Průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o 7 tisíc korun, ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř 81 tisíc

Rozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 procenta. V otázkách rovného odměňování je Česká republika druhou nejhorší zemí v rámci EU, evropský průměr totiž činí 16,7 procenta. Problematice nerovného odměňování a možným řešením se věnovala konference „22 % K ROVNOSTI“, kterou při příležitosti Mezinárodního dne žen 8. března uspořádalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

Je naprosto zásadní, aby se na tuto oblast kromě veřejného sektoru zaměřily i firmy – a to nejen na téma spravedlivého odměňování, ale také na větší zastoupení žen ve vedení společností. Úspěšné firmy dobře vědí, že se jim to vyplácí, uvedla ministryně Marksová.

 

Na konferenci vystoupili zástupci státní správy i soukromého sektoru z České republiky, Rakouska a Německa. Dopolední panel byl věnován roli státu v otázce rovného odměňování. V druhé dopolední debatě se pak zástupci a zástupkyně zaměstnavatelů, odborů a vlády věnovali praktickému řešení rovného odměňování.

 

V odpoledních workshopech zaměstnavatelé mohli sdílet své vlastní zkušenosti a získat informace o systému LOGIB-CZ. Jedná se o softwarové řešení, které se osvědčilo již v několika evropských zemích. Analyzuje výdělky přímo uvnitř jednotlivých organizací, aniž by bylo nutné je sdílet s kýmkoli mimo společnost či firmu. Zaměstnavatelé si tak mohou zkontrolovat situaci ve své firmě sami, rychle a snadno. Zájemci o LOGIB-CZ se mohou také zapojit do jeho pilotního testování v ČR v rámci projektu „22 % K ROVNOSTI“.

 

Druhý workshop byl určen pro výměnu zkušeností a dobré praxe zaměstnavatelů, kteří se nerovným odměňováním již zabývají.

Na nerovnosti v zaměstnání upozorňuje také kampaň To je rovnost! Úřadu vlády.

 

 

Zaměstnanost žen v EU na rekordní úrovni, rozdíl mezi platy mužů a žen zůstává velký, to vyplývá z nové zprávy o rovnosti mezi muži a ženami

Zpráva o rovnosti žen a mužů z roku 2017 ukazuje, že ženy se i nadále potýkají s problémy v různých oblastech:

  • Míra nezaměstnanosti žen ve srovnání s muži zůstává velmi vysoká zejména v jižních zemích.
  • Ve všech zemích EU ženy doposud vydělávají v průměru o 40 % méně než muži a rozdíl v důchodech je stabilně na úrovni 38 %. Při tomto tempu změn by však setření rozdílu mezi výdělky mužů a žen trvalo další století.
  • Stále existuje skleněný strop. Pouze ve čtyřech zemích (ve Francii, v Itálii, ve Finsku a Švédsku) dosahuje podíl žen v řídících pozicích velkých společností alespoň 30 %.
  • Ženy jsou stále nedostatečně zastoupeny v politice. V osmi zemích (v Bulharsku, Řecku, Chorvatsku, na Kypru, v Lotyšsku, Maďarsku, na Maltě a v Rumunsku) je podíl žen v politice méně než 20%.

 

Zdroj: MPSV, Evropská komise

 

(foto: pixabay.com)