ČSÚ: Senioři častěji používají smartphony a řídí, více jich je ve věznicích a péči potřebují zejména ti nejstarší

Český statistický úřad dnes zveřejnil analýzu Senioři v ČR v datech 2023. Podle ní roste počet aktivních seniorů, na trhu práce i mimo něj. Každý desátý zaměstnanec je starší šedesáti let. Prudce roste podíl seniorů využívajících smartphony. Zvyšuje se také počet řidičských průkazů vydaných lidem ve věku osmdesát plus, zejména ženám. Roste i počet seniorů ve věznicích. Sociální služby potřebují zejména ti nejstarší. Příspěvek na péči pobírají téměř dvě třetiny obyvatel ve věku nad 90 let. Čtěte více

ČSÚ: Migrační vlna loni pozastavila stárnutí Česka

Počet obyvatel Česka se v průběhu roku 2022 zvýšil o téměř 311 tisíc a dosáhl 10,8 milionu, a to zejména v souvislosti s příchodem osob z válkou zasažené Ukrajiny. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k nepatrnému meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace (65letých a starších). Porodnost meziročně výrazně klesla, zatímco naděje dožití rostla a vyrovnala se roku 2018, u žen ji dokonce převýšila. Údaje za rok 2022 zveřejnil ČSÚ v publikaci "Vývoj obyvatelstva České republiky". Čtěte více

ČSÚ: Průzkum o lidech se zdravotním postižením se letos zaměří na dostupnost pomůcek a pomoci druhé osoby

Český statistický úřad odstartoval terénní fázi šetření o osobách se zdravotním postižením, které pomůže zmapovat jejich životní situaci a poslouží pro lepší nastavení politik a programů zdravotní a sociální péče. Obdobné šetření proběhlo v Česku naposledy před pěti lety. Letos se zaměří mimo jiné na důvody, proč některým lidem se zdravotním postižením chybí potřebné pomůcky nebo pomoc druhé osoby, zda je to kvůli nedostatku finančních prostředků, nedostupnosti služeb či pomůcek nebo chybějícím informacím o možnostech, jak je získat. Čtěte více

ČSÚ vydal statistickou ročenku Česka za rok 2021

V roce 2021 zemřelo o 28,1 tisíce více osob, než kolik se živě narodilo dětí. Jednalo se tak o nejhlubší přirozený úbytek v historii Česka od roku 1918. Počet zemřelých byl nejvyšší od konce druhé světové války, přičemž v porovnání s průměrem let 2015–2019 byl vyšší o čtvrtinu. Čtěte více