ČSÚ: Migrační vlna loni pozastavila stárnutí Česka

Počet obyvatel Česka se v průběhu roku 2022 zvýšil o téměř 311 tisíc a dosáhl 10,8 milionu, a to zejména v souvislosti s příchodem osob z válkou zasažené Ukrajiny. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace (65letých a starších) o 0,2 procentního bodu na 20,4 %. Počet živě narozených meziročně výrazně poklesl o 10,5 tisíce na 101,3 tisíce dětí. Úhrnná plodnost se snížila na 1,62 dítěte připadajícího na jednu ženu reprodukčního věku. Naděje dožití při narození stoupla u mužů oproti roku 2021 o 2,1 roku na 76,1 let, u žen o 1,5 roku na 82,0 let.

Příchod uprchlíků zvýšil počet obyvatel na nejvyšší hodnotu od konce druhé světové války

V roce 2022 vývoj počtu obyvatel nejvíce ovlivnila bezprecedentní výše zahraniční imigrace (téměř 330 tisíc osob) v důsledku silné migrační vlny po zahájení ruské invaze na Ukrajinu. Ke konci minulého roku mělo u nás registrovaný pobyt 10,828 milionu obyvatel, což byl nejvyšší počet od konce druhé světové války. Přirozenou měnou populace Česka loni ztratila, když počet zemřelých obyvatel převýšil počet narozených dětí o 18,9 tisíce.

Migrace ovlivnila i věkovou strukturu populace

Struktura příchozích osob ze zahraničí podle pohlaví a věku se výrazně odlišovala od předchozích let a ovlivnila i celkové složení populace Česka. Přicházejícími z Ukrajiny byly především ženy v produktivním věku s dětmi, a proto poprvé od poloviny 80. let došlo k meziročnímu poklesu podílu seniorské části populace (65letých a starších) o 0,2 procentního bodu na 20,4 %, zatímco zastoupení dětské populace (0–14 let) a populace v produktivním věku (15–64 let) mírně vzrostlo.

Migrační vlna z Ukrajiny tak lehce zbrzdila stárnutí obyvatelstva země. Průměrný věk obyvatel České republiky, plynule rostoucí od počátku 80. let 20. století, se v roce 2022 meziročně snížil o dvě desetiny roku na 42,6 let. Během posledních deseti let se zvýšil o 1,3 roku.

Porodnost výrazně klesla, naděje dožití naopak vzrostla

Počet živě narozených meziročně výrazně poklesl o 10,5 tisíce na 101,3 tisíce dětí. Úhrnná plodnost se snížila na 1,62 dítěte připadajícího na jednu ženu reprodukčního věku. Přestože úmrtnostní podmínky v roce 2022 ještě ovlivňovala doznívající pandemie covid-19, počet zemřelých přesahující 120 tisíc osob byl nejnižší z pandemických let 2020 až 2022. Naděje dožití při narození stoupla u mužů oproti roku 2021 o 2,1 roku na 76,1 let, u žen o 1,5 roku na 82,0 let. Naděje dožití při narození se tak vyrovnala roku 2018 a u žen ji dokonce převýšila.

Počet sňatků se vrátil na předpandemickou úroveň, rozvodovost dále klesá

Rok 2022 se dále vyznačoval růstem počtu sňatků, kdy bylo uzavřeno 54,8 tisíce manželství, tedy meziročně o 8,0 % více. Celkem 60,4 % mužů a 70,2 % žen, nejvíce od roku 2008, uzavřelo první sňatek před dovršením věku 50 let, muži průměrně ve věku 32,5 roku, ženy ve věku 30,3 roku.

U rozvodů pokračoval klesající trend z předchozího desetiletí. V roce 2022 bylo registrováno 19,8 tisíce rozvodů, tedy meziročně o 6 % méně a na necelých 38 % manželství končících rozvodem se snížila i úhrnná míra rozvodovosti.

Podrobné informace přináší publikace Vývoj obyvatelstva České republiky 2022.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka je chráněna pomocí reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.