Andrea Beláňová: Role církví a význam religiozity v následné péči o propuštěné vězně

Socioložka PhDr. Andrea Beláňová, Ph.D. ze Sociologického ústavu AV ČR se zaměřuje mimo jiné na téma současné religiozity, nových náboženských hnutí, (de)konverze, podoby náboženství a spirituality v ČR, instituce kaplanství a další. V rámci dvouletého projektu pod záštitou Akademie věd ČR se od července 2018 do června 2020 zabývala problematikou víry a náboženství a jejich významem pro integraci a následnou péči o propuštěné vězně. O výsledcích výzkumu se můžete dočíst v tomto článku. Čtěte více

Reminiscence jako nástroj prevence sociálního vyloučení osamělých seniorů

Reminiscence neboli vzpomínání je definována jako hlasité nebo tiché vybavování událostí ze života člověka, které se uskutečňuje buď o samotě, nebo spolu s jinou osobou či skupinou. Vzpomínání má v životě člověka nezastupitelné místo. Pomáhá vytvářet duševní rovnováhu, zachovat psychickou pohodu, a to obzvláště ve stáří. Čtěte více

Žít doma: Institut sociální práce podporuje výzvu k deinstitucionalizaci

Institut sociální práce, z.s., se přihlásil k výzvě Jednoty pro deinstitucionalizaci. Považujeme za důležité podpořit tuto iniciativu i diskuzi o směřování zajištění podpory lidem zejména skrze terénní a ambulantní formu sociálních služeb, a to nejen pro osoby se zdravotním postižením, ale i například seniory.

Čtěte více

Zasaďte se o deinstitucionalizaci, vyzývají organizace a akademici ministryni Maláčovou

Jednota pro deinstitucionalizaci z.s. spolu s dalšími třemi odbornými organizacemi v otevřenému dopise vyzvaly ministryni práce a sociálních věcí Janu Maláčovou ke změně systému sociálních služeb. Konkrétně ke stažení připravované novely zákona o sociálních službách a k naplňování závazků vyplývajících z přijetí Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením OSN, kterou ČR ratifikovala před deseti lety. Čtěte více

Neziskovky a sociální služby mohou kvůli karanténním opatřením přijít o dotace

Veřejně prospěšným organizacím a řadě sociálních služeb hrozí, že v důsledku karanténních opatření budou nuceny vracet dotace na svou činnost. Důvodem je fakt, že kvůli vládním opatřením nebude řada organizací schopna naplnit původní cíle a očekávané výsledky svých projektů.

Čtěte více

37 tisíc lidí je omezeno ve svéprávnosti. Místo omezování potřebují podporu při rozhodování

Člověk může přijít o schopnosti se rozhodovat: nemocí, úrazem, psychickým onemocněním, stářím. Někteří lidé potřebují pomoc při rozhodování z důvodu svého postižení v duševní oblasti. V minulosti byli v takové situaci svéprávnosti zbavováni, bylo to poměrně jednoduché, a opanovalo to praxi.

Čtěte více

Dostálová: Ministryně Maláčová jen odvádí pozornost. MMR má v boji proti chudobě dávno splněno

„Ministryně Maláčová znovu útočí, na koho může, ale problémy, které má v gesci, neřeší. Opět jen čeká, co ostatní. Přitom Ministerstvo pro místní rozvoj, ale i Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zdravotnictví mají z tzv. Patnáctera pro boj proti chudobě své úkoly dávno splněny. Čtěte více