Příčinou rozvodu může být i špatná komunikace. Odborníci se během týdne pro rodinu zaměří na prevenci a řešení konfliktů

Více než rok trvající pandemie prověřila kvalitu rodinných vztahů. Na rodiny dopadlo břemeno vzdělávání potomků, náhrady sociálních kontaktů i náplně volného času. Loni výrazně klesl počet rozvodů a experti se shodují na tom, že za to může covid-19. Ze stejného důvodu klesl i počet sňatků. Po pandemii se podle nich čísla opět vrátí do původních, ne-li vyšších hodnot. Česko má dlouhodobě vysokou rozvodovost. Podle odborníků z Rodinného svazu by nelichotivá čísla mohla snížit prevence. Jak? To představí v Týdnu pro rodinu, který letos startuje 8. května.

„Setkávám se dokonce i s tím, že se lidé ze strachu před selháním partnerského svazku bojí mít děti. Sice je zde velká nabídka pomoci pro páry – ty se však většinou zaměřují až na řešení konkrétní krize. Chybí cílení na prevenci. Dobré vztahy nejsou dané náhodou, šťastnou kombinací povah nebo něčím samozřejmým. Lze je trénovat stejně jako jiné dovednosti,“ vysvětluje PhDr. Ing. Marie Oujezdská, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR (RS ČR). Ukázky „tréninku“ vztahů předvede mimo jiné svaz on-line v týdnu, který se tradičně věnuje rodinám.

Rozvodovost Čechů a Češek je dlouhodobě vysoká, loni rozvod postihl 23 tisíc dětí

Podle statistik si loni své „ano“ řeklo o 17 % novomanželů méně než předloni. Manželství ukončilo 21 700 párů, což na celkovém počtu svateb tvoří více než 40% podíl. Méně rozvodů, než tomu bylo loni, zaznamenal Český statistický úřad naposledy v roce 1970. Rozpad své rodiny prožilo v minulém roce přes 23 000 dětí. Přibližně 10 000 dětí řeší jako následek rozpadu nesezdaného soužití orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Podle soudních statistik je nejčastějším důvodem rozpadu vztahu „rozdíl povah, názorů a zájmů“. U více než poloviny rozvodů však z těchto dat nelze vyčíst jasnější příčinu. Přibližně třetina párů důvody neuvádí a 12 % zvolí kolonku „ostatní příčiny“.

Konkrétnější odpovědi na otázku příčin rozpadu vztahů přinášejí veřejné výzkumy. Zpráva o rodině 2020 označila za hlavní důvody nevěru, odlišné názory, nedostatek vzájemné pozornosti a porozumění, neschopnost společně hovořit a povídat si.

Rozvodům lze předcházet lepší komunikací a řešením konfliktů, tvrdí experti

„Mnoho párů se vlivem pandemie dostalo do těžké životní situace. Přišly o své přirozené zdroje, které je sbližovaly – chybí jim kultura, sportovní aktivity, ale i společenské uznání. Najednou se musely zhostit mnoha dalších rolí. Zprvu to braly pozitivně, po měsících se ale dostavilo napětí. Projevuje se to i ve vztazích,“ vysvětluje Mgr. Pavel Rataj, párový psychoterapeut.

Aby k této situaci vůbec nedošlo, je třeba na vztahu podle Marie Oujezdské preventivně pracovat a konfliktům, jež mohou přerůst do neřešitelných situací, předcházet. Její slova potvrzují také zkušenosti mnichovského Institutu pro komunikační terapii. Ze všech manželských párů, které jej v průběhu 20 let navštívily, skončilo rozvodem pouze 3,9 % z nich. V ČR je podobný typ „školení“ spíše ojedinělý. Věnují se jim členská centra RS ČR. Ročně jejich předmanželskými kurzy projde 2 700 párů.

„Kurzy zahrnují individuální konzultace s lektory, ale i skupinové workshopy, na kterých lidé vzájemně sdílí zkušenosti s řešením partnerských problémů,“ popisuje Marie Oujezdská.

V 13. ročníku Týdne pro rodinu od 8. do 15. května nabídne Rodinný svaz lidem desítky on-line přednášek. Zájemci se mohou zapojit také aktivně, například vyplněním krátké ankety nebo natočením vlastního videa na téma rodinná pohoda. Všechny akce pro veřejnost jsou k dispozici na webu www.tydenprorodinu.cz

„Na budování rodinné pohody je třeba pracovat,“ říká Česká Miss

Vzájemná důvěra, komunikace a stejné životní hodnoty – to jsou tři věci, které jsou pro Českou Miss, modelku a zpěvačku Elišku Bučkovou ve vztahu zásadní. Velkým vzorem jsou jí rodiče, kteří inspirují stovky manželských párů, se kterými se setkali na kurzech školy partnerství.

„Rodiče jsou spolu už 34 let a já vidím, že mezi nimi pořád funguje láska, úcta, respekt, chemie, ale i vtip. Naše rodina má velmi úzké vazby, jsme zvyklí se hodně podporovat,“ popisuje Eliška Bučková. Se svými rodiči a čtyřmi sourozenci je v dennodenním kontaktu.

„Domů do Strážnice se dostanu tak jednou za 14 dní, ale na facebooku máme uzavřenou skupinu, kde si několikrát denně píšeme,“ dodává. Na budování rodinné pohody je podle ní třeba pracovat. Právě to její rodiče učí v kurzech školy partnerství, které zahrnují jak individuální konzultace s jednotlivými páry, tak skupinové workshopy, kde všichni dohromady sdílejí své zkušenosti.

„Pro spoustu lidí je útěchou, že problémy, se kterými se ve svém vztahu sami potýkají, řeší i někdo jiný,“ vysvětluje Eliška. Workshopů se obvykle účastní 10–12 párů. Nedílnou součástí školy jsou také různé společenské a partnerské hry, jejichž cílem je naučit pár otevřeně komunikovat. Například při hodince pravdy si dva lidé navzájem říkají vše, co je na druhém trápí.

„Má to obrovský ohlas. Spousta lidí mi píše, že jim kurz velmi pomohl. Hodinku pravdy si naši občas udělají i doma. Vyčistí to vzduch. Nikdo pak v sobě nemá potřebu nepříjemné věci dusit,“ říká Eliška.

„Samozřejmě ani v naší rodině není stále vše růžové. Mamka se umí na taťku taky naštvat. Vždycky si v té chvíli ale zároveň uvědomí, čeho si na taťkovi váží, a ono to pak rychle přejde. Lidé mají v hádkách tendence vytahovat to zlé. Naši to dělají naopak – myslí na dobré věci, které se jim na tom druhém líbí,“ vypráví Eliška.

Kromě komunikace jsou podle ní důležité priority. Rozdílné životní hodnoty byly většinou hlavním důvodem, proč její partnerské vztahy skončily předčasně. „Hledám parťáka, někoho, kdo bude krásný především uvnitř a bude mi oporou. Rodina je pro mě na prvním místě, takže jsem do vztahů vkládala vždy hodně energie. Bohužel jsem ale měla pocit, že víc dávám, než dostávám,“ shrnuje. I její otec se musel v jednu chvíli rozhodnout, zda upřednostní rodinný život, nebo kariéru. Nakonec si vybral to první.

„V dětství jsme nikdy neměli extra moc peněz, ale trávili jsme čas spolu jako rodina. Mám na tu dobu spoustu krásných vzpomínek a žiju z toho dodnes,“ vzpomíná Eliška.

O Rodinném svazu ČR

Rodinný svaz ČR (RS ČR) je sdružení prorodinných organizací a dalších subjektů, které hájí zájmy rodiny v ČR. RS ČR vyjadřuje podporu hodnotám, které jsou pro jeho členy významné, ochotu a připravenost pracovat a usilovat ve prospěch rodin a nabízet podporu a porozumění těm, kdo chtějí spolupracovat. Jeho vizí je taková společnost, která si cení rodiny a která vytváří prostředí, v němž rodina úspěšně naplňuje svoje funkce. Ideálem je rodina založená na manželství. Cení si každého lidského usilování, které vede k vytvoření stabilního a bezpečného zázemí pro růst, zrání i stárnutí. Více na www.rodinnysvaz.cz