Příjmové nerovnosti a zaměstnanost v Evropě před a po ekonomické krizi

Eurofound vydal publikaci Příjmové nerovnosti a trendy v zaměstnanosti v Evropě před a po ekonomické krizi (Income inequalities and employment patterns in Europe before and after the Great Recession). Publikace reaguje na rostoucí obavy z příjmových nerovností v akademické a politické diskusi a nabízí komplexní analýzu nerovností během hospodářské recese v letech 2008-2009 (údaje o příjmech se týkají let 2004-2013). Cílem je poskytnout aktualizovaný obraz nerovností ve většině zemí EU se zaměřením na různé zdroje příjmů.

Výsledky studie ukazují, že na celounijní úrovni do roku 2008 nerovnosti v příjmech klesaly díky silnému procesu příjmové konvergence mezi evropskými zeměmi. Hospodářská krize však tento trend obrátila a byla následována růstem nerovností jak na úrovni EU jako celku, tak v rámci většiny zemí EU.

Zatímco předchozí studie poukazovaly na hlavní roli rostoucích mzdových rozdílů pro dlouhodobý trend zvyšování rozdílů v příjmech domácností v mnoha evropských zemích, tato publikace jako hlavní příčinu poklesu příjmů v posledních letech identifikuje nezaměstnanost a s ní spojený pokles příjmů ze zaměstnání.

Reálná úroveň příjmů ve většině evropských zemí poklesla a střední vrstvy od nástupu krize čelily velkému tlaku. Zpráva se také zabývá rolí společných rodinných příjmů při snižování nerovností a vlivu evropské sociální politiky při zmírňování dopadu hospodářských turbulencí na rozdělení příjmů. Na závěr jednotlivých kapitol jsou shrnuty hlavní poznatky a závěry.

 

Zdroj: Eurofound