České vysoké školy registrují zvýšený zájem studentů z Indie a Běloruska

Celkový počet zahraničních studentů vysokých škol loni dosáhl více než 52 tisíc. Nejvyšší zastoupení měli studenti ze Slovenska, následovaní Rusy, Ukrajinci a Kazachstánci, postupně však roste také podíl občanů Indie a Běloruska. Devět z deseti zahraničních studentů v Česku si zvolilo v roce 2021 studium na veřejné vysoké škole.

Drtivá většina cizinců (90,5 %) studovala v roce 2021 v Česku na veřejných vysokých školách. I se studenty soukromých vysokých škol tak dosáhl počet zahraničních studentů celkem 52,1 tisíce, což představovalo 17,1 % z celkového počtu studujících na vysokých školách. Mezi vysokoškolskými studenty roste podíl cizinců přicházejících z třetích zemí, a to zejména z Ruska (16,5 %), Ukrajiny (8,9 %) a Kazachstánu (5,2 %). V poslední době se však viditelně navyšují i počty studentů z Indie (1 530) a Běloruska (1 067). Nejvyšší zastoupení mají však i nadále občané Slovenska (21 913).

Nejvyššího podílu (30,9 %) z celkového počtu vysokoškolských studentů v daném oboru dosáhli v loňském roce zahraniční studenti Informačních a komunikačních technologií. „Nejvíce preferovanými obory s nejvyššími počty cizinců však byly Zdravotní a sociální péče, péče o životní prostředí a dále Obchod, administrativa a právo,“ doplňuje Jarmila Marešová z oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí ČSÚ.

Na základních školách bylo ve školním roce 2021/2022 evidováno 30 543 žáků s cizím státním občanstvím. Počet cizinců-studentů středních škol činil 10 053 osob. „Nejvyšší dynamika růstu byla v posledních 10 letech zaznamenána u cizinců-žáků základních škol, kde se jejich počty navýšily o 16,2 tisíce. Naopak nejméně se v daném období zvýšily stavy zahraničních studentů středních škol, a to pouze o 1,2 tisíce,“ dodává Dalibor Holý, ředitel odboru statistik trhu práce a rovných příležitostí ČSÚ.

Na webu ČSÚ byly aktuálně zveřejněny dvě nové publikace o cizincích v Česku. První z nich, ročenka Cizinci v České republice, přináší ve formě tabulek a grafů údaje za rok 2021, týkající se různých aspektů života cizinců u nás. V sedmi kapitolách poskytuje informace například o jejich demografických charakteristikách, ekonomických aktivitách a vzdělávání. Na tuto ročenku navazuje textová analýza z řady Život cizinců v ČR, která letos hlouběji rozpracovává údaje z oblasti vzdělávání cizinců na území naší republiky.

Zdroj: ČSÚ