Podívejte se na záznam workshopu o podpoře age-friendly bydlení

Podívejte se na záznam a prezentace z mezinárodního workshopu "Age-friendly bydlení: Dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení", který se uskutečnil 11. listopadu 2020 od 10 do 14 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy. Čtěte více

Obce díky evropským dotacím od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné

Prostřednictvím projektu Podpora sociálního bydlení MPSV reaguje na dosud chybějící systém podporovaného bydlení a ve spolupráci s 16 zapojenými obcemi pomáhá lidem v tíživé životní situaci. Díky finančním prostředkům z Evropského sociálního fondu (ESF) obce od roku 2017 vyčlenily 463 bytů pro sociálně potřebné, ve kterých bylo během cca 2,5 roku poskytnuto zázemí 534 domácnostem.

Čtěte více

Česko dává na rodinnou politiku dvakrát menší podíl HDP než Dánsko nebo Německo

Členské státy EU-27 daly v roce 2017 celkem 301 miliard EUR na rodinné dávky (2,3 % HDP EU). To představovalo 8,6 % z celkových výdajů na sociální ochranu. Podíl výdajů na rodinné dávky z celkových výdajů na sociální ochranu se mezi členskými státy EU výrazně liší.

Čtěte více

Doporučení Evropské komise pro české zdravotnictví a doporučení odborového svazu

Doporučení Evropské komise pro české zdravotnictví a doporučení odborového svazu  Evropská komise vydala doporučení pro Českou republiku v rámci tzv. Evropského semestru, které se věnuje, mimo jiné, také českému zdravotnictví. Komise radí Česku, aby se v kontextu koronavirové krize do budoucna zaměřilo na odolnost zdravotnického systému, dostatek pracovníků nebo elektronizaci.

Čtěte více