Pozvánka na 9. ročník mezinárodní konference Vzdělávání a práce ve 3. věku – příležitost pro společnost

Katedra andragogiky a personálního řízení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy ve spolupráci se Služby a školení MB, z. ú., v Mladé Boleslavi, Age management z. s., Asociací univerzit třetího věku ČR a Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie Vás zvou na devátý ročník mezinárodní odborné konference "Vzdělávání a práce ve 3. věku - příležitost pro společnost". Podtitulem konference je klíčová otázka: Je náš politický a vzdělávací systém připraven na podporu edukace a rozvoje seniorů podporující prodloužení ekonomické produktivity i umožnění aktivního stárnutí? Čtěte více

Dvě třetiny dospělých se nechovají ekonomicky zodpovědně. Vláda proto bude více vzdělávat seniory, nezaměstnané nebo sociální pracovníky

Finanční gramotnost v České republice se podle průzkumu OECD zvyšuje, přesto se však dvě třetiny dospělých nechovají ekonomicky zodpovědně. Vláda se chce proto ve finančním vzdělávání více zaměřit na dospělé, zejména na nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou senioři, lidé čerpající pomoc v hmotné nouzi a nezaměstnaní.

Čtěte více

ČR a Francie podepsaly dohodu o výměnných stážích doktorandů

Náměstek pro vysoké školy, vědu a výzkum Pavel Doleček a francouzský velvyslanec Roland Galharague podepsali dohodu o posílení výměnných výzkumných a studijních pobytech doktorandů mezi Českou republikou a Francií.  Dohoda umožňuje poskytnout rovnocennou podporu českým studentům pro jejich studia ve Francii a francouzským studentům do České republiky.

Čtěte více

Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení

Analýza segregace v základních školách z pohledu sociálního vyloučení (2019) popisuje stav a mechanismy segregace dětí ve školství s přihlédnutím k problému sociálního vyloučení. Jak z analýzy vyplývá, pro ukončení segregace jsou klíčovým aktérem odbory školství v obcích určující spádové obvody škol, dále pracovníci škol i sami rodiče.

Čtěte více

Češi nejlépe hodnotí přístup ke vzdělání a práci. Nejhůře k bydlení a zabezpečení ve stáří

Součástí říjnového šetření Centra pro výzkum veřejného mínění byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce. 

Čtěte více

Europoslanci odsoudili kriminalizaci sexuální výchovy v Polsku

Evropský parlament vyjádřil ve čtvrtek hluboké znepokojení nad návrhem zákona, který by v Polsku mohl trestat učitele sexuální výchovy vězením.

Poslanci v nelegislativním usnesení schváleném poměrem hlasů 471 (pro): 128 (proti): 57 (zdrželo se hlasování) kritizovali legislativní návrh, který by výuku sexuální výchovy pro nezletilé osoby postavil v Polsku mimo zákon.

Čtěte více