Podívejte se na záznam ze čtvrtého fóra rodinné politiky 2021

Čtvrtý ročník Fóra rodinné politiky se uskutečnil v úterý 7. a středu 8. září 2021 v pražském Cubex Centrum (viz program). Letos se zaměřil hlavně na dopady koronavirové pandemie. Konference proběhla hybridní formou (prezenčně i online) a vystoupila na ní více než stovka osobností v 18 odborných panelech (viz níže). Do diskusí se zapojili zástupci ministerstev, firem, akademické obce, neziskových organizací, médií, politických stran, státních institucí i odborových organizací.

Součástí  konference  bylo také vyhlášení výsledků třetího ročníku ceny “Pečující roku” a nultého ročníku “Zaměstnavatel přátelští k neformálně pečujícím” (viz videozáznam níže).

Zahájení konference a úvodní panel

Jak krize urychlila zavedení některých prorodinných opatření? Co udržet, co změnit?

Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, moderuje: David Klimeš

1. Český sociální systém v době krize

Český sociální systém nabízí funkční ochranu a podporu svým občanům v různých životních fázích anebo tomu tak není? Jaká slabá místa odhalila současná pandemie? Jaké výzvy před námi stojí?

František Boháček, ústřední ředitel ČSSZ
Pavla Gomba, ředitelka české pobočky Unicef
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen NERV
Filip Pertold, ekonom, CERGE EI

moderuje: Markéta Bidrmanová
(více o panelistech)

2. Dopady pandemických omezení na duševní zdraví

Podle dlouhodobého sociologického výzkumu ovlivnila pandemická opatření oblasti duševního zdraví populace v Česku. S čím souvisí nárůst deprese a úzkosti během posledního roku? Na koho udeřila pandemie z psychického hlediska nejvíce? A jak je možné dopadům na duševní zdraví předcházet?

Vojtěch Bartoš, Ludwig-Maximilans-Universität in Munich (online)
Michal Pitoňák, Národní ústav duševního zdraví
Jan Schneider, předseda sekce služeb pro rodinu APSS
Marie Salomonová, ředitelka Nevypusť duši

moderuje: Apolena Rychlíková
(více o panelistech)

3. Slaďování během pandemie aneb jak může vypadat solidarita a odpovědnost ze strany zaměstnavatelů?

Jak poslední dva roky poznamenaly vztah zaměstnanců a zaměstnavatelů? Podpořil přechod do online světa sladění či naopak ukázal potřebu fyzického kontaktu? Jak zafungovaly státní podpory a jaké podpory využívají samotné firmy?

Klára Žižková, HR Lead, Microsoft s.r.o.
Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace, Plzeňský prazdroj
Daniela Němcová, ředitelka Byznys pro společnost

moderuje: David Klimeš
(více o panelistech)

4. Nízké mzdy, prekérní práce, skrytá chudoba

Pandemie odhalila situaci lidí v prekérních pozicích. Ukázalo se, že přicházejí jako první o příjem a sítem podpory nezřídka propadli. Kdo a proč byl z pomoci vyloučen? Jaké formy pomoci by měl sociální systém obsahovat?

Tomáš Pavelka, VŠE, ekonom ČMKOS
Lucie Trlifajová, sociální antropoložka, SPOT, Sociologický ústav AV ČR
Ilona Švihlíková, ekonomka, prorektorka pro kvalitu a rozvoj, Vysoká škola obchodní
Martin Buchtík, sociolog, ředitel STEM

moderuje: Michal Pícl
(více o panelistech)

5. Sexuální obtěžování a genderově podmíněné násilí

Sexuální obtěžování se v ČR týká až poloviny žen, oběť zároveň většinou agresora zná. Stejně tak každá 3 žena se setkala s nějakou formou násilí. OSN Násilí na ženách a dívkách prohlásila za globální pandemií. Počet obětí sexuálního obtěžování a násilí se v době pandemie zvýšil až o polovinu. Přispěl k tomu stres, lockdown, nárůst spotřeby domácí konzumace alkoholu i omezení některých nástrojů pomoci. Jak je nastaven systém ochrany a pomoci obětem v Česku? Jak můžeme využít současného zviditelnění skrytého problému v zefektivnění systému pomoci? 

Roman Bojko, HR ředitel, IKEA
Pavel Houdek, právník a instruktor sebeobrany
Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent
Jitka Poláková, ředitelka ProFem

moderuje: Apolena Rychlíková
(více o panelistech)

6. Více času na rodinu

Odbory volají po kratším pracovním týdnu, levicoví politici podporují čtyřdenní pracovní týden a pět týdnů dovolené pro všechny. Může si to česká ekonomika a společnost dovolit?

Šárka Čípová, Kvalifikační a personální agentura, o.p.s., Třinec (online)
Vít Samek, místopředseda ČMKOS
Lenka Šulová, psycholožka, FF UK
Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank, člen NERV

moderuje: Rut Kolínská
(více o panelistech)

7. Rozdílné dopady pandemie na ženy a muže

Pandemie dopadla víc na ženy. Které profese zasáhla pandemie nejcitelněji? Jak si domácnosti rozdělily péči o školáky, kteří zůstali doma? Jak dopadla pandemie na příjmy žen? Nevrátí covid-19 snahu o zrovnoprávnění žen (jejich prac. příležitostí + mezd) o 50 let zpátky? Jak chce s příležitostmi pohnout nová vládní strategie rovnosti žen a mužů?

Šárka Homfray, právnička, odborářka
Radka Dudová, socioložka, Sociologický ústav
Jana Kočová, vedoucí sociální divize, Rozkoš bez rizika
Radan Šafařík, ředitel Odboru rovnosti žen a mužů, ÚV

moderuje: Lenka Simerská
(více o panelistech)

8. Děti na okraji

Kruh chudoby a sociálního vyloučení často uzavírá další životní cestu. Během posledních dvou let se znatelně odhalila skupina dětí, které vypadávají dlouhodobě ze systému podpory a ze školního systému. V případě omezení základních služeb – škol a terénní práce – se dostávají zcela na okraj zájmu. Jakým způsobem pracovat s rodinami a podpořit děti v dalším životním směřování? Jak na tyto děti cílí opatření rodinné politiky a v čem by měl být systém lépe nastaven?

Jan Černý, ředitel Programů sociální integrace, Člověk v tísni
David Beňák, ředitel Agentury sociálního začleňování
Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi

moderuje: Apolena Rychlíková
(více o panelistech)

9. Podpora pečujících (nejen) ze strany zaměstnavatelů

Pandemie ukázala, jak důležitá je “neviditelná” práce neformálně pečujících a jak významné je to téma ve společnosti. Jak lépe podpořit neformálně pečující, aby mohli zvládnout práci a péči o své nemocné blízké? Jak motivovat zaměstnavatele, aby byli přátelští vůči neformálně pečujícím?

Jana Vychroňová, Diversity & Inclusion Manager, Vodafone
Pavel Štern, ředitel programů, Byznys pro společnost
Petra Junger, manažerka útvaru Diverzity a inkluze, ČEZ
Lenka Waszutová, vedoucí Sekce řízení lidských zdrojů, Slezská diakonie

moderuje: David Klimeš
(více o panelistech)

Slavnostní předávání ocenění: Pečující roku

moderuje: Markéta Bidrmanová

Slavnostní předávání ocenění: Zaměstnavatel přátelský k pečujícím

moderuje: David Klimeš

Politická diskuze: Dopady pandemie na rodinu a další směřování rodinné politiky

Hosté: Jana Maláčová, Markéta Pekarová Adamová, Olga Richterová, Šárka Jelínková, Helena Válková

moderují Markéta Bidrmanová a David Klimeš

____

Středa 8. září 2021

10. Komplexní pomoc rodině v krizi – spolupráce obce, OSPOD, soc. práce, vzdělávacího systému

Komplexní pomoc rodině prostřednictvím spolupráce všech aktérů kolem rodiny. Jaký význam má síťování a jakým způsobem jej lze pojímat jako nástroj práce s rodinou? Jak během pandemie fungovaly sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a jak lze dále využít jejich potenciál pro nejen preventivní práci s rodinou?

Bob Kartous, Pražský inovační institut
Petra Kačírková, ředitelka české pobočky Lumos
Jůzová Kotalová Kristýna, Odbor rodiny a ochrany práv dětí, MPSV
Ferdinand Hrdlička, odd. strategie a analýz, MŠMT

moderuje: Markéta Bidrmanová
(více o panelistech)

11. Dluhy a exekuce – existuje vůbec nějaké řešení

Vysoká míra zadlužení českých rodin trvale narušuje schopnost více než 800 tis. lidí zlepšit své životy. To má vliv i na rodiny a příbuzné dlužníků. Jaké jsou dopady “epidemie exekucí”, co přináší aktuální legislativní návrhy a co lze dále lépe ošetřit?

Daniel Hůle, Člověk v tísni (online)
Barbara Halířová, Institut prevence a řešení předlužení
Alena Zieglerová, Institut pro sociální inkluzi
David Šmejkal, ředitel Poradny při finanční tísni, o.p.s

moderuje: Apolena Rychlíková
(více o panelistech)

12. Podpora v oblasti technologické gramotnosti a duševního zdraví (nejen) ze strany zaměstnavatelů

Podpora programů duševního zdraví ze strany odpovědných zaměstnavatelů. Vztahy v rodině, online prostředí pro děti, změna režimu v rodinách v kontextu práce z domova, příležitost pro preventivní programy.

Julia Szymańska, Avast, Buď safe online
Šárka Vránová, Accenture, Program podpory mentálního zdraví zaměstnanců
Tomáš Posker, ředitel Oscarsenior
Jan Wagner, gestor a digitální kurátor projektu DigiKatalog, MPSV

moderuje: David Klimeš
(více o panelistech)

13. Škola jako aktér pomoci rodině a dětem

Vzdělávání dětí není jen záležitostí školy nebo odpovědností rodiny, ale je výsledkem jejich vzájemné spolupráce spolu s aktivním postavením dítěte. V praxi se ale objevuje celá řada překážek, které této spolupráci brání. V diskusi bychom se proto rádi zaměřili na to, jak je možné tyto překážky překonávat, co se konkrétně osvědčuje v praxi.

Lukáš Seifert, vedoucí odd. strategie a analýz, MŠMT
Kateřina Konrádová, vedoucí advokačního týmu, Učitel naživo
Petr Nilius, klinický psycholog, psychoterapeut, Ostrava
Daniel Pražák, iniciativa Otevřeno
Karel Gargulák, EDUin

moderuje: Markéta Bidrmanová
(více o panelistech)

14. Služby péče a vzdělávání pro předškolní a mladší školní děti – proč potřebujeme veřejně dostupné služby?

Z rodičů se v období pandemie stali doslova superhrdinové. Se zavřením škol a předškolních zařízení byli nuceni se nedobrovolně stát učiteli, kuchaři nebo družináři. Proč potřebujeme veřejně dostupné služby, zejména pro nejmladší děti? Nestačí pouze dostatečná dávka například rodičovského příspěvku k zajištění služeb na soukromé bázi? Má stát zajistit dostupné služby anebo je to odpovědnost každého rodiče?

Eliška Kodyšová, ředitelka Aperio
Filip Pertold, ekonom, CERGE EI
Regína Dlouhá, Unie center pro rodinu a komunitu
Jan Schneider, předseda sekce služeb pro rodinu APSS

moderuje: Apolena Rychlíková
(více o panelistech)

15. Podpora rodin ze strany samospráv

Během pandemie se ukázal význam role místní samosprávy pro život občanů – vzájemná pomoc, nabídky pomoci například s obědy pro seniory nebo techniky pro děti s distanční výukou, ale i poskytování informací. Co lze využít jako trvalá opatření a jakým způsobem zodpovědně plánovat rozvoj obce, aby se v ní dobře žilo?

Dana Lipová, ředitelka nadace Sirius
Rut Kolínská, prezidentka Síť pro rodinu, z.s.
Ondřej Výborný, starosta Holice (dříve ředitel dětského domova)
Barbora Brozová Rittichová, Ministerstvo spravedlnosti ČR

moderuje: David Klimeš
(více o panelistech)

16. Jak chránit dítě v rodičovském sporu?

Rodičovské spory mívají závažný dopad na děti, jejich psychický a někdy i zdravotní stav, vztahy k oběma rodičům a také jejich vlastní identitu. Rodiče mohou být svým sporem natolik pohlceni, že nedokážou být dětem dostatečnou oporou a ochránit je. Jak je nastaven systém podpory rodin ohrožených rodičovským sporem? Jak lépe uchopit institut kolizního opatrovníka? Co se v praxi osvědčuje a existují služby zaměřené přímo na děti?

Klára Ille, kancelář veřejného ochránce práv
Dagmar Kubičíková, vedoucí OSPOD Praha 8
Soňa Soukupová, soudkyně opatrovnického soudu, Chrudim
Jana Barvíková, socioložka, VÚPSV

moderuje: Zdeněk Kapitán
(více o panelistech)

17. Duhové rodiny a postavení dětí v těchto rodinách

S jakými problémy či obtížemi bojují lesbičtí a gay rodiče? Existují vůbec nějaké rozdíly, jak stát přistupuje k těmto rodinám oproti rodinám s nestejnopohlavními rodiči? Poskytuje jim dostatečnou ochranu a pomoc včetně všech nástrojů sociální politiky?

Václav Mertin, dětský psycholog, katedra psychologie FF, Univerzita Karlova
Tereza Kadlecová, Prague Pride
David Pospíšil, sociální pracovník, ředitel odboru sociálních služeb a sociální práce MPSV, rodič
Olga Nešporová, socioložka a sociální antropoložka, VÚPSV

moderuje: Lucia Zachariášová
(více o panelistech)

18. Jak pandemie poznamenala nové vztahy a single lidi hledající partnery?

De facto více než rok v lockdownu měl významný dopad i na seznamování či na životaschopnost nových/čerstvých vztahů. Jakým způsobem se karanténa promítla do způsobu seznamování a hledání partnera/partnerky? Jakým způsobem pandemie ovlivnila důležitost virtuálních kontaktů a online komunikace?

Josefína Bakošová, návrhářka, Terapie sdílením
Leona Plášilová, Národní ústav duševního zdraví
Honza Vojtko, psychoterapeut, párový terapeut

Moderuje: Lenka Simerská
(více o panelistech)

Fotogalerie:

Záznam všech částí konference (youtube).

Zdroj: MPSV