V roce 2015 se v EU narodilo více než 5 miliónů dětí. Průměrný věk prvorodiček dosáhl téměř 29 let

Podle údajů Eurostatu se v roce 2015 v EU narodilo celkem 5,103 milionu dětí, tj. zhruba o 40 tisíc více než v roce 2001 (první rok, pro který jsou k dispozici srovnatelná data), kdy se narodilo 5,063 milionu dětí. Nejvíce dětí se narodilo ve Francii  (799,7 tisíc v roce 2015), za kterou následovalo Spojené království (776,7 tisíc), Německo (737,6 tisíc), Itálie (485,8 tisíc), Španělsko (418 4 tisíc) a Polsko (369,3 tisíc).

Největší procentuální nárůst v počtu narozených dětí mezi lety 2001 a 2015 byl ve Švédsku (+ 25,6 %), České republice (+ 22,1 %), Slovinsku (+ 18,1 %) a Spojeném království (+ 16,1 %). Naopak k největšímu poklesu došlo v Portugalsku (-24,2 %), Nizozemsku (-15,8 %), Dánsku (-11,1 %) nebo Řecku (-10,2 %).

Průměrný věk žen při prvním porodu byl v roce 2015 necelých 29 let (28,9 let). Ze zemí EU byly prvorodičky nejmladší v Bulharsku a nejstarší v Itálii (viz tabulka níže). V České republice byl průměrný věk prvorodiček 28,2 let, tj. pod průměrem EU. Průměrný věk při narození dítěte celkem (bez ohledu na pořadí) pak byl rovných 30 let (průměr pro EU-28 byl 30,5 let).

Celkově se úhrnná plodnost v Evropské unii zvýšila z 1,46 v roce 2001 na 1,58 v roce 2015. Rozdíly v členských zemích se pohybují od 1,31 v Portugalsku do 1,96 ve Francii (viz tabulka níže). Mezi další země s nejvyšší úrovní úhrnné plodnosti v EU patřily Irsko (1,92), Švédsko (1,85) nebo Velká Británie (1,80), naopak nejnižší míra fertility byla kromě Portugalska také v Kypru a Polsku (shodně 1,32), Řecku a Španělsku (shodně 1,33) nebo v Itálii (1,35). Viz kartogram (resp. kartogram pro území NUTS 3, tj. kraje, viz statistický atlas EU)

Za úroveň úhrnné plodnosti nezbytnou pro prostou reprodukci populace (průměrný počet živě narozených dětí připadajících na jednu ženu potřebných k udržení konstantní velikosti populace bez migrace) se považuje hodnota přibližně 2,1 živě narozených dětí na jednu ženu.

V České republice hodnota úhrnné plodnosti (TFR) v roce 2015 činila 1,57, což je o 0,42 více oproti roku 2001, kdy byla hodnota TFR na rekordně nízké úrovni 1,15 živě narozených dětí připadajících na jednu ženu v reprodukčním věku a o 0,23 více oproti roku 2006 (1,34) (viz tabulka níže).

Podíl dětí narozených mimo manželství byl nejvyšší v Bulharsku (58,6 %), Slovinsku (57,9 %), Norsku (55,9 %) a Švédsku (54,7 %). Mezi země s nejnižším podílem dětí narozených mimo manželství patří například Chorvatsko (18,1 %), Lichtenštejnsko (15,1 %), Makedonie (11,0 %), Řecko (8,8 %) a Turecko (2,8 %). V České republice se mimo manželství narodilo necelých 48 % dětí (47,8) – viz tabulka níže.

 

Průměrný věk matek při narození dítěte a průměrný věk prvorodiček (při narození 1. dítěte) v roce 2015

Země Prům. věk žen při narození 1. dítěte Prům. věk žen při narození dítěte
Itálie 30,8 31,7
Španělsko 30,7 31,9
Švýcarsko 30,6 31,8
Řecko 30,2 31,3
Lucembursko 30,2 31,5
Nizozemí 29,7 31,2
Irsko 29,6 31,6
Eurozóna (19 zemí) 29,5 30,9
Německo 29,5 30,9
Kypr 29,5 31,3
Portugalsko 29,5 30,9
Dánsko 29,2 31,0
Rakousko 29,2 30,6
Švédsko 29,2 31,0
Evropská unie (28 zemí) 28,9 30,5
Norsko 28,9 30,7
Malta 28,8 30,3
Finsko 28,8 30,6
Belgie 28,7 30,4
Slovinsko 28,7 30,2
Spojené království 28,7 30,3
Francie 28,5 30,4
Chorvatsko 28,3 29,9
Česká republika 28,2 30,0
Maďarsko 27,9 29,6
Srbsko 27,7 29,0
Island 27,5 30,3
Estonsko 27,2 29,9
Litva 27,1 29,5
Slovensko 27,1 28,8
Polsko 27,0 29,2
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 26,8 28,6
Lotyšsko 26,5 29,4
Rumunsko 26,3 27,7
Bulharsko 26,0 27,4

* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu v prvním sloupci (průměrný věk při narození prvního dítěte) 

Zdroj: Eurostat

 

Podíl dětí narozených mimo manželství v roce 2015*

Země %
Bulharsko 58,6
Slovinsko 57,9
Norsko 55,9
Švédsko 54,7
Dánsko 53,8
Portugalsko 50,7
Nizozemí 49,8
Maďarsko 47,9
Spojené království 47,9
Česká republika 47,8
Španělsko 44,5
Finsko 44,3
Lotyšsko 41,5
Slovensko 39,2
Lucembursko 38,8
Irsko 36,5
Německo 35,0
Rumunsko 31,0
Itálie 30,0
Litva 27,7
Malta 26,9
Srbsko 25,5
Polsko 24,6
Švýcarsko 22,9
Chorvatsko 18,1
Lichtenštejnsko 15,1
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 11,0
Řecko 8,8
Turecko 2,8

Zdroj: Eurostat

* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu 

 

Úhrnná plodnost (Total Fertility Rate, TFR) v roce 2006 a 2015

Země 2006 2015*

Rozdíl 2015-2006

Francie 2,00 1,96 -0,04
Irsko 1,91 1,92 0,01
Švédsko 1,85 1,85 0,00
Spojené království 1,82 1,80 -0,02
Island 2,08 1,80 -0,28
Černá Hora 1,73 1,74 0,01
Norsko 1,90 1,72 -0,18
Dánsko 1,85 1,71 -0,14
Belgie 1,80 1,70 -0,10
Lotyšsko 1,46 1,70 0,24
Litva 1,33 1,70 0,37
Albánie 1,38 1,67 0,29
Nizozemí 1,72 1,66 -0,06
Finsko 1,84 1,65 -0,19
Evropská unie (28 zemí) 1,54 1,58 0,04
Estonsko 1,58 1,58 0,00
Rumunsko 1,42 1,58 0,16
Česká republika 1,34 1,57 0,23
Slovinsko 1,31 1,57 0,26
Eurozóna (18 zemí) 1,53 1,56 0,03
Švýcarsko 1,44 1,54 0,10
Bulharsko 1,44 1,53 0,09
Německo 1,33 1,50 0,17
Bývalá jugoslávská republika Makedonie 1,46 1,50 0,04
Rakousko 1,41 1,49 0,08
Lucembursko 1,65 1,47 -0,18
Srbsko 1,43 1,46 0,03
Maďarsko 1,34 1,45 0,11
Malta 1,36 1,45 0,09
Chorvatsko 1,47 1,40 -0,07
Slovensko 1,25 1,40 0,15
Lichtenštejnsko 1,43 1,40 -0,03
Itálie 1,37 1,35 -0,02
Řecko 1,40 1,33 -0,07
Španělsko 1,36 1,33 -0,03
Kypr 1,52 1,32 -0,20
Polsko 1,27 1,32 0,05
Portugalsko 1,37 1,31 -0,06

Zdroj: Eurostat

* Pozn.: Řazeno od nejvyšší po nejnižší hodnotu pro rok 2015

Stáhnout tiskovou zprávu Eurostatu.

 

Viz též Statistický portrét žen v EU (infografika níže)