Evropský parlament: Jak zlepšit podporu lidí s postižením

Současná evropská strategie pro podporu lidí se zdravotním postižením letos končí. Evropský parlament chce, aby EU měla plán i na další období. Přečtěte si o jeho představách.

Co prosazuje Evropský parlament v nové strategii pro zdravotně postižené

Inkluzivní společnost, která práva lidí s hedikepem chrání, přizpůsobuje se jejich individuálním potřebám a nediskriminuje – ideální stav podle představ Evropského parlamentu.

O prioritách nové strategie budou poslanci hlasovat na červnovém plénu. Bude postavena na základech té končící, platné v období 2010–2020. Parlament chce Evropu coby průkopníka v prosazování práv lidí s postižením a jejich plného začleňování do společnosti.

V usnesení Parlament vyzývá Evropskou komisi k:

 • vývoji nové strategie v úzké spolupráci s lidmi, kteří sami jsou zdravotně postižení a s organizacemi, které jim pomáhají
 • rovnoprávnosti osob se zdravotním postižením ve všech oblastech
 • nastavení jasných a měřitelných cílů a pravidelné kontrole jejich dosahování
 • zajištění rovného přístupu osob se zdravotním postižením k lékařské péči, k zaměstnání, veřejné dopravě a bydlení
 • dostatečnému financování zajištění dostupnosti míst, kam se hendikepovaní potřebují dostat
 • další fázi pilotního projektu Evropské karty pro osoby se zdravotním postižením, která usnadňuje hendikepovaným cestování a čerpání výhod v Unii
 • přesné definici, co zdravotní postižení je a co ne
Osoby se zdravotním postižením v Evropě: fakta a čísla
 • V EU je odhadem 100 milionů lidí se zdravotním postižením.
 • 50,6 % zdravotně postižených ve věkové skupině 20-64 let je zaměstnaných. Pro srovnání, lidí bez postižení ve stejné věkové skupině je zaměstnaných 74,8 % (údaje z roku 2017).
 • 28,7 % zdravotně hendikepovaných v EU je ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením. V celé populaci je to přitom 19,2 % (údaje z roku 2018).
 • 800 000 zdravotně postižených v EU nemá volební právo.

Dosavadní přístup EU

Současná strategie EU, která končí rokem 2020 vycházela z Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením.

Úmluva OSN o právech osob se zdravotním postižením
 • Je mezinárodní závazná dohoda o lidských právech, která stanovuje základní standardy ochrany práv postižených.
 • Ratifikovaly ji všechny členské země EU i Unie jako celek.
 • Jak Unie, tak její členské státy podle ní mají povinnost plnit své závazky nejlépe, jak dovedou.

Evropský akt přístupnosti je jedním z dosavadních přínosů evropské strategie pro zdravotně postižené. Tato závazná pravidla garantují, aby se zdravotně postiženým dostalo všech potřeb každodenního života v pro ně použitelné formě. To se týká bankomatů, tabletů, chytrých telefonů nebo třeba e-knih.

Aby se lidé s postižením pohodlně dostali k internetovému obsahu, zajišťuje směrnice o on-line přístupnosti. Důležité je to hlavně z důvodu, že v dnešní době už on-line fungují například i nemocnice, soudy nebo univerzity.

Zdravotně postižení se mohou účastnit i programu Erasmus+.

Co dál?

Evropská komise má v plánu představit strategii pro zdravotně postižené v průběhu roku 2021.

 

Zdroj: Evropský parlament