MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ

srdceMinisterstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun. Více informací o výzvě je uvedeno na webových stránkách Evropského sociálního fondu www.esfcr.cz.

Čtěte více

Nesouhlas Etické komise se zněním zákona O důstojné smrti

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dne 26. května 2017 nesouhlas Etické komise Ministerstva zdravotnictví se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“. Celé znění stanoviska uvádíme níže.

 

Členové Etické komise Ministerstva zdravotnictví vyjadřují zásadní nesouhlas se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“ ze dne 26.5.2016 z těchto důvodů:

1. V návrhu zákona je použit pouze jeden z více možných významů výrazu „důstojná smrt“.

Čtěte více

Regionální zdravotnická statistika je důležitá nejen pro regiony

stoj na rukou v poliKvalitní a územně diferencovaná zdravotnická statistika je klíčová nejen pro zdravotní politiku na regionální a místní úrovni, ale také pro celostátní zdravotní politiku a hodnocení regionálních rozdílů ve zdraví a přístupu ke zdravotním službám.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU v současnosti realizuje projekt podpořený Evropskou unií, v rámci kterého vzniká Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).

Čtěte více

Sociálně-zdravotní pomezí (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 stanovuje cíle a opatření v deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také “Sociálně-zdravotní pomezí”. Pro řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost s Ministerstvem zdravotnictví. Více či méně úzce spolu souvisejí i ostatní tematické oblasti, žádná jiná ovšem není ve svých cílech a opatřeních tak navázána na tolik různých dalších oblastí jako právě sociálně-zdravotní pomezí.

Čtěte více