Statistická ročenka 2021 rekapituluje covidový rok 2020

Statistická ročenka 2021 přináší souhrnné údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce 2020, kdy společnost, ekonomiku a zdravotnictví zasáhla epidemie covidu-19.

Hospodaření státního rozpočtu skončilo loni schodkem ve výši 367,4 mld. korun a meziročně se deficit prohloubil o téměř 340 mld. Rozhodující měrou se na schodku podílela protipandemická opatření, která na jedné straně významně navýšila rozpočtové výdaje (18,8 %), zároveň ale vedla k propadu příjmů (-3,1 %).

Hrubý domácí produkt reálně propadl o 5,6 %, což bylo nejhlubší snížení za dobu existence samostatné České republiky. Zaměstnanost klesla o 1,5 %.

V kapitole zaměřené na obyvatelstvo naleznou čtenáři v tabulkách věnovaných příčinám úmrtí i údaj o zemřelých na onemocnění covid-19. V části o zdravotnictví jsou pak uvedena data za laboratorně potvrzená onemocnění, počet zemřelých a případy hospitalizace převzaté z Informačního systému infekční nemoci.

„Údaje ze statistických ročenek nám umožňují účinně porovnávat data z období krizí s daty předkrizovými. Aktuální turbulentní situace nám také naplno ukazuje, jak jsou důvěryhodná a kvalitní statistická data důležitá pro odpovědné rozhodování,“ říká předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.

Od vzniku samostatného státu v roce 1993 se jedná již o 29. svazek této edice.

Zdroj: ČSÚ