Studujte demografii! Třeba v kombinaci se sociální politikou

Demografii je možné v současné době studovat na několika pracovištích, přičemž v Česku působí především dvě specializované katedry – katedra demografie a geodemografie PřF UK a katedra demografe FIS VŠE v Praze.

Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy je jediné pracoviště v Česku, které má akreditovány studijní programy demografie ve všech třech cyklech.

Bakalářské studium programu demografie je na základě nové akreditace možné od akademického roku 2019/2020 studovat pouze jako studium se specializací.

Na základě nové akreditace lze bakalářský program demografie studovat v následujících specializacích:

  • sociální geografie,
  • sociologie,
  • historie,
  • veřejná a sociální politika,
  • ekonomie.

Po ukončení bakalářského studia dvouoborového studia demografie v kombinaci muže student pokračovat ve dvouletém navazujícím magisterském studiu jednooborové demografie. Program navazuje na bakalářské studium demografie, nicméně také studenti absolvující bakalářský studijní program jiného zaměření, i na jiných vysokých školách, získají znalosti a kompetence, které jim umožní věnovat se demografii v praxi, nebo ve výzkumu. Absolventi navazujícího magisterského studia, stejně jako i ostatní zájemci o populační problematiku s ukončeným magisterským vzděláním, mají možnost pokračovat v doktorském studijním programu demografie na PřF UK, jediném doktorském programu tohoto druhu v Česku.

Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze v současné době garantuje

  • bakalářský studijní obor „Sociálně-ekonomická demografie“ a
  • magisterský obor „Ekonomická demografie“.

Od roku 2020/2021 bude nově otevřen:

  • bakalářský studijní program „Matematické metody v ekonomii“ se specializací „Ekonomická demografie“. Program navazuje na dosavadní studijní obor “Sociálně-ekonomická demografie“ – viz podrobnější informace
  • a magisterský program „Ekonomická demografie“. Viz podrobnější informace.

Další informace naleznete na stránkách katedry, s dotazy se můžete obrátit na adresu: langhamj@vse.cz

 

Zdroj: Česká demografická společnost