Závěrečná zpráva expertní skupiny pro indikátory kvality života 2017

Statistický úřad Evropské unie (Eurostat) vydal Závěrečnou zprávu expertní skupiny pro indikátory kvality života 2017 (Final report of the expert group on quality of life indicators 2017). Publikace je výstupem práce odborníků na ukazatele kvality života a poskytuje ucelený rámec pro hodocení kvality života zahrnující devět dimenzí: 1. Životní a materiální podmínky, 2. Ekonomická nebo jiná hlavní činnost, 3. Zdraví a přístup ke zdravotní péči, 4. Vzdělávání, 5. Volný čas a sociální interakce, 6. Ekonomická a fyzická bezpečnost, 7. Dobrá správa (governance) a základní práva, 8. Přírodní a životní prostředí, 9. Celková spokojenost se životem. Sedmnáct vybraných indikátorů ze všech oblastí bylo vybráno mezi hlavní (headline) ukazatele.

Zpráva obsahuje také doporučení expertní skupiny pro budoucí práci v této oblasti statistiky. Publikace zahrnuje také informace o iniciativách v oblasti měření kvality života na národní a mezinárodní úrovni.

Viz též infografika a hodnocení jednotlivých dimenzí kvality života v České republice a dalších zemích Evropské unie.

 

diagram

 

 

 

Zdroj: Evropská komise, Destatis