Vzdělávací kurz pro pracovníky obcí a úřadů práce na podporu sociální práce s neformálními pečujícími

Fond dalšího vzdělávání v rámci projektu „Podpora neformálních pečujících II.“ připravuje pro sociální pracovníky veřejné správy – především pro sociální pracovníky úřadů práce a obecních úřadů – nabídku kurzů dalšího vzdělávání zaměřeného na podporu sociální práce s neformálními pečujícími. Kurz v celkovém rozsahu 24 hodin (3 vyučovací dny, prezenční forma) se zaměří na možnosti vhodné podpory neformálně pečujících a pro účastníky bude zdarma.

Čtěte více

Semináře “Senioři v dluzích a exekucích” – podzim 2017

prst a otazníkSvaz měst a obcí České republiky pořádá společně s právní poradnou Iuridicum Remedium semináře určené zaměstnancům obcí, kteří přicházejí do styku se seniory, kteří mají problémy s dluhy a exekucemi. Vhodné jsou také pro veřejné opatrovníky. V Praze se uskuteční 1. prosince a v Ostravě 15. prosince 2017.

Seminář se zaměří na problematiku dluhů a exekucí se zvláštním zřetelem na problémy seniorů. 

Čtěte více

Tematická zpráva: Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením

Česká školní inspekce ČR v listopadu 2017 zveřejnila tematickou zprávu “Vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením” (viz Shrnutí hlavních zjištění). Cílem této zprávy je podat informaci o podmínkách vzdělávání sluchově postižených dětí a žáků, o průběhu jejich vzdělávání a podpoře, která jim je během vzdělávání poskytována. Průběh vzdělávání dětí a žáků se sluchovým postižením hodnotila Česká školní inspekce přímo v hodinách (způsoby komunikace ve třídách, zapojení dětí a žáků se sluchovým postižením do vzdělávání, získávání a udržení jejich pozornosti, využití podpůrných opatření, organizaci a průběh vzdělávání, komunikace a atmosféra ve třídě apod.).

Čtěte více

Prezentace z mezinárodní konference Spravedlivost ve vzdělávání

Ve čtvrtek 9. listopadu 2017 uspořádala Česká školní inspekce mezinárodní konferenci, jejímž cílem bylo upozornit na zvyšování vzdělanostních nerovností v České republice a přispět k diskuzi o potřebě pravidelného monitoringu spravedlivosti vzdělávacího systému. Konference byla realizována v rámci individuálního projektu systémového Komplexní systém hodnocení, který Česká školní inspekce realizuje od února 2017 a jehož součástí je také vývoj metod, postupů a nástrojů pro pravidelný monitoring spravedlivosti ve vzdělávání a pro zjišťování socioekonomických aspektů vzdělávání a jejich zohledňování při výpovědích o jeho kvalitě a efektivitě. 
Čtěte více