklesla na 15 % (průměr EU je 33 %).

Co se týče boje s pandemií covidu-19, větší důvěře se těší Evropská unie – Češi jí důvěřují více než národním orgánům i v oblasti informování o vakcinaci. Od EU lidé nejvíce očekávají právě co nejrychlejší zajištění očkovacích látek, které jsou podle naprosté většiny Čechů nejdůležitějším klíčem k zastavení pandemie.

Po mírném vzestupu mezi lety 2019 a 2020 (kdy dosáhla 39 %) je nyní na úrovni 48 %. Výrazný nárůst zaznamenalo i pozitivní vnímání EU. Na otázku „Jak na Vás EU působí?“ odpovědělo v roce 2019 „Pozitivně“ jen 31 % osob (což bylo nejméně z EU a o 11 p. b. méně než tehdejší průměr EU). Aktuálně má pozitivní dojem z EU 49 % občanů ČR, což je víc než celkový průměr EU (46%).

Průzkum probíhal ve dnech 17. až 22. února 2021. Zúčastnilo se ho 1.100 osob starších 15 let. Kvůli pandemii COVID-19 probíhal online.

Celou zprávu z průzkumu Eurobarometr č. 94 si můžete přečíst zde.