Nová britská strategie chce podpořit setrvání osob 50 plus v zaměstnání, včetně druhé kariéry

Nová vládní strategie “Fuller Working Lives A Partnership Approach”  vyzývá zaměstnavatele, aby zvýšili počet starších pracovníků a “neodepisovali” lidi po dosažení určitého věku. Zaměstnavatelé tak mají v souladu s politickou vizí současné vlády pomoci vybudovat zemi, která funguje pro všechny obyvatele. Odhaduje se, že do poloviny 30. let 21. století budou lidé starší 50 let tvořit více než polovinu dospělé populace ve Velké Británii. Zatímco v roce 1996 bylo na trhu práce 5,7 mil. lidí starších, o dvacet let později 9,8 milionů.

Pokud nejsou starší zaměstnanci spokojeni se svým zaměstnáním, měli by podle Ministerstva práce a penzí začít novou kariéru v jiné oblasti.

Ministerstvo při této příležitosti vydalo analytickou publikaci Fuller Working Lives Evidence Base 2017.

Průměrný věk odchodu z trhu práce se v Británii během posledních dvou desetiletí zvýšil, ale stále je nižší, než v roce 1950 a nedrží krok s růstem naděje dožití. Stejně tak míra zaměstnanosti osob ve věku 50 a více let v průběhu posledních dvou desetiletí rostla, ale teprve nedávno se vrátila na hodnoty, kterých dosahovala naposledy v 70. letech minulého století.

V současné době je v Británii téměř milion lidí ve věku 50-64 let, které nejsou v zaměstnání, ale uvádí, že jsou ochotni nebo by chtěli pracovat.

Stárnutí populace vede k tomu, že stále více lidí v produktivním věku bude poskytovat neformální péči blízké osobě. Pravděpodobnost poskytování neformální (rodinné) péče se výrazně zvyšuje s věkem. V současnosti jsou tři z pěti pečovatelů ve věku nad 50 let, nejčastěji ve věku 50 – 54 let, zejména v případě žen.

Nová strategie klade důraz na partnerství zaměstnavatelů a úřadů práce při udržení, rekvalifikaci a náboru starších pracovníků. Mladší a starší pracovníci by měli být uznáni jako vzájemně se doplňující skupiny na trhu práce, pokud jde o zkušenosti, znalosti dovednosti, spíše než o nahrazují. Jejich vztah je komplementární a nikoliv substitutivní.

Jak ukazuje kvalitativní výzkum, změna nebude jednoduchá. Přestože totiž zaměstnavatelé uvedli, že oceňují věkově různorodé týmy a obecně si byli vědomi stárnoucí populace, málo z nich přijalo aktivní opatření ke změně své politiky a praxe týkající se získávání, udržení a vzdělávání starších pracovníků.

Podle publikace, která obsahuje výsledky šetření mezi zaměstnavateli (viz Older workers and the workplace: Evidence from the Workplace Employment Relations Survey) věková struktura zaměstnanců v soukromém sektoru nemá signifikantní vliv na výkonnost a starší pracovníci mají nižší pravděpodobnost, že jim bude nabídnuto vzdělávání. V průměru starší pracovníci vykazují větší míru spokojenosti a vnímají zacházení jako spravedlivé ve srovnání s mladšími pracovníky. Všichni zaměstnanci, kteří měli možnost flexibilních pracovních podmínek, bez ohledu na věk, mli pozitivnější názor na svou práci.

 

 

Zdroj: Department for Work and Pensions

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.