Pouze třetina manažerů v EU jsou ženy. Vydělávají v průměru o čtvrtinu méně než muži

V EU pracuje v manažerské pozici v podnicích s 10 a více zaměstnanci téměř 7,3 milionu osob, z toho 4,7 milionu mužů (65 % z celkového počtu řídících pracovníků) a 2,6 milionu žen (35 %). Přestože ženy tvoří přibližně polovinu všech zaměstnaných osob v EU, jsou mezi manažery stále nedostatečně zastoupeny. Navíc ženy v manažerských pozicích v EU vydělávají v průměru o 23,4 % méně než muži.

 

 

Největší podíl žen v manažerských pozicích je podle Eurostatu v Lotyšsku, které je jediným státem EU, ve kterém ženy tvoří většina zaměstnanců v řídících pozicích (53 %), následuje Bulharsko a Polsko (shodně 44 %), Irsku (43 %). Na opačném konci žebříčku jsou země, kde ženy tvoří méně než čtvrtinu manažerů, mezi které patří Německo, Itálie a Kypr (všechny 22 %), Belgie a Rakousko (shodně 23 %). V EU celkem ženy tvoří asi třetinu (35 %) manažerů.

 

 

Rozdíly v odměňování žen a mužů v manažerských pozicích jsou podle Eurostatu nejmenší v Rumunsku (5,0 %), Slovinsku (12,4 %), Belgii (13,6 %) a Bulharsku (15,0 %). Naopak asi o třetinu méně vydělávají manažerky než manažeři v Maďarsku (33,7 %), Itálii (33,5 %), České republice (29,7 %), a asi o čtvrtinu méně na Slovensku (28,3 %), v Polsku (27,7 %), Rakousku (26,9 %), Německu (26,8 %), Portugalsku (25,9 %), Estonsku (25,6 %) a ve Spojeném království (25,1 %).

 

 

 

Zdroj: Eurostat