Protože na mně záleží: Světový den paliativní péče 13. října

Druhá říjnová sobota se již tradičně slaví jako Světový den hospice a paliativní péče. Letos tento den připadá na 13. října a Česká republika bude jednou z mnoha zemí, jež se opět zapojí do oslav tohoto dne. V Česku v současné době funguje celkem šestnáct lůžkových hospiců, v posledních letech se také postupně rozšiřuje síť mobilních hospiců.

Čtěte více

Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče

Kraj Vysočina ve spolupráci se sekcí Geriatrické paliativní péče České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP Vás zve na konferenci “Výzvy evropské/české kardiologie a paliativní péče”, která se koná 2. listopadu 2018 v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina (Kongresový sál), Žižkova 57, Jihlava (viz pozvánka a registrace). 

Čtěte více

Projekt na podporu paliativní péče v nemocnicích pokračuje

Práce na projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, jehož první fáze byla spuštěna počátkem letošního roku, úspěšně postupují kupředu. Projekt realizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR ve spolupráci s Českou společností paliativní medicíny ČLS JEP a spolufinancuje Evropská unie prostřednictvím Evropského sociálního fondu. 

Čtěte více

Česko pomáhá se zavedením služeb dětské dlouhodobé a paliativní péče v Gruzii

Zdravotní a sociální péče pro zranitelné skupiny obyvatel patří k hlavním problémům gruzínského zdravotnictví. Jednou z těchto skupin jsou děti s život limitujícím onemocněním, které potřebují dlouhodobou a/nebo paliativní péči. Jedná se zejména o děti, které často již od narození trpí řadou neurologických a genetických poruch dlouhodobě neslučitelných se životem.

Čtěte více

Paliativní medicína by měla být přirozenou součástí zdravotní péče v nemocnicích

V nemocnicích dnes umírá přes 70 % pacientů. Proto je důležité, aby se  právě zde stala paliativní medicína přirozenou součástí poskytování zdravotních služeb, uvedlo Ministerstvo zdravotnictví k první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči.

Čtěte více

MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ

Ministerstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun.

Čtěte více

BBC: Každý by měl mít právo na paliativní péči na konci života

Podle poslanců skotského parlamentu by měl mít každý člověk přístup k odborné péči na konci života (end-of-life care), nejen onkologičtí pacienti. Výbor pro zdraví a sport (Holyrood’s Health and Sport Committee) zveřejnil zprávu o paliativní péči, ve které konstatoval, že cca 10 tisíc lidí ve Skotsku může být bez adekvátní péče.

Čtěte více

Žít do poslední chvíle – s co nejlepší péčí a podporou

Sub-projekt tohoto názvu, zaměřený na zlepšení kvality péče o nemocné v terminálním stadiu onemocnění v ČR prostřednictvím podpory zvyšování kvality péče a zvýšení informovanosti a podpory umírajících pacientů i pečujících osob. Aktivity projektu, jehož realizátorem je obecně prospěšná společnost TŘI, začaly v roce 2014.

Čtěte více