Velká Británie opouští EU. Co to znamená pro občany ČR?

Velká Británie opouští s dohodou Evropskou unii 31. ledna 2020. Vlastní vyjednávání o budoucích vztazích může na základě výstupové dohody začít až po brexitu, předpokládá se, že se tak stane koncem února tohoto roku. Během přechodného období nedochází ke změnám. Do konce roku 2020 mohou občané EU a jejich rodinní příslušníci do Velké Británie přijet pracovat, studovat či žít tak, jako dosud.

Po odchodu Velké Británie z EU začne na základě dohody o vystoupení k 1. únoru 2020 platit přechodné období stanovené do konce roku 2020. Toto období, kdy vztahy mezi EU a Británií zůstávají prakticky beze změny, má sloužit k vyjednání komplexní úpravy vzájemných vztahů.

Během přechodného období nedochází ke změnám. Do konce roku 2020 mohou občané EU a jejich rodinní příslušníci do Británie přijet pracovat, studovat či žít tak, jako dosud. Obdobně zůstávají stejná práva zachována občanům Velké Británie při cestách a pobytu v členských státech EU. Ke změnám dojde až od počátku roku 2021, bude však záležet na tom, jaké podmínky se podaří vyjednat v rámci dohody o úpravě vztahů mezi EU a Velkou Británií.

Čeští občané ve Velké Británii

Odhaduje se, že ve Velké Británii žije 80 000 až 100 000 českých občanů, přesný počet není znám. Podle britských statistických odhadů je počet nižší, jde asi o 45 000 lidí.

Pokud čeští občané budou chtít zůstat ve Velké Británii i po konci přechodného období, musí se zaregistrovat v tzv. EU Settlement Scheme, a tím dosáhnout  tzv. status usedlíka (settled status), nebo „předběžného“ usedlíka (pre-settled status), který umožní zachování jejich práv i po skončení přechodného období. Je možné se bezplatně registrovat do 30. června 2021. K žádosti o registraci je třeba prokázat svoji totožnost, délku pobytu v Británii, a dále oznámit případné kriminální delikty, resp. odsouzení za trestný čin.

Pro získání statusu usedlíka je vyžadován pobyt ve Velké Británii v délce minimálně 5 let, při kratším pobytu je většinou udělován předběžný status usedlíka (pre-settled status) opravňující zůstat v Británii a po dosažení pobytu 5 let žádat o trvalý status. Žádost se podává on-line pomocí k tomu vytvořené aplikace. Problém s ní mohou mít osoby, které nemají potřebnou zkušenost s elektronickými žádostmi. Pomoci jim mohou různé neziskové organizace v Británii, které se snaží informovat občany EU žijící o krocích, které je třeba v souvislosti s brexitem činit.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR je svým občanům rovněž nápomocno. Posílilo své úřady v Londýně a Manchesteru. V provozu jsou krizové linky, které mohou pomoci českým občanům v situacích souvisejících s brexitem. Registraci v EU Settlement Scheme dosud provedlo přibližně 33 000  českých občanů.

Po skončení přechodného období v roce 2021, budou nově příchozí občané EU, či ti, kteří nebudou mít (předběžný) status usedlíka,  muset žádat o evropský přechodný pobyt (European Temporary Leave to Remain), na jehož základě úspěšný žadatel obdrží povolení k pobytu na 36 měsíců, který mu umožní v Británii žít, pracovat či studovat. Pro další pobyt bude třeba splnit podmínky podle nových imigračních pravidel, která by měla být zavedena od roku 2021.

Britští občané v ČR

Podle statistik žije v ČR asi 8 000 občanů Velké Británie, z toho 2 500 osob má trvalý pobyt a 5 500 osob pobyt přechodný. Z přechodného pobytu je přibližně 2 000 zaměstnanců firem a 2000 účel pobytu “ostatní” (700 sloučení rodiny a cca 250 studentů). Do konce přechodného období se pro britské občany v ČR nic nemění, po jeho uplynutí bude záležet na dalším jednání s Velkou Británií, ať již na unijní či bilaterální úrovni a i s ohledem na reciprocitu.

V případě krátkodobých pobytů v UK (za účelem turistiky, návštěva rodiny a přítel, obchodní jednání apod.), doporučuje MZV ČR následující:

Vstup do UK

Občané ČR  nepotřebují pro krátkodobý pobyt v Británii víza. Občané nadále mohou do Británie přicestovat na platný občanský průkaz nebo cestovní pas.


Zdravotní pojištění

Nadále platí Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC). Ošetření ve státních zdravotnických zařízeních budou vzájemně mezi ČR a Velkou Británií proplácena.

Sjednáním komerčního připojištění předejdete případným problémům v platbách za léčebné výlohy.


Řidičský průkaz

Nadále platí při vstupu řidičský průkaz ČR. Při cestách, jejichž termín koliduje s datem možného vystoupení Velké Británie z EU, doporučujeme i zajištění mezinárodního řidičského průkazu.


Zelená karta, pojištění auta

Velké Británie očekává, že řidiči cestující do Velké Británie budou mít platnou Zelenou kartu a platné potvrzení o zákonném pojištění motorového vozidla.


Další aktuální podrobné informace naleznete na webových stránkách:

Velvyslanectví ČR v Londýně nebo

Úřadu vlády ČR

Pro Vaši informaci dále sdělujeme, že na dotazy související s Brexitem odpovídá také Evropské kontaktní centrum “Europe Direct Contact Centre” (EDCC, tel. 00 800 67891011).

 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí