ČSÚ: Hodnota dobrovolnické práce v roce 2016 meziročně vzrostla o 7,5 % na 6,4 mld

Počet neziskových institucí v České republice v roce 2016 vzrostl oproti předchozímu roku o 3,5 %. Mírně se snížil počet zaměstnanců těchto organizací, naopak vzrostl počet dobrovolníků, kteří odpracovali i více hodin práce. „V roce 2016 působilo v České republice 137 594 neziskových institucí, což je meziroční nárůst o 3,5 %.

Čtěte více

V podílu vysokoškoláků jsme stále pod průměrem EU

Česká republika patří k zemím s vysokým podílem středoškoláků. Vysokoškolsky vzdělaných lidí ale máme méně než Evropská unie. Zatímco v Česku má vysokoškolský titul zhruba pětina lidí ve věku 15 až 74 let, v EU je to zhruba každý čtvrtý. V roce 2017 u nás činil podíl lidí ve věkové skupině 15 až 74 let, kteří dosáhli vysokoškolského vzdělání, 20,0 %.

Čtěte více

ČSÚ: S vyšší kriminalitou se potýkají hlavně velká města. Nejbezpečněji je na Vysočině.

V Česku je ročně nahlášeno průměrně 280 tisíc trestných činů. „Nadprůměrnou míru kriminality zaznamenáváme jen na 12,7 % území. Vysoká je hlavně ve větších krajských metropolích. Jde zejména o Prahu, Brno, Olomouc, České Budějovice a Ostravu,“ uvádí Jana Jíchová z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.

Čtěte více

Na konci roku 2017 žilo v Česku 527 tisíc cizinců

Počet cizinců v Česku roste, a to zejména díky příchozím ze zemí Evropské unie. Koncem loňska u nás bylo evidováno 527 tisíc cizinců. Přicházejí sem hlavně za prací. „Nejpočetnějšími skupinami cizinců jsou občané Ukrajiny, Slovenska, Vietnamu a Ruska. Více než čtyři desetiny z celkového počtu cizinců reprezentují občané zemí EU, kteří k nám mají snadnější přístup,“ říká Jarmila Marešová z odboru statistiky trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ. 

Čtěte více