Do 10. dubna lze nominovat osobnosti s handicapem na Cenu Olgy Havlové

Ještě pět dní, tedy do soboty 10. dubna, jsou otevřené nominace na Cenu Olgy Havlové pro rok 2021. Prestižní ocenění získá osobnost, která přes svůj zdravotní handicap pomáhá druhým a inspiruje nás všechny. Tento rok udělí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) cenu již po sedmadvacáté. Nominace je možné zasílat online prostřednictvím formuláře na www.cenaolgyhavlove.cz. Kandidáta může navrhnout jednotlivec či organizace.

Cena Olgy Havlové se uděluje bez přerušení již 26 let. Loni slavnostní předávání proběhlo za přísných epidemických opatření. Letos, již po sedmadvacáté, se uskuteční 14. června v prostorách Anežského kláštera v Praze.

Ocenění se za tu dobu stalo slavnostní událostí i vzpomínkou na Olgu Havlovou jako na osobnost, která se vždy zastávala práv ohrožených občanů a zasazovala se o jejich plnou integraci do společnosti.

Loni ocenění převzala Martina Půtová za pomoc lidem s popáleninovými úrazy

Cenu Olgy Havlové vyhlásila paní Olga v roce 1995 s cílem ocenit lidi se zdravotním postižením, kteří i přes svůj handicap dokážou velké věci, a jsou tak inspirací k překonávání překážek pro ostatní.

Loni ocenění převzala Martina Půtová, kterou porota vybrala jako držitelku ceny za její osvětovou činnost a pomoc lidem s popáleninovými úrazy.

„Už jen pocit, že je tu někdo, kdo zažil to samé, zvládl to a má vcelku normální život, dodá podle mě velikou sílu a motivaci,“ říká Martina Půtová.

Bronzovou plastiku „Povzbuzení“ pro oceněné vytvořil sochař Olbram Zoubek

„O tom, kdo se stane laureátem a získá bronzovou plastiku Olbrama Zoubka „Povzbuzení“, rozhoduje porota pověřená správní radou naší nadace. Veřejnost může nejen nominovat kandidáty na cenu, ale z nominovaných osobností pak vybrat i držitele Ceny veřejnosti,“ upřesňuje Monika Granja, ředitelka VDV.

Úplně první plastiku předávala v roce 1995 ještě sama Olga Havlová, která jako ocenění pro vítěze vybrala dílo od známého sochaře Olbrama Zoubka.

„Nabídl jsem několik variant sošky, ale teprve při dalším setkání v mém ateliéru paní Olga vybrala téma Povzbuzení,” připomněl v roce 2013 Olbram Zoubek, který vytvořil mimo jiné například i posmrtnou masku Jana Palacha.

První laureátkou byla Jana Hrdá, podporovala osobní asistenci a nezávislý život s postižením

První Cenu Olgy Havlové za rok 1995 získala Ing. Jana Hrdá (na ilustrační fotografii). Narodila se v Praze. Původním povoláním byla zootechnička. V roce 1978 utrpěla úraz páteře, po kterém úplně ochrnula. Vydobyla si právo starat se o své dvě děti Kateřinu a Františka a za pomoci přátel si postupně uspořádala život ve svém domově. Po roce 1990 společně s dalšími vozíčkáři založila Pražskou organizaci vozíčkářů a začala organizovat kursy osobní asistence pro hnutí nezávislého způsobu života v České republice. Podílela se na uskutečnění reformy sociálních služeb v ČR. Byla také jednou z prvních dobrovolných spolupracovnic Výboru dobré vůle. V roce 1999 vydala životopisnou knihu “Hospodin je náš pastýř”. Paní Hrdá zemřela v srpnu 2014 po dlouhodobých zdravotních komplikacích.

Hlavním mediálním partnerem Ceny Olgy Havlové 2021 je Radiožurnál. Dalšími partnery jsou: Minet Elektro, spol. s. r. o., Subterra, a. s., Volvo Car CZ a Auto Průhonice, Deník N a Radio 1.

Nominační formulář najdete zde. Další informace o Ceně Olgy Havlové a jejích laureátech naleznete zde.

Posláním Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové je pomáhat lidem, kteří se pro svůj nepříznivý zdravotní a sociální stav těžko včleňují do společnosti a nemohou se bez pomoci druhých sami o sebe postarat. Svým působením se nadace snaží o rozvoj duchovních hodnot, vzdělání, ochranu lidských práv a všeobecně uznávaných humanitárních hodnot.