Pomozte nám zmapovat aktuální překážky ve slaďování rodinného a pracovního života. Výsledky se dozvíte již 17. června

Pomozte nám prosím zmapovat aktuální největší překážky, které rodiče a zaměstnavatelé musí řešit při slaďování rodinného a pracovního života i nyní v „době covidu 19“. Sdílejte s námi prosím své cenné zkušenosti, příběhy a potřeby, které využijeme ve prospěch zlepšování podmínek pro rodiče a zaměstnavatele na trhu práce. Stručnou anketu pro zaměstnavatele a pro pečující zaměstnance můžete vyplnit nejpozději do 15. června 2021.

Výsledky představíme v médiích a na již 5. ročníku tradiční konference “Matky a otcové vítáni“, která se uskuteční 17. června 2021.

Za uplynulých 5 let se nám podařilo mimo jiné změnit optiku celého tématu a dostat téma „Rodiče v práci“, nikoliv jen „ženy matky“, do centra pozornosti.

Letošní konference má podtitul „Rodina je společný projekt“. Proto jsme se i letos rozhodli zmapovat, jaké podmínky rodičům nabízejí zaměstnavatelé, jak se vyvíjí jejich postavení a jak do celé situace zasáhla a stále zasahuje pandemie covidu 19.

Konference se zaměřuje na trendy v oblasti podpory a začleňování rodičů na trh práce a ocenění inovativních opatření na jejich podporu.

Letošními tématy konference jsou:

  • Rodiče a flexibilní formy práce v kontextu zkušeností s Covid 19 „co všechno se mění!?”
  • Rodičovství a podpora dalšího kariérního a profesního rozvoje.
  • Gender Pay Gap a jeho dopady na rodičovství a práci
  • Rodiče v náročných životních situacích – samoživitelé, neformálně pečující, oběti domácího násilí…
  • Rodiče a péče o děti: jesle a dětské skupiny – cesta dopředu nebo zpátky?! Aneb moderní trendy ve firemní podpoře rodičů při péči o děti
  • Nebudou chybět ani aktuální informace z tradičních anket/průzkumů mezi rodiči i zaměstnavateli

Formát: Hybridní, přímý přenos panelů z reprezentačního sálu ČS, Rytířská, Praha 1 pro diváky v online prostředí

Své případné dotazy k tomuto tématu můžete již od 13. června posílat prostřednictvím aplikace sli.do: #MAOV2021

Moderuje David Klimeš, novinář, komentátor, Aktuálně CZ

Registrujte se zde do 15. června 2021.

Výsledky dotazníku zveřejníme také na webu Byznysu pro společnost, www.diverzita.cz a sociálních sítích.

Moc vám děkujeme!

Váš Byznys pro společnost