Nadace Olgy Havlové již 26 let pomáhá studentům se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové (VDV) již 26 let ve spolupráci s ČSOB poskytuje studentům se sociálním a zdravotním znevýhodněním studijní stipendia. Tuto podporu teď na jaře získalo nově dalších sedm studentů středních a vysokých škol. Od letošního března tak stipendium z fondu pobírá celkem 94 mladých lidí se zdravotním postižením, z dětských domovů nebo sociálně znevýhodněných rodin.

„Současná již rok trvající krizová situace bohužel ještě více dopadá na lidi se zdravotním či sociálním znevýhodněním. Naším cílem je ochránit ty nejzranitelnější, nenechat je na okraji zájmu společnosti. Přijímací pohovory s uchazeči o stipendium jsme sice realizovali online za ztížených podmínek, ale máme obrovskou radost, že můžeme podpořit sedm nových studentů, kteří překonávají vážné překážky na cestě ke vzdělání,“ prozrazuje Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

„I v době, která nabourala naše životní jistoty, vnímáme vzdělání jako jednu z nejlepších investic. O to víc se musíme snažit, aby se dostalo i k těm nejslabším. Jsem proto velmi ráda, že se i za ztížených podmínek podařilo vybrat další stipendisty našeho společného programu a podpořit je v jejich dalším vzdělávání,“ dodává za ČSOB k tomuto společnému projektu a jeho dlouhodobé podpoře Jitka Švejcarová, manažerka Společenské odpovědnosti ČSOB.

Sedmnáctiletá středoškolačka Marie Dejmková z Vrchlabí je jednou ze sedmi nových studentů a studentek, kteří teď na jaře získali finanční příspěvek z Fondu vzdělání.

„Získání stipendia pro mě znamená hodně. Mohu si zakoupit odbornou literaturu, a až se situace s Covidem-19 uklidní, mohu se zúčastnit odborných přednášek, navštívit výstavy, které se týkají mého oboru. Peníze využiji na literaturu, papíry do tiskárny, pracovní oblečení na praxi. Ráda bych ještě dostudovala vyšší odbornou školu, abych mohla dělat zdravotní sestru a měla nějakou specializaci. Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení,“ uvádí Marie, která studuje obor praktická sestra na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici.

Vedle studijních povinností se ráda věnuje sportu – v rychlochůzi se dokonce zúčastnila Mistrovství ČR v Ostravě.

Marie Dejmková

Marie (17 let) pochází z Vrchlabí, kde absolvovala základní školu. Nyní studuje na Gymnáziu, Střední odborné škole a Střední zdravotnické škole v Jilemnici. Od svých sedmi let žije v dětském domově. Po maturitě by chtěla získat vyšší odborné vzdělání a stát se zdravotní sestrou na chirurgii. Jejím snem je stát se lékařkou. Ve volném čase se Marie ráda věnuje sportu, zejména atletice a rychlochůzi, v níž se účastnila dokonce Mistrovství ČR v Ostravě, kde obsadila 10. místo. 

1/ Co pro Vás získání stipendia znamená? Na co peníze využijete?

Získání stipendia pro mě znamená hodně. Mohu si zakoupit odbornou literaturu, a až se situace s Covidem-19 uklidní, mohu se zúčastnit odborných přednášek, mohu navštívit výstavy, které se týkají mého oboru. Takto i peníze využiji – na literaturu, papíry do tiskárny, eurofolie, pracovní oblečení na praxi – ponožky, pracovní obuv.

2/ Co studujete a co byste ráda po dokončení střední školy dělala?

Studuji obor praktická sestra na Gymnáziu, SOŠ a SZŠ v Jilemnici.
Po studiu bych si ráda ještě dostudovala vyšší odbornou školu, abych mohla dělat zdravotní sestru a měla nějakou specializaci. Chtěla bych pracovat jako zdravotní sestra na chirurgickém oddělení.

3/ Co vás baví, jaké máte koníčky?

Baví mě hlavně sport: lehká atletika – rychlochůze, ve které jsem se již dvakrát zúčastnila na MČR v Ostravě. K mým koníčkům ještě patří poslech hudby, volejbal, cvičení v posilovně a i učení.

4/ Jaký je Váš největší sen, který byste si chtěla splnit?

Mým snem by bylo vystudovat vysokou školu, abych se mohla stát lékařkou. I když vím, že je to asi vysoký cíl, přesto o něm ráda sním.

Anna Mílová

Anna (17 let) pochází z Hradce Králové, kde absolvovala základní školu. Velmi brzy přišla o maminku a před pěti lety i o tatínka. Nyní žije u rodiny své nevlastní maminky, která nedávno bohužel také zemřela. Anna studuje ve druhém ročníku Obchodní akademii, Střední pedagogickou školu, Vyšší odbornou školu cestovního ruchu a Jazykovou školu v Hradci Králové. Po maturitě by ráda dále studovala na vysoké škole, nejlépe s ekonomickým zaměřením. Annu baví ekonomie, matematika a také studium cizích jazyků. Ve volném čase ráda cestuje a poznává nové země.

1/ Co pro Vás získání stipendia znamená? Na co peníze využijete?

Získání stipendia pro mě znamená ulehčení finanční situace rodičům. Peníze využiji na úhradu školného.

2/ Co studujete a co byste ráda po studiu dělala?

Studuji ekonomické lyceum na soukromé škole. Po úspěšném ukončení studia maturitou, bych se studiu nadále ráda věnovala na vysoké škole.

3/ Co vás baví, jaké máte koníčky?

Baví mě se učit cizí jazyky. Dokážu se domluvit plynně anglicky a rusky. V německém jazyku jsem mírně pokročilá. Mezi mé koníčky patří cestování. Ráda cestuji s přáteli, ale i samostatně si cestu dokážu užít.

4/ Jaký je Váš největší sen, který byste si chtěla splnit?

Mým největším snem je procestovat co nejvíce zemí a poznat jejich kulturu.