Paliativní medicína by měla být přirozenou součástí zdravotní péče v nemocnicích

V nemocnicích dnes umírá přes 70 % pacientů. Proto je důležité, aby se  právě zde stala paliativní medicína přirozenou součástí poskytování zdravotních služeb, uvedlo Ministerstvo zdravotnictví k první fázi projektu financovaného z evropských fondů, který je zaměřen na implementaci a standardizaci paliativní péče v zařízeních poskytujících akutní, následnou a dlouhodobou péči.…

Čtěte více

MPSV podpoří duševně nemocné a domácí hospice z OPZ

srdceMinisterstvo práce a sociálních věcí uvolnilo z Operačního programu zaměstnanost (OPZ) sto milionů korun na podporu péče o duševně nemocné osoby a na rozvoj domácí paliativní péče. Výzva č. 134 „Podpora sociálního začleňování v Praze“ umožňuje žadatelům získat dotaci od jednoho do patnácti milionů korun.…

Čtěte více

Nesouhlas Etické komise se zněním zákona O důstojné smrti

Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo dne 26. května 2017 nesouhlas Etické komise Ministerstva zdravotnictví se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“. Celé znění stanoviska uvádíme níže.

 

Členové Etické komise Ministerstva zdravotnictví vyjadřují zásadní nesouhlas se zněním návrhu zákona „O důstojné smrti“ ze dne 26.5.2016 z těchto důvodů:

1.…

Čtěte více

Regionální zdravotnická statistika je důležitá nejen pro regiony

stoj na rukou v poliKvalitní a územně diferencovaná zdravotnická statistika je klíčová nejen pro zdravotní politiku na regionální a místní úrovni, ale také pro celostátní zdravotní politiku a hodnocení regionálních rozdílů ve zdraví a přístupu ke zdravotním službám.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) ve spolupráci s Institutem biostatistiky a analýz LF MU v současnosti realizuje projekt podpořený Evropskou unií, v rámci kterého vzniká Regionální zpravodajství Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).…

Čtěte více

Sociálně-zdravotní pomezí (Národní strategie rozvoje sociálních služeb 2016–2025)

Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016–2025 stanovuje cíle a opatření v deseti tematických oblastech. Mezi ně patří také “Sociálně-zdravotní pomezí”. Pro řešení problémů tohoto segmentu je nutná součinnost s Ministerstvem zdravotnictví. Více či méně úzce spolu souvisejí i ostatní tematické oblasti, žádná jiná ovšem není ve svých cílech a opatřeních tak navázána na tolik různých dalších oblastí jako právě sociálně-zdravotní pomezí.…

Čtěte více

Nemocnice spadající pod ministerstvo by měly mít nemocničního kaplana

Metodický pokyn, který představili zástupci ⇒ ministerstva zdravotnictví a nemocničních kaplanů, stanovuje mimo jiné kvalifikační požadavky na kaplany, jejich práva a povinnosti. Nemocniční kaplani by měli působit ve “státních”, tj. zejména fakultních nemocnicích (viz ⇒ organizace v přímé působnosti ministerstva zdravotnictví) → přejít k dokumentu (metodický pokyn). …

Čtěte více