SMO ČR: Jak se připravit na předškolní vzdělávání II.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) připravilo informační materiál k předškolnímu vzdělávání, který je zaměřen na zákonné zástupce, zřizovatele a ředitele mateřských škol (MŠ). Materiál se týká především povinného předškolního vzdělávání, nárokovosti dětí na předškolní vzdělávání a spádovosti mateřských škol.

Svaz měst a obcí České republiky také jednal s MŠMT o kapacitě mateřských škol. Z jednání vyplynulo, že třídy MŠ mají být nastaveny na 24 dětí a že MŠMT dohlédne na to, aby krajské úřady financování v tomto duchu dodržovaly. Ony 4 místa na výjimku pak mají sloužit k pokrytí nepředvídaných přijetí nebo návratu dětí z individuálního vzdělávání. My samozřejmě dobře víme, že většina škol je nastavena na 28 dětí již nyní. Někde je to finanční tlak, někde jednoznačně tlak rodičů a nebude vůbec jednoduché počet dětí ve třídách snižovat zejména tam, kde je přetlak zájemců. Již od roku 2018 by podle MŠMT mělo nastat postupné snižování dětí  až do ideálního stavu 20 dětí ve třídě MŠ. Situaci, kdy přijde k  zápisu víc povinných předškoláků a nárokových čtyřletých dětí, než je volných míst ve školce, se podle MŠMT bude muset řešit přijetím nad kapacitu a urychleným zvýšením kapacity ve školském rejstříku nebo zajištěním míst v jiné MŠ. Spoléhat se přitom budou muset zřizovatelé na nezávaznou dohodu MŠMT a hygieny, což nemusí vždy vyjít.

 Více informací naleznete na stránkách Svazu měst a obcí České republiky
 
 

Zdroj: SMO ČR

 

(foto: pixabay.com)