Fórum udržitelného rozvoje představí zprávu o kvalitě života a její udržitelnosti

Výroční konference Rady vlády pro udržitelný rozvoj se 4. prosince zaměří hlavně na prezentaci první Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti. Vzhledem k okolnostem proběhne Fórum udržitelného rozvoje 2020 online, zájemcům bude dostupné přes online vysílání.

Páteční dopoledne 4. prosince bude patřit otázkám vývoje a trendů z pohledu stavu naší společnosti, hospodářství a odolnosti ekosystémů. Pozornost budeme věnovat i otázce kvality vládnutí na různých úrovních počínaje regiony přes národní úroveň až po aktivity ČR na globální půdě.

V rámci fóra se v online prostředí setkají zástupci MŽP včetně ministra životního prostředí Richarda Brabce s experty z akademické sféry, praxe, NNO i dalších resortů. Jejich vystoupení a diskuzi budou diváci moci sledovat v živém online vysílání na profilech Udržitelného rozvoje a Ministerstva životního prostředí na sociální síti Facebook a na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV. Diskuze bude otevřená i online publiku, a to prostřednictvím aplikace Slido.

Fórum 4. 12. v 9 hodin zahájí ministr Richard Brabec, po představení Zprávy o kvalitě života a její udržitelnosti započne diskuze rozčleněná do tematických bloků: Lidé a společnost, Hospodářský model, Odolné ekosystémy, Obce a regiony a Globální rozvoj a dobré vládnutí. Hosty fóra budou Eva Hejzarová (FSV UK), Vojtěch Kotecký (Glopolis), Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj), Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti), Petr Bouchal a Pavel Přibyl (České fórum pro rozvojovou spolupráci). Konec online konference je plánován na 12 hodin. Bližší informace k programu a hostům fóra naleznete níže.

9:00 – 9:10
Zahájení fóra
ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec náměstek ministryně pro místní rozvoj Ing. David Koppitz
9:10 – 9:20
Představení zprávy a struktury diskuze
Jan Mareš (MŽP)
9:20 – 9:45
Lidé a společnost
představení: Lucie Sršňová (MŽP) komentář: Eva Hejzlarová (FSV UK)
9:45 – 10:10
Obce a regiony
představení: Beáta Hanousková (MMR) komentář: Peter Bednár (Jakub Cigler Architekti)
10:10 – 10:35
Odolné ekosystémy
představení: Dana Beková (MŽP)
komentář: Vojtěch Kotecký (Centrum pro otázky životního prostředí UK)
10:35 – 10:45
Pauza
10:45 – 11:30
Globální rozvoj a dobré vládnutí
představení: Martin Polášek (MŽP)
komentář: Pavel Přibyl (České fórum pro rozvojovou spolupráci) a Petr Bouchal
11:30 – 11:55
Hospodářský model
představení: Martin Račan (MŽP)
komentář: Jan Žůrek (Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj)
11:55 – 12:00
Závěr / rozloučení

Eva Hejzlarová

Mgr. Eva M. Hejzlarová, Ph.D. působí jako odborná asistentka na Katedře veřejné a sociální politiky na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Odborně se zabývá policy designem a sociálními politikami s důrazem na lokální úroveň. V poslední době se do oblastí jejího zájmu dostaly i souvislosti sociál- ní politiky a životního prostředí – v projektu „Green new Deal pro Českou republiku“ organizovaného Platformou pro sociálně-ekologickou transformaci je odbornou garantkou tématu „péče“.

Petér Bednár

Architekt a urbanista zaměřený na inovativní přístupy pro lepší rozvoj měst a lidské krajiny. Posledních sedm let pracuje v kanceláři Jakub Cigler Architekti, předtím strávil 12 let studiem a prací v USA, Holandsku, Itálii a Číně převážně na projektech s cílem zvýšit ekonomickou, ekologickou a sociální hodnotu zadaných území.

Vojtěch Kotecký

Pracuje na Centru pro otázky životního pro- středí Univerzity Karlovy (COŽP UK). Více než dvě desetiletí pracoval v Hnutí DUHA, české ekologické organizaci, kde v letech 2004–2014 byl programovým ředitelem. Deset let také sloužil jako člen Rady vlády pro udržitelný rozvoj, je místopředsedou Komise pro klima Rady vlády pro vědu, výzkum a inovace, členem Rady Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a Rady národního parku České Švýcarsko. Obdržel Cenu ministra životního prostředí za „za významný přínos prosazování věcnosti a odbornosti do veřejné debaty o ochraně životního pro- středí“. Vojtěch Kotecký vystudoval systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy a doktorát environmentálních studií získal na COŽP UK.

Pavel Přibyl

Pavel Přibyl je ředitelem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci (FoRS), platformy sdružující 35 nevládních organizací, akademických institucí a dalších subjektů zaměřených na zahraniční rozvojovou spolupráci, humanitární pomoc a globální rozvojové vzdělávání. v českém nevládním sektoru se pohybuje již od roku 1995, dlouhá léta působil v radě Zeleného kruhu, environmentálního Hnutí DUHA či Dopravní federace nevládních neziskových organizací. v minulosti pracoval také jako národní koordinátor v mezinárodní síti neziskových organizací CEE Bankwatch Network, která se zaměřuje na monitoring environmentálních, sociálních a ekonomických dopadů projektů mezinárodních finančních institucí.

Petr Bouchal

Petr Bouchal se pohybuje na rozhraní veřejné správy, veřejných politik a práce s daty a poznatky. Vedl evaluační jednotku NOK na MMR a kancelář strategií IPR Praha. Pracoval v britském think tanku Institute for Government a absolvoval studium politických věd mj. na univerzitě v Oxfordu.

Jan Žůrek

je od října 2016 prezidentem České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj, ve které byl jeden za zakládajících členů. Byl jedním ze dvou zakladatelů kanceláře KPMG v Praze a zodpovídal za daňové poradenství v 19 ze- mích střední a východní Evropy. Vedle podnikatelských projektů se věnuje i obecně prospěšné činnosti – člen správní rady Cesty domů, z.ú. nebo ekonomické rady Arcidiecéze pražské. Také se podílí se na činnosti Rady vlády pro udržitelný rozvoj. Mezi záliby patří česká historie – její bílá nebo temná místa a aktivity sdružení Menhirostav na Blatensku. Za 27 let působení sdružení opravilo téměř 50 kulturních a přírodních památek – kaple, hřbitovy, křížky, studánky.

Interaktivní diskuse

Máte dotazy? Zapojte se do diskuze pomocí aplika- ce Slido a položte diskutantům otázky, které Vás za- jímají. Sledujte pokyny našich moderátorů, kteří při streamingů zveřejní link, pomocí kterého se můžete prostřednictvím  vašich  mobilních  telefonů   připo- jit k Slido. Aplikace je velice jednoduchá a  intuitivní,  a proto neváhejte a pokládejte své otázky.

Fórum je on-line

Fórum udržitelného rozvoje můžete sledovat on-line prostřednictvím streamingu na Facebookové stránce Udržitelný rozvoj nebo na Youtube kanálu Udržitelný rozvoj TV.

Program a hosté FUR 2020 ke stažení

 

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.