Stále více zaměstnanců pečuje o blízkou osobu. Projekt „Starám se a pracuji” jim nabízí podporu a pomoc

Jedna pětina českých rodin řeší péči o nejstarší členy domácnosti (nejčastěji rodiče), další musejí v důsledku náhlé nemoci či úrazu řešit péči o další osoby blízké. Počet neformálních pečovatelů v České republice se aktuálně odhaduje na přibližně 500 000 osob. Polovinu osob pečujících tvoří tzv. osoby blízké. Zaměstnanci a zaměstnankyně, kteří se musí starat a pracovat, se ocitají pod obrovským tlakem. Přibývá také tzv. sendvičových pečujících, tedy lidí, kteří pečují současně o své rodiče i nezletilé děti. Čtěte více

Peníze místo stravenek. Ministerstvo financí chce novelou zákona o daních z příjmů zavést tzv. „stravenkový paušál“. Ten by mohl využít zhruba milion zaměstnanců

Ministerstvo financí pracuje na novele zákona o daních z příjmů, která má podnikatelům i zaměstnancům umožnit využívat takzvaný „stravenkový paušál“. Zaměstnanci menších podniků, kteří například z důvodu administrativní náročnosti nenabízí ani stravenky a nemají k dispozici ani závodní stravování, by tak mohli namísto stravenek dostávat přímo peníze.

Čtěte více

ČSÚ: Počet nezaměstnaných se meziročně snížil na 102 tisíc. Roste počet zaměstnanců ve vyšším věku a průměrný věk pracujících

Podle údajů z Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které zveřejnil Český statistický úřad, se zaměstnanost v ČR meziročně zvýšila o 6,7 tis. osob. Ve 2. čtvrtletí 2019 tak bylo zaměstnaných 5 295,9 tisíc obyvatel.

Čtěte více

MPSV: Balíček zaměstnanosti má reagovat na stárnutí společnosti, čtvrtou průmyslovou revoluci nebo zaměstnávání cizinců

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chystá zásadní změny v oblasti práce a zaměstnanosti, které reagují nejen na aktuální problémy, ale také na budoucí výzvy v podobě stárnutí společnosti a tzv. 4. průmyslovou revoluci. Takzvaný „Balíček zaměstnanosti" ministryně představila při jednání u kulatého stolu za účasti odborné veřejnosti. Jednotlivá opatření mají přinést podstatné zlepšení fungování Úřadu práce ČR, podporu zaměstnanosti a upravit pravidla pro zaměstnávání cizinců. Celý balíček chce ministryně předložit vládě do konce tohoto roku. Čtěte více

OECD: Nejvyšší zaměstnanost je na Islandu, ve Švýcarsku, Nizozemsku a Švédsku

Míra zaměstnanosti (podíl zaměstnaných v produktivním věku) v OECD v prvním čtvrtletí roku 2019 vzrostla na 68,7 %. Vzrostla také míra zaměstnanosti mladých lidí ve věku 15 až 24 let (42,2%), která však v průběhu roku 2018 zaznamenala nejmenší nárůst a zůstává výrazně nižší než v ostatních věkových skupinách (viz graf níže).

Čtěte více

Zaměstnání není jen způsob obživy, ale také možnost začlenit se do společnosti. Příspěvek na zaměstnance se zdravotním postižením by se měl zvýšit o 800 Kč

Na program 33. schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen poslanecký návrh novely zákona o zaměstnanosti. „Touto iniciativou naplňujeme dohodu tripartity o dorovnání důsledku zvýšení minimální mzdy u zaměstnávání lidí se zdravotním postižením, kterým stát podporuje jejich zaměstnávání,“ řekla na tiskové konferenci poslankyně Alena Gajdůšková (ČSSD), která zařazení bodu navrhla.

Čtěte více