Pražská koalice odmítá návrat soudem nenařízených pobytů dětí do diagnostických ústavů

Radní hlavní města Prahy pro oblast sociální politiky Milena Johnová a radní pro oblast školství Vít Šimral se ostře vymezují proti poslaneckému návrhu novely zákona o výkonu ústavní výchovy. V pražské koalici panuje shoda, že návrh je výrazným krokem zpět a návratem k metodám, které se neslučují s moderními postupy a poznatky o rozvoji osobnosti a charakteru mladého člověka. „Poptávka rodičů po možnosti umístit své děti do výchovného ústavu je projevem zoufalství, nevědí si rady. Děti se nerodí zlobivé. Jejich problémové chování má vždy své příčiny v prostředí, kde děti vyrůstají. Veřejná správa především musí zajistit včasnou pomoc pro rodiče a pracovat na odstraňování příčin výchovných problémů. Korektivní zkušenost v podobě trestu pro děti je v 21. století skutečně absurdním opatřením. Součástí řešení musí být i kvalitní sociální práce, programy primární prevence apod. Toto je směr, který by poslanci měli podporovat mj. dostatečným financováním,” říká radní Milena Johnová.

„Podíváme-li se na data z pražského školství, hlavním determinantem úrovně vzdělání dítěte není nějaký abstraktní talent, ale jeho životní, rodinná situace. Budeme-li tento problém řešit tak, že se dítě budeme snažit nějak »napravit« institucionální péčí, můžeme rovnou rezignovat na funkci rodiny jako takové. Že takový návrh vzejde od komunistické strany mě nepřekvapuje, že ale vzejde i od některých poslanců lidovců a takzvaně liberálního hnutí ANO, je s podivem,” komentuje návrh radní Vít Šimral.

 

Zdroj: Portál hlavního města Prahy