Olomoucký kraj dá na podporu paliativní péče 7 miliónů. Podpoří hlavně domácí péči, ale také vzdělávání

Starost o umírající osoby nebo lidi v terminálním stádiu nemoci má podle hejtmanství v regionu vysokou úroveň. Olomoucký kraj ji chce udržet, a na podporu paliativní péče proto uvolní necelých sedm miliónů korun. Na domácí péči chce dát čtyři milióny korun. Na lůžkovou paliativní péči pak dva a půl miliónu korun. Na vzdělávání lékařů i nelékařského personálu je připraveno 400.000 korun. Žádosti o podporu začne kraj přijímat v dubnu. Čtěte více

Cenu Makropulos získal spolek soft palm poskytující paliativní péči seniorům

Cenu Makropulos 2019 získal spolek „soft palm“ o. s. provozující Hospic Malovická v Praze 4 na Spořilově. Výběrová komise ocenila příkladné a vysoce profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních metod poskytování paliativní péče a trpělivý a empatický přístup v péči o nevyléčitelně nemocné osoby, především seniory.

Čtěte více

Zdraví a nemoc. Nárys problematiky pro studenty nezdravotnických oborů (Zdeněk Kalvach)

Přehledná učebnice pro nezdravotníky z pomáhajících profesí se zabývá pojetím medicíny, zdraví a nemoci, komunikací zdravotníka s pacientem, medicínskou etikou, geriatrií, následnou a dlouhodobou péčí nebo paliativní a hospicovou péčí. Zahrnuje také kapitoly o osobnostech významných pro humanistické vidění člověka a formování zdravotní péče a literárním a filmovém ztvárnění zdravotnických a humanistických témat.  Čtěte více

Pozvánka na seminář: Aktuální výzvy dětské paliativní péče

Nevyléčitelná onemocnění a umírání v dětském věku. Jak v takové životní situaci pomoci nejen dětem, ale také jejich rodinám, bude tématem semináře, který v pondělí 16. září 2019 od 10:00 hodin pořádají senátorka MUDr. Alena Šromová a předseda senátního Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku MUDr. Lumír Kantor, Ph.D. za podpory České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP. Čtěte více

V Praze bylo otevřeno zařízení pro osoby s mentálním postižením na sklonku života. Jediné svého druhu v republice

V Praze začalo fungovat jedinečné zařízení pro lidi s mentálním či kombinovaným postižením. Speciální péči jim poskytne i na sklonku života. Tato domácnost je jediná svého druhu u nás a byla otevřena jako součást Domova Sulická, který se specializuje na péči pro osoby se zdravotním postižením.

Čtěte více