Prezident ČLK Kubek požaduje po ministru zdravotnictví prioritní očkování a odměny pro zdravotníky

Česká lékařská komora (ČLK) podporuje bezplatné očkování všech obyvatel proti Covid-19 a požaduje, aby spolu s občany, kteří ze zdravotních důvodů patří do rizikové skupiny, případně bezprostředně po nich, měli možnost nechat se bezplatně očkovat všichni zdravotníci. ČLK požaduje okamžitou novelu tzv. kompenzační úhradové vyhlášky a odměny pro všechny pracovníky ve zdravotnictví za podzimní „boj s epidemií“. V dopise ministru zdravotnictví doc. MUDr. Janu Blatnému, Ph.D. (za ANO) to uvádí prezident ČLK MUDr. Milan Kubek (viz celé znění dopisu níže).

___________

V Praze dne 26. 11. 2020
Č. j.: 433/2020

Věc: Žádost prezidenta ČLK o jednání o neodkladných problémech

Vážený pane ministře,

dovoluji se na Vás obrátit jménem České lékařské komory s naléhavou žádostí o jednání.

Na rozdíl od jarní vlny epidemie Covid-19, kterou jsme díky rychlé reakci vlády i nebývalé míře sounáležitosti mezi lidmi zvládli bez větších ztrát, podzimní vlna s půl milionem prokázaných případů zasáhla naši zemi plnou silou. Ministerstvo zdravotnictví, vedené v té době Mgr. Adamem Vojtěchem, katastrofálním způsobem podcenilo přípravu na očekávanou druhou vlnu epidemie, která navíc kvůli chybám, kterých jsme se dopouštěli, udeřila dříve, než jsme se obávali. Na rozdíl od běžných občanů však vláda varovné signály k dispozici měla, přesto je trestuhodně ignorovala. Protiepidemická opatření byla přijímána pozdě, nebyla dostatečně razantní a jejich dodržování nebylo navíc důsledně kontrolováno. Nemoc, kterou ještě ani zdaleka nemáme pod kontrolou, si již vyžádala 7 600 lidských životů. Česká republika, dávaná mnohými na jaře za vzor, se na podzim bohužel stala odstrašujícím příkladem.

Nebýt bezprecedentního nasazení všech zdravotníků, byly by oběti na životech mnohem větší. Obrovské poděkování si zaslouží medici, studentky zdravotnických škol i další dobrovolníci, kteří nám pomáhali. Matematické modely z poloviny října predikovaly, že bez včasného zásahu dojde okolo 10. listopadu k zahlcení nemocnic pacienty s covidem, a k dočasnému zhroucení systému zdravotní péče. Nestalo se tak proto, že se nám podařilo přesvědčit většinu občanů, že situace je opravdu vážná a že je třeba respektovat protiepidemická opatření prosazená ministrem prof. MUDr. Prymulou. Ta dokázala epidemii zbrzdit a my jsme díky nim nemuseli aktivovat polní nemocnice či vymýšlet další nouzové způsoby ošetřování nemocných.

V den vašeho jmenování ministrem zdravotnictví jsem Vás jménem České lékařské komory vyzval k tomu, abyste navrhl vládě další zásadní zpřísnění protiepidemických opatření. Svoji výzvu komora po týdnu opakovala. Pokud byste naše doporučení vyslyšel a vláda Vám vyhověla, mohla být již dnes epidemická situace v ČR lepší a proces rozvolňování protiepidemických opatření a tím i postupný návrat k normálnímu životu jsme mohli sledovat s menšími obavami z opětovného vzplanutí epidemie. Trpělivost našich spoluobčanů, kteří jsou protiepidemickými opatřeními ekonomicky poškozováni a sociálně omezováni, nemusela být napínána k prasknutí.

Vážený pane ministře, ujišťuji Vás, že skutečnost, že se lišíme v názoru na vážnost epidemie Covid- 19, opravdu v žádném případě neznamená, že by nabídka České lékařské komory na spolupráci nebyla míněna upřímně. Pokud byste tedy získal dojem, že Vám profesní lékařská samospráva, případně já osobně můžeme pomoci, neváhejte mne kontaktovat.

Na rozdíl od jara podzimní vlna epidemie tvrdě dopadla také na zdravotníky. Infekce Covid-19 byla prokázána u více než 35 000 zdravotníků, z toho 5 700 lékařů a 16 000 zdravotních sester. Zdravotníci se tak stali nejpostiženější profesní skupinou. Teprve za námi na druhém místě je 17 000 nakažených učitelů, kteří neměli možnost účinně se před nákazou od svých žáků a studentů chránit. Celkem Covid- 19 prodělalo minimálně 35 000 zdravotníků. Epidemie si v našich řadách vyžádala bohužel také oběti na životech. Podle údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky zemřelo 26 zdravotníků, z toho 12 lékařů. Většinou se jedná o ambulantní lékaře, kteří jsou v průměru starší než jejich kolegové v nemocnicích, a navíc se nemohou při práci tak dokonale chránit ochrannými prostředky. Navzdory tomuto nebezpečí soukromí lékaři své pacienty neopustili a spolu se svými zaměstnanci pomáhali a pomáhají ze všech sil epidemii zvládnout.

Vážený pane ministře, omlouvám se za delší úvod, který jsem však považoval za důležité připomenutí a varování před tím, abychom stejné chyby už neopakovali.

A nyní k vlastním tématům, která bych s Vámi rád jako prezident České lékařské komory projednal. Respektuji Vaše pracovní vytížení, a proto se omezím jen na ty nejpodstatnější problémy, jejichž řešení nesnese odkladu.

Očkování proti Covid-19

Česká lékařská komora podporuje očkování a již minimálně dva měsíce vyzývá politickou reprezentaci k zahájení informační kampaně vysvětlující občanům důležitost očkování. Jak jsem Vás již informoval dopisem dne 17. 11. 2020, na který jste dosud neměl čas odpovědět, má komora výhrady k předloženému návrhu zákona o očkování proti Covid-19 a zásadně nesouhlasíme s Národní strategií očkování proti Covid-19, která byla přijata letos v září ještě za ministra Vojtěcha, aniž by byla s lékařskou komorou projednána.

ČLK trvá na tom, že očkování proti Covid-19 musí být pro všechny obyvatele ČR dostupné bezplatně, přičemž by stát měl jednoznačně deklarovat, že přebírá zodpovědnost za odškodnění případných nežádoucích účinků analogicky, jak je tomu v případech povinného očkování.
ČLK trvá na tom, že spolu s občany, kteří ze zdravotních důvodů patří do rizikové skupiny, případně bezprostředně po nich, musí mít možnost nechat se bezplatně očkovat všichni zdravotníci, nejenom z jejich řad vybrané skupiny. Doporučujeme zároveň očkovat též zaměstnance sociálních služeb a učitele.

Novela tzv. kompenzační úhradové vyhlášky

Díky nasazení všech zdravotníků a přechodu na nouzový režim s výrazným omezením elektivní péče, naše zdravotnictví ustálo obrovský nápor pacientů s Covid-19. Vedle výše zmiňovaných obětí na zdraví a životech však epidemická krize způsobuje poskytovatelům zdravotních služeb též nemalé ztráty ekonomické. Takzvaná kompenzační vyhláška byla vydána za ministra Vojtěcha s předpokladem, že na podzim již žádná další vlna epidemie nepřijde a poskytovatelé zdravotních služeb tak budou moci dohánět ekonomické ztráty z prvního pololetí, kdy nemohli pracovat. Tento předpoklad se bohužel nenaplnil. Zdravotní péči poskytujeme ve ztížených podmínkách a s vyššími náklady. Jestliže nemocnice dostávají za péči o pacienty s Covid-19 vyšší úhrady, tak ambulantní sektor nedostává nic. Situaci, kdy soukromí lékaři, ale i další skupiny poskytovatelů zdravotních služeb neví, za co vlastně pracují, považujeme již nadále za neúnosnou.
ČLK požaduje novelu tzv. kompenzační úhradové vyhlášky, přičemž její vydání není možné odkládat. Legislativní proces má jistě své lhůty, ale vyhlášku vydává Ministerstvo zdravotnictví ČR a s využitím platného stavu nouze je při dobré vůli možno vyhlášku vydat ještě do konce letošního roku. Ostatně na nezbytnost novelizace této vyhlášky jsem Vás také již dříve upozorňoval. Doufám, že ministerstvo tedy na textu pracuje a předpokládám, že nám můžete alespoň první verzi návrhu poskytnout obratem. Poskytovatelé zdravotních služeb si ekonomickou stabilitu zaslouží.

Odměny pro všechny pracovníky ve zdravotnictví za „boj s epidemií“

Třetím problémem, který nesnese odkladu, jsou odměny pro zdravotníky za „boj s epidemií“. Asi se shodneme na tom, že trapná situace, kdy ministerstvo vedené Vaším předchůdcem Vojtěchem zdravotníkům měsíce opakovaně slibovalo mimořádné odměny a pracovníci nemocnic se jich dočkali až po půl roce slibování, tedy v listopadu 2020, by se již neměla opakovat. Proto Vás žádám, abyste prosadil vyplacení mimořádné odměny všem pracovníkům ve všech zdravotnických zařízení, tedy včetně ambulantního sektoru, jako vyjádření poděkování Vlády ČR za nasazení v boji s epidemií. Zdravotníci si zaslouží více než jen slova díků. Epidemie, kterou jsme museli, a ještě musíme zvládat, je na podzim, kvůli chybám zmiňovaným v úvodu mého dopisu, nesrovnatelně závažnější, než byla na jaře. O výši této mimořádné odměny a o způsobu jejího vyplácení bych s Vámi rád také jednal co možná nejdříve. A také v tomto bodě se můžete na podporu České lékařské komory spolehnout.

S uctivým pozdravem

MUDr. Milan Kubek
prezident České lékařské komory

 

Na vědomí: Ing. Andrej Babiš – předseda Vlády ČR

 

Zdroj: ČLK

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.