Cenu Makropulos získal spolek soft palm poskytující paliativní péči seniorům

Cenu Makropulos 2019 získal spolek „soft palm“ o. s. provozující Hospic Malovická v Praze 4 na Spořilově. Výběrová komise ocenila příkladné a vysoce profesionální poskytování zdravotní péče, zavádění moderních metod poskytování paliativní péče a trpělivý a empatický přístup v péči o nevyléčitelně nemocné osoby, především seniory. Cenu spolku při příležitosti Mezinárodního dne seniorů předal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO).

„Podpora hospicové a paliativní péče a její rozvoj u nás patří pro mě k naprosto zásadním tématům. Cílem Ministerstva zdravotnictví je zajištění kvalitní hospicové péče, která bude dostupná každému nevyléčitelně nemocnému pacientovi ve všech segmentech zdravotního systému“, uvedl Vojtěch při předávání Ceny na půdě Nové scény Národního divadla v Praze.

Spolek „soft palm“­ o. s. vznikl v roce 2013. Je sdružením osob, které mají dlouhodobé zkušenosti s poskytováním paliativní péče a s provozem hospicového zařízení včetně domácí hospicové péče. Jedná se o nestátní zdravotnické zařízení, kde je majitelem objektu Hlavní město Praha a provozovatel hospice je zde v nájmu. Pacienti jsou hospitalizováni jak krátkodobě, tak i na delší dobu, podle progrese nemoci. Senioři jsou zastoupeni přibližně z 95 procent.

Velká pozornost je věnována i spolupráci s rodinami pacientů. Personál se chová vstřícně a s maximálním pochopením, návštěvy v hospici nejsou omezeny a mohou trvat 24 hodin denně. Pro ubytování blízkých jsou kromě zmíněných přistýlek k dispozici i dva hostinské pokoje.

Hospic Malovická disponuje 30 lůžky v jednolůžkových pokojích vybavených bezbariérovým sociálním zařízením. Na každém pokoji je polohovací lůžko, přistýlka pro rodinného příslušníka, lednička, televizor, telefon a připojení k internetu. Hospic má vlastní zahradu, přednáškovou, společenskou a ekumenickou místnost a místnost posledního rozloučení. Specializovaný personál je vybírán s ohledem na specifika práce s nevyléčitelně nemocnými.

Hospic Malovická je ekumenické zařízení. Služby jsou poskytovány pacientům bez rozdílu náboženství či kultury. Členové spolku „soft palm“ o. s. – Hospic Malovická se zaměřují především na vysokou kvalitu poskytovaných služeb a na zachování důstojnosti pacienta v těžkých okamžicích života až do jeho posledních chvil.

Přidat život létům

Cena Makropulos je nazvána podle divadelní hry Karla Čapka, která domýšlí odvěkou lidskou touhu po nekončícím životě. Poselství hry je možno chápat i tak, že nestačí jen přidat léta životu, ale je nutné přemýšlet o kvalitě života přidaných let.

Ocenění je udělováno každoročně mimořádným a v praxi osvědčeným projektům řešících zdravotní a zdravotně sociální potřeby seniorů v České republice. Může být udělena obci, městu nebo nestátní neziskové organizaci.

Cenu Makropulos představuje skleněný hranol s pergamenem a pečetí v etuji a peněžní šek v hodnotě 300 tisíc korun.

 

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví

 

Foto: Hospic Malovická