Na trhu práce dlouhodobě roste počet starších osob, vysokoškoláků i pracovníků v ICT

Počet lidí na trhu práce se ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně snížil o 41 tisíc osob (6,4 tisíce mužů a žen 35,0 tisíc žen). Počet nezaměstnaných osob vzrostl o 32,3 tisíce, zejména u žen. Počet všech ekonomicky neaktivních včetně dětí do 15 let vzrostl o 7,8 tisíce na 5,366 milionu. Počet sebezaměstnaných (podnikatelů) klesl téměř o 57 tisíc, z toho byla naprostá většina bez zaměstnanců (necelých 49 tisíc). Počet podnikatelů se zaměstnanci klesl o necelých 8 tisíc. Naopak počet zaměstnanců vzrostl o 22 tisíc na 4,353 milionu osob. Pracovníků s vysokoškolským diplomem přibylo o 110 tisíc. Ukazují to výsledky šetření ČSÚ*.

Na trhu práce dlouhodobě roste počet starších osob, vysokoškoláků a pracovníků v ICT

Počet zaměstnaných ve věku 45 až 49 let se zvýšil o více než 37 tisíc. Naopak ubylo pracovníků v mladším produktivním věku do 45 let (o 72,5 tisíce). Proti poklesu počtu pracujících v průmyslu se naopak meziročně zvýšil počet pracujících ve stavebnictví (o 21,4 tis.). V sektoru služeb počet pracujících klesl zejména v sektoru ubytování, stravování a pohostinství. Naopak zaměstnanost v ICT značně vzrostla (o 39,8 tis.), stejně jako ve vzdělávání (o 32,0 tis.) a v peněžnictví a pojišťovnictví.

S těmito změnami souvisí i trend vývoje počtu pracujících podle dosaženého stupně vzdělání. Počet pracujících s terciárním vzděláním se značně zvýšil (o 109,5 tisíce). Naopak počet zaměstnaných se středním vzděláním bez maturity klesl o 88,5 tis., pracujících středoškoláků s maturitou pak o 38,5 tis. Klesl i počet pracujících se základním vzděláním (o více než 24 tisíc).

Míra zaměstnanosti (podíl počtu pracujících osob ve skupině 15–64letých) v 2. čtvrtletí 2021 činil na 73,7 % (80,9 % u mužů a 66,1 % u žen).

Nezaměstnanost vzrostla více u žen než u mužů

Průměrný počet nezaměstnaných osob podle metodiky ILO* ve 2. čtvrtletí 2021 v porovnání s 1. čtvrtletím 2021 klesl o téměř 10 tisíc. Meziročně se však celkový počet nezaměstnaných ve věku 15 a více let zvýšil o 32,3 tis. a dosáhl 158,6 tis. osob. Došlo především k nárůstu počtu nezaměstnaných žen o 24,9 tis. na 86,4 tis., nárůst nezaměstnaných mužů o 7,4 tis. na 72,2 tis. byl významně nižší. Nejvíce nezaměstnaných přibylo ve Středočeském (o 11,0 tis.) a v Moravskoslezském kraji (o 7,3 tis.). Větší nárůst počtu nezaměstnaných byl i v kraji Plzeňském (o 4,9 tis.). Počet nezaměstnaných jeden rok a déle se meziročně zvýšil o 18,9 tis. a dosáhl 45,2 tis. osob.

Míra nezaměstnanosti podle definice ILO** ve věkové skupině 15–64letých (podíl nezaměstnaných na pracovní síle, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných) ve 2. čtvrtletí 2021 meziročně stoupla na 3,1 %. Nejvyšší míra nezaměstnanosti je v kraji Karlovarském (5,6 %) a Moravskoslezském (5,3 %). Naopak nejnižší byla v Královéhradeckém a Jihočeském kraji (shodně 1,9 %).

V rámci výběrového šetření jsou zjišťovány údaje i za osoby, které nepracují, aktivně práci nehledají, a nesplňují tak podmínky ILO pro nezaměstnané, ale přitom uvádějí, že by chtěly pracovat. Ve 2. čtvrtletí roku 2021 činil jejich počet 113,5 tis. osob, tj. o 4,2 tis. více než ve stejném období roku 2020. Relativně vysoký je počet osob, které by chtěly pracovat, ale nemohou ihned nastoupit do případného zaměstnání. Nejpozději do 14 dnů je totiž schopno nastoupit jen 49,1 tis. osob.

____________
* Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS), které se provádí ve vybraných bytových domácnostech. V rámci šetření nejsou zahrnuta hromadná ubytovací zařízení. Výsledky výběrového šetření byly převáženy na celkovou populaci ČR na základě výsledků statistiky obyvatelstva k 1. 1. 2021 a predikce vývoje přirozeného pohybu a salda migrace v roce 2021.

** Za nezaměstnané jsou podle definice ILO považovány osoby, které v referenčním období neměly žádné zaměstnání, neodpracovaly ani jednu hodinu za mzdu nebo odměnu a aktivně hledaly práci, do které by byly schopny nastoupit nejpozději do dvou týdnů. Tato metodika je jednotná pro všechny členské země EU a poskytuje mezinárodně srovnatelné údaje. Je třeba vzít v úvahu skutečnost, že definice nezaměstnaných podle ILO se liší od definice uchazečů o zaměstnání registrovaných na úřadech práce Ministerstva práce a sociálních věcí.

Zdroj: ČSÚ