Podívejte se na záznam workshopu o podpoře age-friendly bydlení

Podívejte se na záznam a prezentace z mezinárodního workshopu “Age-friendly bydlení: Dobrá praxe v podpoře seniorům přátelského bydlení”, který se uskutečnil 11. listopadu 2020 od 10 do 14 hodin v Centru architektury a městského plánování (CAMP) Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy.

V rámci workshopu byly představeny modely a přístupy k podpoře bydlení přátelského každému věku, klíčové výzvy v oblasti bydlení v kontextu stárnutí populace a jejich možné řešení a doporučení pro národní a místní politiky bydlení.

Příspěvky jednotlivých řečníků (viz program níže): Linda Sokačová (4:57), moderátorka, Petr Wija (8:12, prezentace a 3:31:44), Tomáš Lapáček (6:25 a 15:13, prezentace), Lucie Galčanová Batista (43:16, prezentace), Alice Pittini (1:10:31), Frans Sengers (1:23:24), Barbora Špicarová Stašková (1:29:17), Millie Brown (2:00:02), Rodd Bond (2:11:39), Olga Starostová (2:22:02, prezentace), Nadia Kamel (2:51:04), Agnieszka Labus (3:02:32), Milan Šveřepa (3:09:41, prezentace).

Záznam workshopu

Otázky pro workshop:

Jak se mění požadavky na bydlení v průběhu života? Jak by měly vypadat byty, aby v nich mohli žít i při snížení soběstačnosti? Jaké služby jsou nezbytné k tomu, abychom mohli žít nezávisle i ve stáří? Jaké jsou parametry dobré praxe a strategie bydlení pro stárnoucí populaci? Může více bytů vhodných pro seniory snížit poptávku po pobytových službách? Jaké jsou modely a přístupy k podpoře bydlení přátelského každému věku? A v čem se můžeme inspirovat v zahraničí?

Program
Moderátorka:Linda Sokačová 
10:00 10:10 Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik, IPR hl. m. Prahy video
Petr Wija, ředitel Institutu pro sociální politiku a výzkum, z. s. prezentace video
Zahájení, úvodní slovo
10:20 10:40 Tomáš Lapáček, ředitel Sekce strategií a politik, IPR hl. m. Prahy videoprezentace
Strategie dostupného bydlení v Praze: Analýza a návrh opatření
10:40 11:00 Lucie Galčanová Batista, Ústav populačních studií, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita
Age-friendly bydlení: Nové poznatky a příklady dobré praxe video prezentace
11:00 11:20 Inspirace ze zahraničí I
Alice Pittini, ředitelka výzkumu, Housing Europe video
Frans Sengers, University of Utrecht video
11:20 11:40 Barbora Špicarová Stašková, hl. garantka projektu Podpora sociálního bydlení video
Odd. stárnutí a sociálního začleňování, Odbor soc. služeb a sociální práce, MPSV
Sociální bydlení a specifika starších osob
11:40 12:00 Inspirace ze zahraničí II
Millie Brown, Evidence Officer, Centre for Ageing Better video
Rodd Bond, RBSI, architekt, Irsko video
12:00 12:20 Olga Starostová, Diakonie ČCE, Institut důstojného stárnutí, Pečuj doma videoprezentace
Stárnutí doma: Dobrá praxe v podpoře komunitního bydlení v ČR
12:20 12:40 Inspirace ze zahraničí III
Nadia Kamel, Project Officer, Eurocarers video
Agnieszka Labus, architektka, předsedkyně LAB 60+, Polsko video
12:40 13:00 Milan Šveřepa, Inclusion Europe video prezentace
Bezbariérové bydlení, prostředí a inkluze: Evropský kontext
13:00 13:30 Shrnutí a závěr video

Událost a záznam na Facebooku a vimeo.com.

Viz též záznam webináře “Age-friendly housing in the context of the COVID-19 crisis”, který se uskutečnil v rámci projektu “Homes4Life

logo MPSV

Konference se uskutečnila díky finanční podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností v rámci projektu „Podpora výměny dobré praxe v oblasti seniorského bydlení“.