Minimální mzda na Slovensku stoupne na 623 EUR

Slovenská vláda schválila navýšení minimální mzdy z 580 EUR na 623 EUR (tj. o 7,4 %), což představuje 57 % průměrné mzdy v roce 2019. Podle slovenského ministerstva práce zvýšení minimální mzdy umožní oživení ekonomiky a růst pracovních příležitostí.

Od 1. ledna 2021 budou zaměstnanci s nejnižšími mzdami pobírat 623 EUR, což představuje v čistém 508,45 EUR. Hodinová minimální mzda se zvýší na 3,58 EUR. Upraví se i automat stanovení minimální mzdy. Pokud se na její výši nedohodnou sociální partneři, určí se jako 57 % z průměrné měsíční mzdy před dvou let. Takový procentuální poměr představuje i letošní minimální mzda 580 EUR k průměrné mzdě v roce 2018.

“Chci, aby mzdy občanů rostly co nejvíce. Navzdory původním požadavkům zaměstnavatelů na zmrazení minimální mzdy jsem rád, že se nám podařilo dosáhnout její navýšení na úrovni 57 % průměrné mzdy 2019. Považuji to za velmi dobrou zprávu pro každého zaměstnance na Slovensku,” říká ministr práce, sociálních věcí a rodiny SR Milan Krajniak.

Jak se zvýší příplatky?

Změny nastanou i při určování příplatků. Ty již nebudou v zákoně navázané na procento z minimální hodinové mzdy, ale stanoví se pevnou částkou. Při přepočtu nových pevných výšek příplatků vycházelo ministerstvo z aktuálního vzorce na jejich výpočet, přičemž za základnu se vzal rok 2021 (tj suma 3,58 EUR). To např. znamená, že mzdové zvýhodnění za práci v sobotu bude představovat 1,79 EUR, což je 50% minimální hodinové mzdy podle aktuálního nastavení. “Příplatky se tedy zvýší tak, jak říká platná legislativa. Lidem nic nevezmeme, přidáme jim to, co jim ze zákona náleží,” přibližuje ministr Krajniak.

Mzdové zvýhodnění Pevná částka
noční 1,79 €
sobota 3,58 €
neděle 1,79 €

Změna při výpočtu mzdových nároků

Od příštího roku se mění i mechanismus zvyšování minimálních mzdových nároků. Ten bude navázán na meziroční změnu měsíční minimální mzdy. Příští rok se proto každý minimální mzdový nárok pro příslušný stupeň náročnosti práce zvýší o 43 EUR. Tedy o stejnou částku o jakou poroste minimální mzda. “Mechanismus zvyšování minimální mzdy a minimálních mzdových nároků pro jednotlivé stupně náročnosti práce jsme nastavili tak, aby se mohly tyto výšky každý rok měnit oznámením Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny SR,” doplňuje Krajniak.

Stupeň náročnosti práce Aktuální výše mzdového nároku Mzdový nárok v roce 2021
1. 580 623
2. 696 739
3. 812 855
4. 928 971
5. 1 044 1087
6. 1 160 1203

 

Zdroj: MPSVR SR