Pozvánka na informačně vzdělávací semináře pro pečující

Fond dalšího vzdělávání (FDV) zve na informačně vzdělávací semináře pro neformální pečující. Semináře jsou určeny hlavně (avšak nejen) pečujícím, kteří s péčí začínají a potřebují se zorientovat v existující podpoře. Pečujícím budou předány informace, jak postupovat a kam se obrátit při zahájení péče, jaké existují možnosti finanční a institucionální podpory pečujících, jaké profesionální služby s péčí mohou pomoci (s ohledem na situaci v regionu) a praktické tipy, jak péči co nejlépe zorganizovat a zvládat. 

Čtěte více

MMR vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Čtěte více

Německo: Podíl vysokoškoláků se za generaci zdvojnásobil

Ve srovnání s generací rodičů mají mladí lidé v Německu vyšší úroveň vzdělání. Podíl absolventů vysokých škol ve věku od 30 do 34 let v Německu je dvakrát vyšší než v předchozí generaci. Výsledky mikrosenzu v roce 2017 ukazují, že 29 % lidí ve věku od 30 do 34 let mělo terciární vzdělání, zatímco ve věku od 60 do 64 let bylo 19 %.

Čtěte více

MPSV chce zrušit Fond dalšího vzdělávání, běžící projekty chce převést pod sebe

Ministerstvo práce a sociálních věcí ukončí k 31. prosinci 2018 činnost státní příspěvkové organizace Fondu dalšího vzdělávání. Běžící projekty zřejmě budou přesunuty pod MPSV.  „V současné době se připravují veškeré nezbytné kroky, které povedou ke zrušení organizace. Byla zřízena pracovní skupina, která bude řídit ukončení FDV.

Čtěte více

Praha podpoří středoškoláky s odlišným mateřským jazykem

Městská rada včera 7. srpna 2018 podpořila projekt radní hlavního města Prahy pro oblast školství Ireny Ropkové určený na podporu žáků středních škol v oblasti výuky českého jazyka. Bezplatný kurz realizovaný Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy připraví žáky na úspěšné složení maturitní zkoušky a pomůže tak jejich integraci.

Čtěte více

V podílu vysokoškoláků jsme stále pod průměrem EU

Česká republika patří k zemím s vysokým podílem středoškoláků. Vysokoškolsky vzdělaných lidí ale máme méně než Evropská unie. Zatímco v Česku má vysokoškolský titul zhruba pětina lidí ve věku 15 až 74 let, v EU je to zhruba každý čtvrtý. V roce 2017 u nás činil podíl lidí ve věkové skupině 15 až 74 let, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, 20,0 %.

Čtěte více

Pozvánka na kulatý stůl „Sledování dopadu u společensky prospěšné organizace“

Asociace nestátních neziskových organizací v České republice pořádá kulatý stůl tematicky věnovaný sledování dopadu společensky prospěšných organizací (pozvánka). Proč sledovat dopad? K čemu je to dobré a jak s danými informacemi dále pracovat? Co je to Impact Academy a jak může být přínosná pro Vaši organizaci?

Čtěte více

Ministerstvo školství podpoří 12 miliony sport ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podpoří program Hodina pohybu navíc 12 miliony  korun, které by měly směřovat do 350 škol. Dotaci získala Asociace školních sportovních klubů ČR, která bude tuto ověřenou metodiku nadále podporovat na školách. Dotace je částí projektu Školní sport 2018, který je součástí výzvy Podpora školního a univerzitního sportu.

Čtěte více

Studenti Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové získají nové možnosti díky spolupráci mezi Fakultou a Agenturou pro sociální začleňování

Radka Soukupová, pověřená řízením Agentury pro sociální začleňování, a František Vaníček, děkan Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, podepsali dne 13. 4. 2018 Memorandum o spolupráci mezi Agenturou a Pedagogickou fakultou. Oba zástupci se dohodli, že Agentura a Pedagogická fakulta si budou vzájemně vyměňovat informace, poskytovat konzultace a vytvářet společné postupy při řešení problémů sociálního začleňování.

Čtěte více