Česká filharmonie zahraje 10. května benefiční koncert na podporu rodin pracovníků sociálních služeb, kteří podlehli nemoci covid-19

Benefiční koncert jako poděkování pracovníkům v sociálních službách odehraje Česká filharmonie v pondělí 10. května. Jeho výtěžek bude věnován rodinám zesnulých pečovatelů. Při této příležitosti se v pondělí 3. května otevřela také veřejná sbírka na pomoc rodinám pracovníků sociálních služeb, kteří zemřeli při poskytování péče druhým. Celkem se loni jednalo o 21 pracovníků. Koncert a veřejnou sbírku podpořila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Sbírku zajišťuje Nadace Via ve spolupráci s Českou filharmonií.

Benefiční koncert se poprvé uskuteční s diváky v sále. Přímý přenos odvysílá ČT Art a bude vysílán živě také na facebookovém profilu České filharmonie a YouTube kanálu společnosti ŠKODA AUTO.

Loni na covid-19 zemřelo 21 pracovníků sociálních služeb

Pracovníci v sociálních službách se stejně jako zdravotníci a další pracovníci v první linii již více než rok potýkají s pandemií covidu-19. Pečovatelé v domovech pro seniory a zařízeních pro osoby se zdravotním postižením, pracovníci pečovatelské služby, terénní pracovníci, ti všichni se během uplynulého roku denně starali o nejohroženější skupiny obyvatel. Zvlášť pro seniory se pečovatelé v mnoha případech stali druhou rodinou. Někteří se dokonce v začátcích epidemie uzavírali spolu se svými klienty v domovech pro seniory, aby snížili riziko nákazy. Terénní pracovníci se často museli do ochranných obleků převlékat na ulici, neboť v rámci svého povolání každý den navštěvovali jiného klienta v jiném domě či bytě.

I přes veškerá protiepidemická opatření 21 pracovníků sociálních služeb při výkonu svého povolání na nemoc covid-19 během uplynulého roku zemřelo. Zaměstnanci v sociálních službách navíc patří mezi výrazně nízkopříjmovou skupinu. Odškodnění, na které mají pozůstalí nárok a které se vypočítává násobkem platu, je tak o řád nižší než u jiných skupin. Podpořte spolu s námi rodiny obětavých zaměstnanců sociálních služeb, kteří neváhali riskovat vlastní zdraví starostí o ty nejzranitelnější z nás. Výtěžek sbírky bude rovným dílem rozdělen mezi přímé pozůstalé zesnulých pečovatelů, kteří právě teď prožívají osobní tragédii a zároveň se v důsledku ztráty příjmu v rodině ocitají ve finanční tísni.

Přes nenahraditelnou a obětavou pomoc jsou pracovníci sociálních služeb stále podhodnoceni

„V České republice působí přibližně 2 150 poskytovatelů sociálních služeb, kteří podporují, pomáhají a pečují o statisíce klientů. Jen v pobytových sociálních službách se zaměstnanci těchto služeb starají o téměř 70 tisíc seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Kvůli koronavirové epidemii prošli poskytovatelé sociálních služeb velmi náročným obdobím, obzvláště pak podzimní vlna otestovala jejich odhodlání a obětavost. Navzdory kritické situaci se ale dokázali kvalitně postarat o prarodiče, rodiče a blízké těch, kteří to z mnoha důvodů sami nezvládli. Přesto sociální služby stále zůstávají spíše na okraji zájmu společnosti a být pracovníkem sociálních služeb je podhodnocenou a nedoceněnou profesí, jako ostatně i v mnohým dalších evropských zemích,“ uvedl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR.

Benefiční koncert se uskuteční u příležitosti 125. výročí založení České filharmonie

Benefiční koncert se uskuteční u příležitosti 125. výročí založení České filharmonie a oslav jubilejního 30. výročí vstupu společnosti ŠKODA AUTO do koncernu Volkswagen. Veřejnou sbírku na pomoc rodinám obětí pandemie z oblasti sociálních služeb administruje Nadace Via ve spolupráci s Českou filharmonií. Projekt je zaštítěn Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR, která zajistí rovnoměrné rozdělení pomoci všem pozůstalým rodinám. Podporu projektu vyjádřil Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR i Česká lékařská komora.

Sbírku můžete podpořit na těchto webových stránkách www.darujme.cz, program koncertu je dostupný zde.